JUNIOR KAO SENIORSKI ŠAMPION

Gradimir Gojer
Autor/ica 12.7.2019. u 09:58

JUNIOR KAO SENIORSKI ŠAMPION

Foto: aktuelno.ba

ili o jednoj menadžerskoj karijeri

Već sam dobrano gazio stazama teatarskog profesionalca, iza mene su ostale, kažu, uspješno obavljane funkcije dramaturga i direktora Drame Narodnog pozorišta Sarajevo, kada je u moja profesionalna teatarska bivstvovanja ušao Eldin Tabučić.

Tada u sjeni iskusnih menadžera i teatarskih organizatora, Radoslava Zoranovića i Branka Stefanovića,  Eldin je Tabučić kao organizator u Propagandi Narodnog pozorišta Tuzla iz godine u godinu postizao takve rezultate da su njegovi učitelji teatarske organizacije, Zoranović i Stefanović, mladog organizatora, kojeg su nazivali juniorom, vrlo brzo morali uz komplimentiranje unaprijediti, pa je dobio seniorski status.

Blisko sam surađivao sa ovim teatarskim stahanovcima, najprije kao redatelj i suradnik časopisa Pozorište, a potom kolegijalno kao čelni čovjek Narodnog pozorišta Sarajevo, da bih odlukom tadašnje Federalne vlade postao predsjednik Upravnog odbora tuzlanskog hrama božice Talije. Tu sam upoznao raskoš menadžerskih sposobnosti nekadašnjeg Zoranovićevog i Stefanovićevog kadeta.

Cijela Bosna i Hercegovina vapi za ovakvim kadrovima, a generalni menadžer sistema Bingo vrlo brzo je pozvao Tabučića u svoj tim.

Odnedavno, iznimno uspješno, Tabučić reanimira posrnule Bingove firme, a trenutno vraća pozlatu jednom od giganata kemijske industrije tuzlanskog kantona, fabrici deterdženata Dita.

Kada sam nedavno posjetio svog starog prijatelja, sada jednog od vodećih ličnosti, mogao sam samo konstatirati: pravi čovjek na pravom mjestu.

Don Eldinu, kako smo ga nekada od milja zvali, prepustio bih i premijersku poziciju.

Jer, junior je stasao u seniorskog šampiona!

Gradimir Gojer
Autor/ica 12.7.2019. u 09:58