Bogat program obilježavanja 70 godina ZAVNOBIH-a bez podrške države

tačno.net
Autor/ica 24.10.2013. u 12:15

Bogat program obilježavanja 70 godina ZAVNOBIH-a bez podrške države

Novembar u znaku antifašističke borbe i tekovina ZAVNOBiH-a

(SARAJEVO, 24. oktobra, 2013) Danas je u Sarajevu održana konstituirajuća sjednica Odbora za obilježavanje 70 godina ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a na kojoj je predstavljen program kojim će se obilježiti i u javnosti ponovo reafirmirati trajne vrijednosti ovih historijskih događaja. Uprkos izostanku podrške od državnih institucija, razni segmenti programa obilježit će mjesec novembar kao mjesec koji će proteći u znaku antifašističke borbe i promocije tekovina ZAVNOBiH-a. Fokus ovogodišnjeg jubileja bit će naučni skup, koji će ponuditi stručni odgovor svim negatorima državnosti Bosne i Hercegovine i tekovina ZAVNOBiH-a, dok se uz pomoć Minsitarstva nauke i obrazovanja FBiH provodi nagradni literarni i likovni konkurs sa temom «Moja domovina BiH» u svim osnovnim i srednjim školama. Pored ovih bit će održane brojne svečanosti, te sadržaji i u Mrkonjić Gradu i Jajcu povodom 70 godina AVNOJ-a.

«U svim školama, među novim generacijama želimo trajno promovirati ideje antifašizma i državotvornosti Bosne i Hercegovine», istakao je potpredsjednik Odbora Nijaz Skenderagić naglašavajući pored naučnog skupa i važnost ovog edukativno-obrazovnog elementa koji je u prethodnom periodu zapostavljen. «Kroz ove sadržaje želimo da među djecom razvijamo ljubav prema vlastitoj državi i da ovakve aktivnosti prerastu u tradicionalni sadržaj i hvala Federalnom ministarstvu nauke i obrazovanja na čelu sa ministrom Mašićem na podršci», poručio je Skenderagić. On je naglasio da će i jedna od aktivnosti biti i povezivanje svih individualaca i udruženja kojima je iskreno stalo do progresivne Bosne i Hercegovine.

Lejla Hamzagić Kovačević, savjetnica ministra Mašića, naglasila je da je podrška Ministarstva ovom programu obilježavanja u potpunosti na tragu onoga što su temelji ZAVNOBiH-a. Iz Instituta za istoriju BiH Vera Kac je kratko najavila naučni skup koji će se održati 20. novembra, a pored klasičnih tema koje će se baviti historiografijom i samim zasjedanjem ZAVNOBiH-a, ovaj naučni skup će ponuditi i zanimljive presjeke i komparativne analize obilježavanja godišnjica, te odnos bh. političke elite prema vrijednostima ZAVNOBiH-a, te slici o ovom historijskom događaju u današnjim udžbenicima.

«ZAVNOBiH je obnovio državnost Bosne i Hercegovine i tom prilikom su narodi BiH zajedno sa drugim narodima izvojevali pravo da urede zemlju tako da će osigurati jednakost i ravnopravnost i Srba i Hrvata i Muslimana», istakao je Raif Dizdarević podsjećajući na historijsku važnost ovog događaja tokom kojeg su doneseni i brojni pravni akti ustavotvornog karaktera uključujući i Deklaraciju naroda BiH koja je garantirala sva ljudska prava i slobode.

P R O G R A M

obilježavanje 70 godina ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a

I. Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a

Karakter: Svečana akademija, naučni skup, takmičenje u literarnom i likovnom radu, izložba likovnih radova.

Cilj:

 • Obilježavanje 70 godina moderne bosanskohercegovačke države i utvrđivanje trenutnih i budućih državotvornih okolnosti razvitka Bosne i Hercegovine
 • Donošenje odgovarajuće deklaracije ili rezolucije znanstvenog i političkog karaktera.
 • Popularizacija ideja i tekovina ZAVNOBiHa.
 • Nastojanje da se novembarski dani slave svake godine nizom manifestacija.

Načela:

 1. Afirmiranje moderne državnosti Bosne i Hercegovine,
 2. Afirmiranje slobodarskih i antifašističkih tradicija Bosne i Hercegovine,
 3. Uvezivanje svih pojedinaca i organizacija kojima je iskreno stalo do progresivne Bosne i Hercegovine u neku krovnu asocijaciju.

Vrijeme održavanja:

 • 20. novembar (utorak)  2013 u 10 sati

Sarajevo, naučni skup

 • 23. novembar, (subota) 2013. u 12 sati u Mrkonjić-Gradu

Veliki skup ispred Zgrade u kojoj je održano Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a

 • 25. novembar (ponedjeljak) 2013. u 12 sati

Sarajevo, Svečana akademija

 • 26. novembar (utorak) 2013, Parlamentarnoj skupštini BiH,

Prijem i čas historije

 • Raspisivanje konkursa uz novčanu nagradu za najbolje literarne i likovne radove na temu “Moja domovina Bosna i Hercegovina”. Likovni radovi će se izložiti na posebnoj izložbi.

II. Dani AVNOJ-a u Jajcu

28.11. (četvrtak)

Otvaranje naučnog skupa na temu: Drugo zasjedanje AVNOJ-a i državnost zemalja nasljednica Jugoslavije 1943.-2013.

29.11. (petak)

 • Otvaranje izložbe crteža Božidara Jakca
 • Otvaranje izložbe fotografija i dokumenata
 • Promocija knjige
 • Prigodno predavanje
 • Sastanak predsjednika SABNOR-a iz svih država nasljednica SFRJ

30.11. (subota)

 • Doček gostiju (posjetilaca iz drugih gradova) ispred Muzeja II zasjedanja AVNOJ-a i prigodan muzički program (limena glazba, kulturno-umjetnička društva iz Jajca, rock band)
 • Polaganje vijenaca na Spomen-fontanu
 • Svečana akademija povodom 70 godina II zasjedanja AVNOJ-a
 • Cjelovečernji koncert horova

01.12. (nedjelja)

 • Organiziran obilazak kulturno-historijskih i prirodnih znamenitosti grada Jajca
 • Ispraćaj gostiju ispred Muzeja II zasjedanja AVNOJ-a

III. Medijsko praćenje svih aktivnosti.

 

Tagovi:
tačno.net
Autor/ica 24.10.2013. u 12:15