Kraj za Lijanoviće?Istraga utvrdila: Prijatelji Gojka Šuška oštetili državu za oko 72,9 miliona KM poreza

tačno.net
Autor/ica 7.7.2013. u 15:48

Kraj za Lijanoviće?Istraga utvrdila: Prijatelji Gojka Šuška oštetili državu za oko 72,9 miliona KM poreza

Dokumentacija koju posjeduje Tužilaštvo BiH, na osnovu koje je Sud BiH izdao naloge za pretrese i izuzimanje dodatne poslovne dokumentacije iz povezanih kompanija sa kompanijom porodice Lijanović, dokazuje da postoje elementi za sumnju u organizovani kriminal čijim djelovanjem je država oštećena za 72.928.550 KM.

Tužilaštvo BiH zaprimilo je izvještaje o počinjenim krivičnim djelima u predmetu „Lijanović i ostali“ za navodni kriminal širokobriješke porodice u periodu od 2004. do 2013. godine

Iz izvora bliskih istražnim organima potvrđeno je da će narednih dana biti sprovedeno više zajedničkih akcija SIPA-e i Uprave za indirektno oporezivanje BiH u cilju utvrđivanja činjenica i dokumentovanja eventualnih utaja i prevara kod povrata PDV-a.

Osobe koje su bile ovlaštene u firmama koje su Lijanovići uvezali u šemu terete se za utaju poreza, prevare kod povrata PDV-a, carinske prevare i niz drugih djela iz oblasti privrednog kriminala i organizovanog kriminala.

Glavni osumnjičeni za organizovanje grupe za prevaru koja je preko povezanih firmi utajila ili pogrešno prikazivala iznose za povrat PDV-a su braća Slavo i Jerko Ivanković, vlasnici mesne industrije Lijanović. Jerko Ivanković Lijanović je aktuelni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i dopremijer Federacije BiH.

Mesna industrija „Lijanović“ u vlasništvu braće Lijanović osnivala je povezana privredna društva koja su se samo formalno vodila kao vlasnici pokretne i nepokretne imovine. Pomenute firme su poslujući sa Lijanovićima stvarale dugove prema državi na ime poreza i doprinosa, a potom su bile ugašene.

Prema dobro razrađenoj šemi i dokumentima koje posjeduje Tužilaštvo BiH, novoosnovane firme stvarale su enormne iznose dugove na ime poreza, a druge firme nasljednice povezan u Lijanovićevu šemu tražile su povrat istog PDV-a što je predstavljalo klasičnu zloupotrebu i prevaru. S obzirom da su firme samo fiktivno posjedovale imovinu Uprava za indirektno oporezivanje nije bila u mogućnosti izvršiti prinudnu naplatu PDV-a jer fiktivne firme nisu posjedovale stvarnu imovinu ili stalna sredstva.

Firma “Megacomm” Mostar, u periodu od 1999. do 2002. godine dok je sarađivala sa Lijanovićima oštetila je državu za nevjerovatni iznos od 32.499.888 KM, što je i dokumentirano u krivičnoj prijavi podnesenoj 2002. godine. Kao odgovorne osobe terete se Gojko Mandić, Jakov Alpeza i Franko Matić.

Braća Lijanović osnovali su firmu MI-MO Mostar zajedno sa Alijom Ćurićem i aktulenim ministrom trgovine u Vladi FBiH Miloradom Bahiljomiz Lijanovićeve stranke Radom za Boljitak sa kojima su imali sklopljene ugovore o saradnji u periodu između 2003. i 2006. godine. Odgovorni u ovoj firmi terete se za utaju poreza u iznosu od 845.184 KM o čemu je izvještaj o krivičnom djelu podnesen 2011. godine

Preko širokobriješke firme “Farmko”, koju su, isto tako, osnovali braća Lijanovići, prouzrokovala je štetu državi u iznosu od oko 1.067.491 KM. Odgovorne osobe, prema podnesenoj krivičnoj prijavi, su Jozo Slišković i Željko Mikulić.

Tužilaštvu BiH je za kriminal težak 834.158 KM podnesen izvještaj protiv Venke Ivanković, direktorice “Farmer mesne industrije“, koja je, prema ugovoru, s Lijanovićima sarađivala od 2009. do 2011. godine.

Izvještaj o počinjenom kriminalu protiv odgovorne osobe u firmi “ZD.I. Produkt” Široki Brijeg Zdravka Ivankovića podnesen je Tužilaštvu BiH za prevaru države tešku 828.431 KM. Ova firma sarađivala je isto sa Lijanovićima kao i firma „Laktat” Posušje. Posljednja krivična prijava podnesena je protiv direktora ove firme Drage Ivankovića zbog utaje poreza u iznosu od 133.703 KM.

Zanimljivo je da su za većinu ovih firmi, iako ne posjeduju nikakvu imovinu koja se mogla korisiti kao kreditni kolateral, traženi višemilionski krediti od Razvojne banke Federacije BiH, a koji su odbijeni. U izvještaju o utvrđivanju činjenica vezanih za 17. Skupštinu Razvojne banke FBiH koji je sačinila istražna komisija Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH stoji da je Jerko Ivanković Lijanović vršio pritisak na predsjednika uprave Razvojne banke FBiH Ramiza Džaferovića da odobri kredite za firme koje nisu ispunjavala uslove za dobijanje kredita.

AFERA “RAZVOJNA BANKA”: Ekskluzivno integralni tekst istražne komisije o Razvojnoj banci i ulozi ministra Jerka Lijanovića u toj aferi

Ramiz Džaferović je u svojim izjavama na 17. Skupštini Razvoje banke i na parlamentarnoj ad hoc komisiji potvrdi da je ministar Lijanović više puta dolazio u Razvojnu banku, tražeći kredite za svoje povezan firme, koje su uglavnom bile prezadužene ili nesolventne ili tek osnovane.

Integralni tekst iz izvještaja parlamentarne komisije.

Razvojna banka dostavila je dokumetaciju u kojoj su navedena ukupno tražena kreditna sredstva grupacije Lijanović od Razvojne banke FBiH u iznosu od 70.516.668 KM. Sagledavanjem hronologije kredinih zahtjeva Lijanović grupacije vidljivo je da je:

-Pravno lice MI-MO d.o.o. Mostar 15.05 2006 uputilo je zahtjev Razvojnoj banci za odobravanje kreditne linije za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava u iznosu od 5.000.000 KM koji je obijen 26.07.2006 godine

– Isto pravno lice je 15.05.2006. godine uputilo Razvojnoj banci zahtjev za dugoročno finansiranje poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 4.500.000 KM koji je odbijen 26.07.2006. godine

– MI FARMER d.o.o. Široki Brijeg 03.04.2007 uputilo je zahtjev Razvojnoj banci za odobravanje kreditnih sredstava-revolving kreditna linija za podsticanje zapošljavanja u iznosu od 500.000,00 KM koji je obijen 23.04.2007 godine.

– MI FARMER d.o.o. Široki Brijeg 15.01.2008 uputilo je zahtjev Razvojnoj banci za dugoročno finansiranje izvršenog izvoza u iznosu od 5.000.000,00 KM od kojeg je tražilac odustao 01.02.2009 godine.

– MI FARMER d.o.o. Široki Brijeg 02.12.2008 uputilo je zahtjev Razvojnoj banci za direktno dugoročno kreditiranje stalnih sredstava u iznosu od 4.000.000,00 KM od kojeg je tražilac odustao 26.12.2008. godine.

– MI FARMER d.o.o. Široki Brijeg 02.12.2008 uputilo je zahtjev Razvojnoj banci za dugoročno finasiranje izvršenog izvoza u iznosu od 5.000.000,00 KM od kojeg je tražilac odustao 26.12.2008. godine.

– MI FARMER d.o.o. Široki Brijeg 15.01.2009 uputilo je zahtjev Razvojnoj banci za direktno dugoročno kreditiranje stalnih sredstava u iznosu od 4.000.000,00 KM od kojeg je tražilac odustao 01.02.2008. godine.

– LAKTAT d.o.o. Posušje 11.03.2009 uputilo je zahtjev Razvojnoj banci za direktno dugoročno kreditiranje stalnih sredstava u iznosu od 6.840.000,00 KM od kojeg je tražilac odustao 24.04.2009. godine.

– LAKTAT d.o.o. Posušje 11.05.2009 uputilo je zahtjev Razvojnoj banci za direktno dugoročno kreditiranje stalnih sredstava u iznosu od 5.230.000,00 KM koji je 15.06.2009. godine odbijen.

– LAKTAT d.o.o. Posušje 11.05.2009 uputilo je zahtjev Razvojnoj banci za dugoročno finasiranje izvršenog izvoza u iznosu od 1.000.000,00 KM koji je 15.06.2009. godine odbijen.

– LAKTAT d.o.o. Posušje 08.07.2009 uputilo je zahtjev Razvojnoj banci za dugoročno kreditiranjue stalnih sredstava u iznosu od 5.230.000,00 KM ali je dokumentacija vraćena 04.08.2009. godine.

– LAKTAT d.o.o. Posušje 11.06.2010 uputilo je zahtjev Razvojnoj banci za poticaj zapošljavanja u iznosu od 675.000,00 KM  od kojeg je tražilac 09.07.2010. odustao.

– LAKTAT d.o.o. Posušje 11.06.2010 uputilo je zahtjev Razvojnoj banci za direktno kratkoročno finansiranje tekućih sredstava u iznosu od 2.580.334,00 KM  od kojeg je tražilac 09.07.2010. odustao.

– LAKTAT d.o.o. Posušje 11.06.2010 uputilo je zahtjev Razvojnoj banci za dugoročno finansiranje izvršenog izvoza u iznosu od 2.000.000,00 KM od kojeg je tražilac 09.07.2010. odustao.

– LAKTAT d.o.o. Posušje 02.09.2010 uputilo je zahtjev Razvojnoj banci za direktno kratkoročno finansiranje tekućih sredstava u iznosu od 2.580.334,00 KM  koji je odbijen 09.07.2010.

– LAKTAT d.o.o. Posušje 02.09.2010 uputilo je zahtjev Razvojnoj banci zapodsticaj zapošljavanja i samozapošljavanja iz depozita FZZ u iznosu od 675.000,00 KM  koji je odbijen 27.01.2011.

– LAKTAT d.o.o. Posušje 02.09.2010 uputilo je zahtjev Razvojnoj banci za dugoročno finansiranje izvršenog izvoza u iznosu od 2.000.000,00 KM  od kojeg je tražilac 06.12.2010. odustao.

– ZD.I.PRODUKT d.o.o. Široki Brijeg 19.07.2011 uputilo je zahtjev Razvojnoj banci za dugoročno finansiranje izvršenog izvoza u iznosu od 1.053.000,00 KM  od kojeg je tražilac 11.08.2011. odustao.

– ZD.I.PRODUKT d.o.o. Široki Brijeg 16.08.2011 uputilo je zahtjev Razvojnoj banci za dugoročno finansiranje izvršenog izvoza u iznosu od 1.053.000,00 KM  koji je 02.12.2011. godine odbijen.

– ZD.I.PRODUKT d.o.o. Široki Brijeg 20.12.2011 uputilo je zahtjev Razvojnoj banci za dugoročno finansiranje izvršenog izvoza u iznosu od 4.000.000,00 KM  koji je 03.02.2012. godine odbijen

– ZD.I.PRODUKT doo Široki Brijeg 15.06.2012 uputilo je zahtjev Razvojnoj banci za dugoročno finansiranje izvršenog izvoza u iznosu od 3.000.000,00 KM  koji je 03.07.2012. godine odbijen.

–  LI ŠPED d.o.o. Široki Brijeg 20.06.2012 uputilo je zahtjev Razvojnoj banci za carinsku garanciju u iznosu od 400.000,00 KM  koji je 10.09.2012. godine odbijen.

–  LI ŠPED d.o.o. Široki Brijeg 20.06.2012 uputilo je zahtjev Razvojnoj banci za carinsku garanciju u iznosu od 100.000,00 KM  koji je 10.09.2012. godine odbijen.

–  LI ŠPED d.o.o. Široki Brijeg 20.06.2012 uputilo je zahtjev Razvojnoj banci za carinsku garanciju u iznosu od 100.000,00 KM  koji je 10.09.2012. godine odbijen.

– AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar 10.09.2012 uputilo je zahtjev Razvojnoj banci za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava u iznosu od 2.000.000,00 KM od kojeg je tražilac 05.10.2012. godine odustao.

– AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar 30.10.2012 uputilo je zahtjev Razvojnoj banci za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava u iznosu od 2.000.000,00 KM koji je 22.01.2013. godine odbijen.

tekst preuzet sa portala mojevijesti.ba

tačno.net
Autor/ica 7.7.2013. u 15:48