Europol i Bosna i Hercegovina dogovorili razmjenu informacija o prekograničnom kriminalu

tačno.net
Autor/ica 31.8.2016. u 16:45

Europol i Bosna i Hercegovina dogovorili razmjenu informacija o prekograničnom kriminalu

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, Dragan Mektić, i direktor Europola, Rob Wainwright, potpisali su danas sporazum o proširenju saradnje u borbi protiv prekograničnog kriminala putem razmjene informacija, uključujući i lične podatke osumnjičenih počinitelja, te zajedničkim planiranjem operativnih aktivnosti.

Potpisivanjem Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji zaključeni su uspješni pregovori između Bosne i Hercegovine i Europola o učinkovitom udruživanju snaga u borbi protiv kriminaliteta.

Novi stepen saradnje, nakon stupanja ovog Sporazuma na snagu, biti će važan za rješavanje prioritetnih oblasti krivičnih djela poput ilegalnih migracija, krijumčarenja narkotika i krivotvorenja, a koja podjednako pogađaju Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju.

Ovim Sporazumom se zamjenjuje Sporazum o strateškoj saradnji iz 2007. godine.

Rob Wainwright, direktor Europola, istakao je: „Današnje potpisivanje Operativnog sporazuma predstavlja važan korak u jačanju međunarodne borbe protiv organiziranog kriminala i terorizma, te olakšava učinkovitu operativnu saradnju. Nakon njegovog stupanja na snagu, gotovo cijeli region će biti obuhvaćen operativnim sporazumima. Naša saradnja će učiniti i Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju sigurnijima.“

Vijeće Evropske unije je ranije ove godine odobrilo tekst Sporazuma između Europola i Bosne i Hercegovine. Sporazum će biti izravno primjenjiv u Bosni i Hercegovini, nakon njegove ratifikacije od strane nadležnih državnih tijela.

tačno.net
Autor/ica 31.8.2016. u 16:45