Do kraja mjeseca operativno 57,4 miliona eura za saniranje šteta od poplava u BiH

tačno.net
Autor/ica 2.7.2014. u 15:19

Izdvajamo

  • U narednih desetak dana bit će potpisane izmjene finansijskih sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o preusmjeravanju neutrošenih sredstava iz projekata Instrumenata pretpristupne pomoći (IPA) za 2011, 2012. i 2013 godinu u iznosu od 42,4 miliona eura kao pomoć za saniranje posljedica majskih poplava u BiH, potvrdio je Halid Genjac, predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH.

Povezani članci

Do kraja mjeseca operativno 57,4 miliona eura za saniranje šteta od poplava u BiH

Sredstva u iznosu od 42,4 miliona eura bit će osigurana od preusmjeravanja iz projekata IPA namijenjenih za BiH u 2011, 2012. i 2013, a koja nisu iskorištena, dok će preostalih 15 miliona eura biti osigurano iz paketa IPA 2014. za BiH. Prioriteti sanacija lokalne infrastrukture i egzistencijalnih pitanja domaćinstava

U narednih desetak dana bit će potpisane izmjene finansijskih sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o preusmjeravanju neutrošenih sredstava iz projekata Instrumenata pretpristupne pomoći (IPA) za 2011, 2012. i 2013 godinu u iznosu od 42,4 miliona eura kao pomoć za saniranje posljedica majskih poplava u BiH, potvrdio je Halid Genjac, predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH.

Osim ovih za BiH će iz paketa IPA 2014. biti odmah preusmjereno i dodatnih 15 miliona eura za iste namjene. Tako bi vlasti BiH na raspolaganju najkasnije do kraja mjseca, navodi Genjac, za sanaciju šteta nastalih od poplava mogle imati 57,4 miliona eura.

“U Evropskoj komisiji trenutno se razmatraju načini implementacije planiranih sredstava, odnosno da li će se njihovo doznačavanje vršiti putem banaka, fondacija ili na neki drugi način. Ne radi se o tehničkoj pomoći, već o novcu s obzirom da dolazi do preusmjeravanja, a ne realizacije projekata. Raspravlja se i o tome u koje svrhe će se sredstva utrošiti”, naveo je Genjac.

On je istakao kako su u opciji dvije namjene za planirana sredstva: obnovu lokalne infrastrukture – sanaciju vodovoda, mostova, puteva i ostalih objekata nužnih za neometano funkcioniranje lokalne zajednice, te rješavanje egzistencijalnih pitanja domaćinstava: obnova uništenih malih porodičnih preduzeća kao što su zanatske radnje.

“Vidljivo je da je fokus stavljen na pitanja koja znače dugoročna rješenja, odnosno da su bazirana na tome da je primarni cilj obnoviti ono za što se cijeni da se može produkovati dobit ili se radi o općem dobru”, istakao je Genjac.

Evropska komisija, kako navodi predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije PS BiH već je pripremila dokumente o izmjenama, odnosno preusmjeravanju IPA sredstava za 2011, 2012. i 2013. te da će uskoro biti proslijeđeni bh. strani na potpisivanje.

“Kako se radi o međunarodnim sporazumima nužno je da ih potpiše neko u ime Vijeća ministara BiH i za to je određena direktorica Direkcije za evropske integracije BiH, a potrebno je da ih ratificira i PS BiH. S obzirom na hitnost i potrebu u BiH za obnovom dogovoreno je da će sredstva biti operativna odmah po potpisivanju izmijenjenih sporazuma, odnosno da se neće čekati njihova ratifikacija”, istakao je Genjac.

Anadolija

tačno.net
Autor/ica 2.7.2014. u 15:19