Mirko Pejanović: Država Bosna i Hercegovina i demokratija

tačno.net
Autor/ica 11.9.2015. u 13:23

Mirko Pejanović: Država Bosna i Hercegovina i demokratija

IKD “UNIVRESITY PRESS – MAGISTRAT IZDANJA“ Sarajevo

Poziva vas na promociju knjige

DRŽAVA BOSNA I HERCEGOVINA I DEMOKRATIJA

autora prof. dr. Mirka Pejanovića, dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti BiH.

O knjizi će govoriti:

Prof. dr. Muharem Avdispahić, rektor Univerziteta u Sarajevu;

Prof. dr. Šaćir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu;

Prof. dr. Slavo Kukić, dopisni član Akademije nauka i umjetnosti BiH;

Prof. dr. Jusuf Žiga, rukovodilac doktorskog studija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu;

Prof. dr. Salih Fočo, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Promociju moderira doc. dr. Elmir Sadiković.

Amteatar Akademije nauka i umjetnosti BiH, Ulica Bistrik 7.

Utorak, 15. septembra 2015. u 13 sati.

tačno.net
Autor/ica 11.9.2015. u 13:23