Naša stranka traži izmjene Zakona o matičnim knjigama po kojem se sprječavaju zloupotrebe da mrtvi glasaju

tačno.net
Autor/ica 25.9.2017. u 17:25

Naša stranka traži izmjene Zakona o matičnim knjigama po kojem se sprječavaju zloupotrebe da mrtvi glasaju

Naša stranka je uputila amandmane na izmjene Zakona o matičnim knjigama koji će se razmatrati u srijedu na sjednici Parlamenta Federacije. Riječ je o inicijativi koja će prekinuti zloupotrebe identiteta umrlih lica za višestruke prevare prilikom glasanja na izborima.

Po prijedlogu Naše stranke, matičar će biti dužan u roku od 15 dana od dana upisa smrti u matičnu knjigu umrlih o toj činjenici pisano obavijestiti Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine.

Također, Naša stranka traži da se uvede nova obaveza za nadležne matične urede – dostavljanje izvještaja s podacima o svim licima upisanim u matične knjige umrlih u posljednjih 10 godina Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine u roku od narednih šest mjeseci od trenutka usvajanja izmjena Zakona. Na ovaj način konačno bila bi izvršena adekvatna revizija biračkih spiskova i spriječene buduće izborne prevare.

tačno.net
Autor/ica 25.9.2017. u 17:25