Helez o reviziji i zabrani ulaska pomoćniku i saradnicima: Ako oni prvi ne završe na sudu, odlazim iz BiH

tačno.net
Autor/ica 11.3.2014. u 12:28

Helez o reviziji i zabrani ulaska pomoćniku i saradnicima: Ako oni prvi ne završe na sudu, odlazim iz BiH

Dok je Zukan Helez ministar za boračka pitanja u Federaciji BiH, korisnici boračko-invalidske zaštite u općinama Široki Brijeg, Posušje, Ljubuški i Grude neće dobiti svoje mjesečne naknade, a ukoliko se ne omogući uvid u predmete 1.700 korisnika lične invalidnine u ovim općinama!

PIŠE: Asaf BEČIROVIĆ oslobodjenje.ba

I ukoliko njega, ministra Heleza, zbog toga što i kako radi, pravosuđe, eventualno procesuira prije Martina Frančeševića, ministrovog pomoćnika, te službenika Dragana Majstorovića i Fadila Imamovića, koji su prije šest godina osumnjičeni da su mimo zakona izdali 46 uvjerenja o obavljanju komandne dužnosti, ministar će, zajedno s porodicom, otići van BiH. Sve je ovo ministar Helez rekao na jučerašnjoj konferenciji za novinare, ali, kako je sam objasnio, i na posljednjoj sjednici Vlade FBiH.

Sprega

“Imam verbalnu podršku Vlade FBiH za ovo što radim, naročito premijera Nermina Nikšića. Neke druge ministre, one koji dolaze iz tih područja (Hercegovina, op. a), to uopšte ne zanima. Njima prijete!”, rekao je ministar, objašnjavajući šta, zapravo, znači verbalna podrška koju mu daje Vlada FBiH.

Podsjetimo, invalidnine (ne i porodične, op. a) navedenim su općinama obustavljene za novembar i decembar prošle godine i nakon toga je u Širokom Brijegu omogućen uvid u spis i krenula je isplata ličnih invalidnina. Grude, Posušje i Ljubuški su nastavili s opstrukcijama, ali zbog bezbjednosne situacije u FBiH, i njima su isplaćene porodične i lične invalidnine za januar 2014. i prethodne mjesece, ali…

“Dodatni vid opstrukcije počeo je 5. marta, kada su zakovane službene prostorije grupa za pitanje evidencije iz oblasti vojne obaveze u Širokom Brijegu, Ljubuškom, Grudama i Posušju, a uposlenici Ministarstva su spriječeni da uđu u službene prostorije. Pravdaju to navodnom nezakonitom revizijom, kažu da smo nelegalna vlada, a navodni razlog je i odluka o zabrani pristupa službenim prostorijama Ministarstva pomoćniku Martinu Frančeševiću!”, objasnio je Helez.

Ministar Helez je 24. februara ove godine izdao nalog šefovima grupa za pitanje evidencija iz oblasti vojne obaveze u četiri spomenute opštine, da do 28. februara dostave lične podatke i kopije prvostepenog i revizionog rješenja za 1.700 korisnika čiji su predmeti traženi. Jer, ažuriranje tih podataka, dokumentacije, preporuka je Ureda za reviziju institucija FBiH, a tražena su rješenja zapravo faktura na osnovu koje se vrše isplate za oko 90.000 korisnika. To su dostavile sve općine, izuzev onih iz Zapadnohercegovačkog kantona. U dopisu kojeg su Ministarstvu dostavili predstavnici braniteljskih udruga općine Grude, vidljivo je, rekao je ministar Helez, da su ih o zahtjevima Ministarstva informisali uposlenici grupa, te da oni ne dozvoljavaju da se podaci dostave u sjedište Ministarstva.

“Smatramo da je došlo do sprege između korisnika ličnih invalidnina s područja ove četiri općine, koji su uglavnom pravo na invalidninu stekli nakon 2004. godine, te uposlenika u grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze, koji su učestvovali u izdavanju uvjerenja o pripadnosti vojsci i okolnostima stradanja”, napisano je u pisanom materijalu Ministarstva, koji je tokom Helezove pres-konferencije podijeljen novinarima.

Poziv u pomoć FUP-u

Ministar Helez je naglasio da je u četiri spomenute općine uvođeno najviše korisnika u pravo od 31. decembra 2006. do kraja 2009, bez izvršene revizije, i to zloupotrebom takozvanih prekluzivnih rokova (isplata se vrši na osnovu prvostepenih rješenja koja su donijeli općinski organi ako ih kantonalna ministarstva za boračka pitanja ne revidiraju u roku od 90 dana, op. a). Zbog uvezanosti općinskih organa i Ministarstva za boračka pitanja ZHK-a, rok za reviziju od 90 dana svjesno se probijao i isplate su godinama vršene na osnovu prvostepenih rješenja. Na području ovih općina podneseno je 150 krivičnih prijava, a u obradi je još 1.500 predmeta.

A kada su u pitanju njegov pomoćnik Frančešević, te službenici Majstorović i Imamović, ministar je pozvao i Federalnu upravu policije da se uključi u “jednu od najvećih antikoruptivnih akcija u Federaciji BiH, jer ima osnova sumnje da je u protivzakonitom ostvarivanju prava na ličnu, u manjem obimu i na porodičnu invalidninu, te na povoljnije penzionisanje, uključen i određeni broj državnih službenika, od kojih su neki već penzionisani, a izvjestan broj ih je još u radnom odnosu”.

tačno.net
Autor/ica 11.3.2014. u 12:28