Kakav Premijer takvi i prijedlozi

tačno.net
Autor/ica 1.3.2014. u 15:28

Kakav Premijer takvi i prijedlozi

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine uputilo je Premijeru Federacije BiH prijedlog hitnih mjera za izlazak iz društvene i ekonomske krize. Samim tim da je prijedlogu dao punu podršku Desnica Radivojević, a pošto je Vlada sastavljena od mesara, pravnika, ginekologa, teologa i demagoga, prijedlog je pisan razumljivim jezikom za sva zanimanja i uzraste. Obzirom da je društvena kriza, bar za posljednjih dvadesetak dana, rasvijetljena od nesumljivo najvećih autoriteta u ovoj zemlji i nazvana pravim imenom, nije bilo potrebe za ponavljanjem pa su se cijenjena gospoda ipak trebala koncentrisati na ono što bi, po logici stvari, trebali najbolje poznavati, a to je ekonomska kriza.  Ovako i sami spadaju u analizu opisanog stanja opšte hipokrizije.

Piše: Radomir Lazić

Postoji nekoliko nelogičnosti u samom prijedlogu, obzirom da se jedno Udruženje obraća drugom udruženju. Da li je uopšte više tajna da većina onoga što se danas naziva vlast posjeduje, registrovanu na imena bliskih prijatelja i rodbine, firme koje se pojavljuju i uglavnom pobjeđuju na, višemilionski vrijednim, tenderima. Postoji nelogičnost da se za ono što predlažu obraćaju onima koji to ne znaju, neće ili ne mogu ostvariti jer neki od zahtijeva su trebali biti upućeni direktno zakonodavnoj vlasti ili tužilaštvu i policiji.  Ali redom:

  • Zahtijev upućen Vladi, odnosno njenom Predsjedniku da napravi program za subvencioniranje kamata realnom sektoru, a član udruženja poslodavaca i predlagač je i Udruženje banaka u BiH,
  • Zahtijev za donošenje Zakona  kojim se utvrđuje rok plaćanja budžetskih korisnika u roku od 45 dana, a koji potpisuje i Udruženje društava za osiguranje FBiH  na čiju naplatu potraživanja, uz sve moguće ucjene, se čeka i do 12 mjeseci i koje sebe izuzima  iz ovog zahtijeva.
  • Zahtijev da se donese odluka o otpisu neuplaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje, koji između ostalog potpisuje Udruženja poslodavaca KS, uz evidentirani gubitak Kantonalnog zavoda od cca 15 miliona KM čini se, obzirom na stanje zdravstva FBiH,  nehumanim i  nerazumnim. I šta da rade oni koji su dosad redovno uplaćivali te doprinose osim da traže povrat istih.
  • Depolitizacija upravljanja javnih preduzeća, uz primjenu OCED principa korporativnog upravljanja, te sprečavanje njihovog monopolističkog položaja, kao prijedlog  Udruženja poslodavaca komunalne privrede FBiH je ipak vrhunac apsurdnosti ovih zahtijeva. Udruženje poslodavaca komunalne privrede traži da se ukine vlastiti monopolistički položaj.

U svjetlu ovih prijedloga mogu se nadalje posmatrati svi drugi projedlozi koji imaju više naredbodavni nego savjetodavni karakter.

– Obezbijediti 100 miliona KM za povećanje temeljnog kapitala Razvojne Banke  i time osigurati finansijsku podršku firmama koje će biti pogođene ekonomskom krizom. Nema prijedloga odakle obezbijediti taj kapital i koje će to firme biti pogođene krizom. Izgleda, a ovako sročeno kao da se već sad zna koje će i čije će firme biti pogođene krizom. Ostaje da se nagađa kojom i kakvom krizom.

–  Osigurati  sredstva  od   najmanje  1  milijardu  KM,   koja  će  se  koristiti  za  nove kreditne linije privredi, uz kamatnu stopu  do  5  %, uz odgovarajući grace period  i podsticaj privrednim subjektima za novo zapošljavanje i izvoz. Ovaj zahtijev je u direktnoj suprotnosti sa postojanjem i funkcijom Razvojne banke a koja bi, po prethodnom prijedlogu, trebala da spašava od krize firme kojima država daje kredite. Za osiguranje tih sredstava vjerovatno bi se trebalo pobrinuti  udruženja banaka FBIH, kao predlagač zahtijeva, a za subvencije država i to od kredita MMF-a. Čudna logika.

– I da stopa rasta GDP-a ne bude manja od 3,5% u odnosu na GDP u prethodnoj godini.  Aferim.

Na prvoj narednoj sjednici Vlade da se usvoji ovaj prijedlog

Postoji jedna čudna stvar u ovom prijedlogu mjera. Naime od adrese na koji je upućen pa do sadržaja, nigdje se ni u jednoj riječi ne spominje država. Ono čime se naziva to u čemu živimo to nije. Ono bez čega se i najjednostavniji prijedlozi ne mogu ostvariti. Pod pretpostavkom da i kolege iz manjeg BH entiteta spremaju Vladi RS-a neki svoj prijedlog a istovremeno ta Vlada  donosi i sprema čitav set zakona koji direktno zadiru u državnost BiH  logično se nameću dva pitanja:

  • Da li je Udruženje poslodavaca FBiH bar pokušalo usaglasiti neke od svojih prijedloga sa kolegama iz RS-a i kao zajedničke ih predložiti onima koji ne razumiju ili ne žele da razumiju da samo i bar samo cjelovito tržište države BiH omogućava politički opstanak jednima a ekonomski drugima.
  • Da li Udruženje poslodavaca indirektno ili direktno, upućujući prijedlog Premijeru FBiH, i samo donosi odluku ili preporuku da svako krene svojim putem.

Svi ostali prijedlozi mogu se vidjeti na web stranici udruženja ali za kraj zadržao bih se još samo na jednom, a tiče se borbe protiv korupcije. Siguran sam da je sve i jedan član udruženja bio u prilici da mu se traži ili da je dao onih 5% uobičajene tarife za dobijanje poslova. Zna li iko bolje od njih ko su te firme i ko su ti ljudi. Pitanje je jesu li se spremni i kao Udrženje ili pojedinačno, upustiti  u borbu protiv korupcije.  Nešto ne vjerujem, a da će to učiniti Vlada još manje.

Recimo da je sa ovim prijedlozima ipak postojala dobra namjera. Ali postoji li ipak ono što se zajedničkim imenom naziva nauka. Postoji li ili da li je iko pročitao ili saslušao šta oni misle. Gdje smo, kakvi smo, šta nam je i kako činiti.

Kako moja analiza zahtijeva upućenih Premijeru, a koju bi radije prepustio ljudima koji to daleko bolje rade od mene, ne bi ostala bez bilo kakvog prijedloga, čini mi se da je više nego neophodno da svako krene sa pospremanjem svoje vlastite kuće i dvorišta.

U vašoj kući neki članovi „iznesu“ iz zemlje bar milijardu i sto miliona maraka. Uz onih devet već iznesenih vaš jedini prijedlog se mogao svesti u jednu jedinu rečenicu. Vratiti taj novac  u zemlju a svoj prijedlog uputiti poreskim i drugim organima gonjenja.

Ovako, vašem prijedlogu mjera nedostaje još, kao prilog, i zaključak Međureligijskog vijeća BiH: „Nek nam je Bog na pomoći“

tačno.net
Autor/ica 1.3.2014. u 15:28