EU: Novi zakon o sukobu interesa pomogao bi izgradnji društva jednakih šansi za sve u BiH

tačno.net
Autor/ica 26.4.2018. u 10:09

EU: Novi zakon o sukobu interesa pomogao bi izgradnji društva jednakih šansi za sve u BiH

“Učinkovita prevencija sukoba interesa u javnom sektoru je od suštinskog značaja za jačanje prevencije korupcije i vraćanje povjerenja javnosti u vladajuće institucije.

Borba protiv korupcije je jedna od najprioritetnijih oblasti u kojima EU pruža podršku Bosni i Hercegovini na njenom putu ka stabilnosti, prosperitetu i punopravnom članstvu u EU. U ovom poduhvatu je neophodno i aktivno učešće vladinih institucija. EU nastavlja da pomaže Bosni i Hercegovini u izgradnji antikorupcijskih kapaciteta sa više od 8 miliona eura u proteklih 5 godina podrške institucijama i civilnom društvu u ovoj borbi. Korupcija još uvijek prevladava u mnogim oblastima i nastavlja predstavljati ozbiljan problem bez mjerljivih rezultata. Na putu ka EU, BiH mora pokazati odlučnost da se suprotstavi korupciji i iskorijeni koruptivne prakse.

Sadašnji sistem za sprečavanje sukoba interesa na državnom nivou ne funkcioniše adekvatno od 2013. godine. Od tada je veliki broj izabranih zvaničnika i domaćih stručnjaka iskazao potrebu za jačanjem zakonskog okvira. U ovom trenutku, zakonodavne vlasti u BiH imaju priliku da svoje deklarativne obaveze pretoče u konkretne aktivnosti tako što će okončati sukob interesa.

Brzo usvajanje novog zakona o sukobu interesa, koji je trenutno zaustavljen u Ustavnopravnoj komisiji Predstavničkog doma, prilika je da se građanima BiH i međunarodnoj zajednici pošalje jasna poruka da su izabrani predstavnici građana BiH posvećeni izgradnji društva sa jednakim šansama za sve.

Evropska unija poziva organe vlasti BiH da izgrade zakonodavni i institucionalni okvir koji može da se nosi sa svim situacijama u kojima se korupcija može uvriježiti i razvijati. Borba protiv korupcije je ključna za pozitivno mišljenje Evropske komisije o zahtjevu za članstvo BiH u Evropskoj uniji”, stoji u saopćenju Delegacije EU u BiH.

tačno.net
Autor/ica 26.4.2018. u 10:09