Naša stranka jedina protiv budžeta i odluke o finansiranju stranaka u općini Centar

tačno.net
Autor/ica 23.12.2014. u 14:17

Naša stranka jedina protiv budžeta i odluke o finansiranju stranaka u općini Centar

Vijećnice Naše stranke u Općinskom vijeću Centar jučer su jedine glasale protiv Odluke o privremenom finansiranju političkih stranaka i parlamentarnih grupa zastupljenih u Općinskom vijeću Centar. Naime, prema Zakonu o finansiranju političkih stranaka, raspodjela sredstava se vrši prema političkim strankama u trenutku dodjele mandata, a Odluka ima za cilj zaobići odredbe koje ovo propisuju.

Predložena Odluka dio sredstava koje se dodjeljuju srazmjerno broju mandata, preusmjerava direktno prema vijećnicima. Isto ima za cilj osiguranje tzv. ‘nezavisnih vijećnika’, kako onih koji su već napustili redove političkih subjekata iz kojih su kandidirani za lokalne izbore 2012. godine, kao i one koji se na ovaj potez odluče u budućnosti.

“Dok vijećnici prave haos u Općinskom vijeću, te se sve svodi na to gdje će neko sebi osigurati dodatni profit umjesto zastupanja građana, treba naglasiti i to da su po smjeni sa mjesta predsjedavajuće Općinskog vijeća, Varja Nikolić i njen savjetnik Nedeljko Despotović, jedini direktno učinili uštede na općinskom budžetu, odrekavši se tzv. bijelog hljeba,” kazao je predsjednik OO Naše stranke Centar, Nihad Uk.

Također, vijećnice NS-a jedine nisu podržale Prijedlog Budžeta za 2015. godinu, imajući u vidu da vijećnici nisu prihvatili amandmane NS-a, koji su nastali radom Općinskog odbora Naše stranke sa građanima i građankama općine.

„Općinsko vijeće funkcionira tako što se vijećnici zadovoljavaju nekim sitnim pomjeranjima, koji su najčešće stvar ličnog interesa, pitanja od općeg interesa ostaju zanemarena. Mi smo se zalagali za realizaciju kapitalnih projekata, te upućivali na činjenicu da se neutrošena sredstva prenose iz godine u godinu, a realizacije nema. Važno je da građani znaju da racionalni argumenti i amandmani jednostavno ne prolaze”, kazala je Amela Kuskunović, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Centar.

tačno.net
Autor/ica 23.12.2014. u 14:17