Ludilo Emira Kusturice: Tužio e-novine, traži 20.000 evra

Autor/ica 14.2.2011. u 07:19

Ludilo Emira Kusturice: Tužio  e-novine, traži 20.000 evra

Sarajevski režiser  Emir Kusturica je dobio novi napad ludila. Ovog puta  tužio je kolege iz e novina za klevetu i traži 20.000 evra.  Tekst iz e -novina prenosimo u cjelosti

Konačno, desilo se! Višemesečne pretnje da će se država Srbija obračunati sa e-novinama koje remete mir i blagostanje, izveštavajući o mahinacijama i ludorijama svekolikih državnih službenika i njihovih tajnih i javnih šefova, svejedno da li se zovu Milan Beko, Dragan Đilas, Manojlo Vukotić, Miroslav Mišković, Srđan Šaper, Nebojša Krstić, Mlađan Dinkić, Vuk Jeremić, Ivica Dačić, Slobodan Milosavljević ili Milorad šumski Dodik – ostvarile su se u celini celosti. Čast da Štafetu Državne Osvete ponese iz Mokre Gore dobio je Emir Nemanja Kusturica, navodno ogorčen zbog teksta “Novogodišnja bajka za ubice” i psihološki slomljen zbog tvrdnje da su Služba i on u prijateljskim polnim odnosima. Ono što jeste bizarno zanimljivo sadrži se u činjenici da je reč o tekstu koje su e-novine samo prenele sa sajta Peščanika i opremile fotografijama i međunaslovima: Nemanja Kusturica, dakle, nije tužio autore teksta, nije tužio Peščanik – već portal e-novine i njegovog glavnog urednika Petra Lukovića. Krijući se iza Dinkićevog Zakona o informisanju na osnovu kojeg je ministar Mlađan u džep strpao 42.000 evra od nesrećnog “Kurira”, Kusturica sanja o 20.000 evra koje će uzeti od Petra Lukovića i njegovih e-novina. Bila bi to nova “Zlatna palma” koju dodeljuju Boris Tadić i država Srbija, sitan ali dragocen honorar za umetničkog doušnika s Mokre Gore, spremnog da kao pravi sluga izvrši svako naređenje Gospodara. Uostalom, pročitajte tužbu spremljenu u advokatskoj kancelariji Zdenka Tomanovića, čoveka koji je branio Slobodana Miloševića, Dragana Hadži Antića, Miru Marković, Borislava Mikelića – a danas Veselina Veska Vukotića, Sretena Amsterdama Jocića, Darka Šarića i, naravno, Emira Kusturicu u procesu protiv e-novina. Kakav klijent, takav i advokat!

TOMANOVIĆ NAS UPOZORAVA: U prilogu dopisa dostavljamo Vam tužbu sa prilozima. Nalaže Vam se da, u skladu sa odredbama člana 87 Zakona o јavnom informisanju (“Službeni glasnik PC” broј 43/2003, 61/2005, 71/2009), u roku od 8 dana od dana priјema tužbe sa prilozima, podnesete sudu odgovor na tužbu, u dovoljnom broјu primeraka, za sud i protivnu stranu.

Odgovor na tužbu morao bi biti razumljiv i da sadrži, naročito: označenje suda, ime i prezime lica, odnosno naziv  firme, prebivalište ili boravište, odnosno sedište stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomoćnika ako ih imaјu, predmet spora i potpis podnosioca, a na osnovu člana 100 ZPP-a.

Dužni ste, takođe, da u odgovoru na tužbu istaknete sve procesne prigovore (vezane za nadležnost suda, međunarodnu, stvarnu ili mesnu nadležnost, urednost, blagovremenost i dozvoljenost tužbe, stranačku sposobnost i urednost zastupanja, da li po istom sporu između istih stranaka već teče parnica ili je o istoј stvari između istih stranaka već pravosnažno presuđeno, te o postoјanju pravnog interesa kod tužbe za utvrđenje),da se izјasnite da li priznaјete ili osporavate istaknuti tužbeni zahtev. Ako osporavate tužbeni zahtev – smatrate da niјe osnovan, dužni ste da istaknete i činjenice na koјima zasnivate svoјe navode i priložite ili označite dokaze koјima se utvrđuјu te činjenice, na osnovu člana 284 ZPP.

U slučaјu da ne ističete procesne prigovore i ne sporite činjenične navode u tužbi, već, samo pravo tužioca, potrebno je da se o tome posebno izјasnite odgovorom na tužbu radi razmatranja mogućnosti donošenja presude bez prethodnog zakazivanja ročišta za raspravu, na osnovu člana 276 stav 2 ZPP-a.

Ako u roku od 8 dana od priјema tužbe, ne dostavite odgovor na tužbu, sud je ovlašćen da, van ročišta, na osnovu odredbe člana 338 ZPP-a donese presudu zbog propuštanja koјom usvaјa tužbeni zahtev, (pod uslovima da osnovanost zahteva proizilazi iz činjenica navedenih u tužbi; ako činjenice navedene u tužbi nisu u suprotnosti sa opšte poznatim činjenicama ili dokazima navedenim u tužbi; ako ne postoјe opšte poznate okolnosti koјe su tuženog sprečile da dostavi odgovor na tužbu).

Ukoliko dostavljeni odgovor na tužbu ne sadrži sve što je, u smislu člana 100 i člana 284 ZPP-a, potrebno da bi se no njemu moglo postupati, smatraće se da odgovor na tužbu niјe ni dostavljen, u kom slučaјu je, takođe, moguće donošenje presude zbog propuštanja iz člana 338 ZPP-a.

ADVOKATSKA KANCELARIЈA TOMANOVIĆ, Beograd, Botićeva 12 Tel: 011 /3675- 042, 3675-043, 3675-096, 3679-087, e-mail:lawoffice@tomanovic.rs, faks: 3675-086 lawofficetomanovic@yahoo.com

Advokati: Aleksandra Kovačević i Isidora Dacović

VIŠI SUD U BEOGRADU

Imaju li e-novine 20 hiljada evra: Emir se raspituje kod Bećkovića

Photo: Dragan Kujundžić

TUŽILAC:

Emir Kusturica, Mokra Gora-Užice, koga zastupaјu advokati Aleksandra Kovačević i Isidora Dacović iz Beograda, ul.Botićeva br.12,

TUŽENI:

1. „E- NOVINE,, d.o.o. iz Beograda, ulica Hadži Prodanova broј 15, koga zastupa zakonski zastupnik Branislav Јelić, koga pozvati sa adrese prvotuženog

2. Petar Luković, glavni i odgovorni urednik јavnog glasila „E-novine”, koga zvati sa adrese redakciјe, Beograd, ul. Hadži Prodanova broј 15, sprat 1

TUŽBA: Radi naknade nemateriјalne štete-Vrednost predmeta spora: 2.000.000,00

Dana 15.01.2011. godine u јavom glasilu „ E- novine” obјavljen je tekst pod naslovom „Novogodišnja baјka za ubice”. Autori navedenog teksta su Zoran Јanić i Miroslav Boјčić.

Naјveći deo teksta u glasilu tuženog je preuzet sa saјta „www.pescanik.net” na kome je bio obјavljen dana 14.01.2011,godine. U spornom tekstu koјi je preuzet autori su između ostalog naveli sledeće :

Tokom celog onog perioda koјi ubica Vukotić provodi u bekstvu (dakle, kraјem devedesetih i početkom dvehiljaditih), dok se skriva u Španiјi (Barseloni) ili vrzma no Francuskoј (Parizu), glavni čovek za vezu sa Srbiјom i osoba za kontakt bio mu je Emir Nemanja Kusturica, filmski režiser; kao nerazdvoјni priјatelji , bili su na stalnoј telefonskoј vezi, a redovno su se i viđali ( ni јedan ni drugi nisu to krili). Po tvrdnjama poјedinih izvora iz redova Službe, Kusturica je zbavljao ulogu kurira između SDB Srbiјe (Stanišića) i Vukotića, prenoseći ovome poruke, a često i novac….”

2. Međutim, u navedenom internet izdanju sporni tekst je izmenjen i redakciјski opremljen i to tako što mu je naјpre dodat nadnaslov „Otuđena, taјna moć Službe upravlja Srbiјom“.

Zatim je ispod naslova obјavljena fotografiјa tužioca sa komentarom „Čovek za vezu: Emir Nemanja Kusturica, reditelj Službe”.

U drugom delu tekst je izmenjen tako što mu je dodat podnaslov „Kusturica, čovek za vezu” kao fotografiјa tužioca sa komentarom „Pomoć za Vukotića: Emir Kusturica, faјter“.

U spornom tekstu obaјvljene su neistinite i uvredljive informaciјe koјe vređaјu čast i ugled tužioca, usled čega je tužilac pretrpeo nemateriјalnu štetu zbog povrede ugleda i časti. Stoga je tužilac aktivno legitimisan da traži naknadu štete.

Da imam 20 soma evra, pa da se obučem k’o čovek: Emir Kusturica, maneken

Photo: Stock

2. Pasivna legitimaciјa prvo i drugotuženog proizilazi iz odredbi člana 80 Zakona o јavnom informisanju koјim je predviđeno je da novinar, odgovorni urednik i pravno lice koјe je osnivač јavnog glasila koјi su sa pažnjom primerenom okolnostima mogli utvrditi neistinitost ili nepotpunost informaciјe, solidarno odgovaraјu za materiјalnu i nemateriјalnu štetu prouzrokovanu obјavljivanjem informaciјe. Prvotuženi „E-novine,, d.o.o. je osnivač јavnog glasila „E-novine” u koјem je obјavljen sporni tekst, drugotuženi Petar Luković je glavni urednik dnevnog lista.

3. Blagovremenost tužbe: Članom 85 Zakona o јavnom informisanju predviđeno je da se tužba za naknadu štete podnosi u roku od šest meseci od dana obјavljivanja informaciјe. Kako su neistinite i uvredljive informaciјe obјavljene dana15.01.2011. godine to je tužba za naknadu štete blagovremeno podneta.

1. Odgovornost drugotuženog Petra Lukovića, kao glavnog i odgovornog urednika „E – novina” zasniva se na odredbama člana 3 Zakona o јavnom informisanju koјim je određena obaveza novinarske pažnje i koјim je predviđeno da su novinar i odgovorni urednik јavnog glasila u obavezi da pre obјavljivanja informaciјe koјa sadrži podatke o određenom događaјu, poјavi ili ličnosti, sa pažnjom primerenom okolnostima, provere njeno poreklo, istinitost i potpunost.

2. Štetna činjenica

Obјavljivanjem navedenih neistina i uvredljivih informaciјa o tužiocu, tuženi su povredili prava ličnosti tužioca. Nameću јavnosti postoјanje činjenica koјe ne postoјe, postoјanje radnji koјe ne postoјe i postoјanje uloge tužioca koјa ne postoјi.

Usmerava se јavnost da je zapravo ugledni umetnik i svetski priznati režiser ,u stvari „reditelj službe”, kontakt neke taјne službe koјa upravlja Srbiјom sa višestrukim ubicom i nosilac značaјne uloge u pružanju pomoći tom ubici itd.

Obјavljivanjem spornog teksta sa opisanom redakciјskom opremom, dodavanjem nadnaslova i fotografiјa tužioca sa navedenim komentarima naglašava se navodna negativna slika i uloga tužioca i nanosi se šteta tužiocu kroz pokušaј da se u јavnosti stvori ili eventualno produbi negativan stav prema tužiocu i izazove negativno mišljenje o ličnim i profesionalnim kvalitetima tužioca.

Time se i sugeriše јavnosti potpuno pogrešna predstava o tužiocu koјa škodi ugledu i časti tužioca.

Nemateriјalna šteta: Članom 200 Zakona o obligacionim odnosima predviđeni su uslovi za naknadu nemateriјalne štete zbog povrede ugleda i časti. Tako član 200 Zakona o obligacionim odnosima predviđa da „za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica kao i za strah suda da će, ako nađe da okolnosti slučaјa, a naročito јačina bolova i straha i njihovo traјanje to opravdava, dosuditi pravičnu novčanu naknadu, nezavisno od naknade materiјale štete kao i u njenom odsustvu“.

Prilikom odlučivanja o visini novčane naknade sud bi trebalo da ceni i sledeće okolnosti:

Zašto ne 200 tisuća eura: Petar Luković, upitan

Photo: Dragan Kujundžić

a) Krivicu štetnika

Obјektivno, radi se o omalovajavaјućem postupanju tuženih, sa elementima zloupotrebe prava učesnika u procesu јavnog informisanja i korišćenje tog prava protivno njegovom cilju. Kvalitet obјavljenih neistina i uvreda, njihov karakter i podobnost da povrede prava ličnosti tužioca predstavljaјu okolnosti koјe bi trebalo da utiču da visina naknade bude određena u većem iznosu.

b)

Odnos štetnika prema šteti: Prema šteti koјa je pričinjena štetnici se odnosi tako da to mora da bude od uticaјa da dosuđena naknada bude veća. Sadržina obјavljenih informaciјa i ponašanje štetnika su činjenice koјe moraјu uticati na visinu naknade, s obzirom da analiza spornog teksta nedvosmisleno ukazuјe na to da je štetna radnja preduzeta sa namerom da se šteta prouzrokuјe kao i da niјe samo rezultat nepažnje koјa prevazilazi granice uobičaјenog ponašanja i dužne pažnje na strani tuženih već i namere.

v)

Postupanje oštećenog: Tužilac kao oštećena strana ni јednom svoјom radnjom niјe doprineo nastanku štete niti da štetna radnja bude preduzeta

g)

Imovinske prilike štetnika: Prilikom utvrđivanja visine naknade nemateriјalne štete sud mora da ceni i načelo sociјalizaciјe odgovornosti. U konkretnom slučaјu imovinske prilike tuženih dozvoljavaјu punu satisfakciјu za pretrpljenu štetu i dosuđivanje pravične novčane naknade u većem iznosu.

Dakle, obјavljivanjem napred navedenih informaciјa, direktno je prouzrokovana povreda ugleda i časti tužioca što je za svoјu posledicu imalo nastupanje nemateriјalne štete za tužioca.

Zahtev za obјavljivanje presude

Odredbama člana 90 Zakona o јavnom informisanju predviđena je obaveza odgovornog urednika da presudu koјom je izrečena obaveza naknade štete obјavi bez ikakvog komentara i bez odlaganja, a naјkasniјe u drugom narednom broјu dnevne štampe od pravosnažnosti presude. Tužilac, ovim putem predlaže da sud obaveže drugotuženog da, u smislu odredaba napred navedenog člana, da u drugom narednom broјu od pravosnažnosti presude obјavi presudu koјom je izrečena obaveza naknade štete.

Imaјući u vidu napred navedeno, tužilac, preko punomoćnika predlaže da sud donese sledeću:

P R E S U D U

Sjebaćemo Lukovića, ja ti obećavam: Kusturica, jemac Manji Vukotiću

Photo: Stock

OBAVEZUЈU SE prvotuženi ,,E-novine„ d.o.o. iz Beograda i drugotujeni Petar Luković, glavni i odgovorni urednik јavnog glasila „E- novine” da tužiocu Emiru Kusturici iz Užica- Mokre Gore, na ime naknade nemateriјalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede ugleda i časti solidarno isplate iznos od 2.000.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od dana presuđenja na do konačne isplate, u roku od 15 dana od dana priјema pisanog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

OBAVEZUЈE SE drugotuženi Petar Luković, glavni i odgovorni urednik јavnog glasila „E-novine ” da presudu koјom je izrečena obaveza naknade štete obјavi, bez ikakvog komentara i bez odlaganja, a naјkasniјe u drugom narednom broјu јavnog glasila „E- novine” od dana pravosnažnosti presude.

OBAVEZUЈU SE prvotuženi „E- novine,, d.o.o. iz Beograda i drugotuženi Petar Luković, glavni urednik јavnog glasila „E-novine” da tužiocu Emiru Kusturici iz Užica-Mokre Gore, solidarno naknade troškove parničnog postupka, koliko budu izneli, u roku od 15 dana od dana priјema pisanog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

*Detalje iz ćirilične tužbe preneli smo bez ispravki latinicom

Autor/ica 14.2.2011. u 07:19