Prijavi diskriminaciju

Stela Kapidžić
Autor/ica 10.5.2018. u 17:56

Prijavi diskriminaciju

Diskriminacija rezultira otežanim ili onemogućenim ostvarenjem određenih ljudskih prava. Nažalost, najgori dio stereotipa i predrasuda predstavljaju njihove posljedice u ponašanju, a to je diskriminacija. Sama spoznaja da je osoba stigmatizirana u njoj izaziva nelagodu, odnosno osjećaje poput bijesa, tuge, osamljenosti. Još veću nepravdu predstavlja gubitak posla ili nemogućnost zapošljavanja, loši stambeni uvjeti ili niski prihodi koji su rezultat diskriminacije.

Predstavlja postupak razlikovanja i nejednakog tretmana osobe ili grupe osoba zbog ličnih osobina koje ih čine različitim od ostalih. Može biti zasnovana na spolu, nacionalnom, vjerskom identitetu, seksualnoj orijentaciji, invaliditetu, političkom uvjerenju, boji kože, imovinskom stanju i sl. Tržište rada je jedna od oblasti u kojoj se diskriminacija najčešće javlja u BiH, i to na osnovu spola, nacionalne pripadnosti, invaliditeta.

Trenutno u BiH se sprovodi kampanja protiv diskriminacije na tržištu rada, ukoliko vjerujete da ste diskriminisani, Zakon vam omogućava da:

Prijavite slučaj Instituciji Ombudsmana za ljudska prava, tako što ćete prijaviti slucaj na e-mail info@ombudsmen.gov.ba

Potražite besplatnu pravnu pomoć ili pravni savjet – pišite na: info@diskriminacija.ba

https://www.youtube.com/watch?v=TdpBZHaern4

Stela Kapidžić
Autor/ica 10.5.2018. u 17:56