CRNA GORA: IZBORI NEĆE DONIJETI SUŠTINSKE PROMJENE

Autor/ica 9.10.2012. u 16:09

CRNA GORA:  IZBORI NEĆE DONIJETI SUŠTINSKE PROMJENE

 

Na predstojećim prijevremenim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, koji će se održati 14.oktobra/listopada 2012.godine učestvovat će 13 političkih subjekata dok je na prethodnim parlamentarnim izborima 2009.godine učestvovalo 16 političkih subjekata. Pravo glasa ima 514.055 birača upisanih u ukupni birački spisak. Na izborima se bira 81 poslanik/ca u Skupštinu Crne Gore.

Politički subjekti koji učestvuju na izborima su: 1. Albanska omladinska alijansa – Aleanca rinore e shqiptarëve 2. Srpska sloga 3. Hrvatska građanska inicijativa (HGI) 4. Pozitivna Crna Gora – Darko Pajović 5. SNP – Socijalistička narodna partija Crne Gore 6. Demokratska unija Albanaca – Unioni demokratik i Shqiptarëve 7. Albanska koalicija: Demokratski savez u Crnoj Gori, Demokratska  partija i Albanska alternativa koalicioni Shqiptar: lidhja demokratike në mal të zipartia demokratike dhe alternativa Shqiptare 8. Demokratski front – Miodrag Lekić 9. Forca za jedinstvo – Forca për bashkim – Genci Nimanbegu – Vasel Sinishtaj –Zana Sarvan 10. Bošnjačka stranka – Rafet Husović 11. Koalicija evropska Crna Gora – Milo Đukanović 12. Zajedno 13. Srpski nacionalni savez – dr. Ranko Kadić (DSS, SSR i GG)

Najave da će se u izbornoj kampanji suočiti dva velika politička bloka odnosno ujedinjena opozicija i aktualna vlast nisu se obistinile. Analitičari upozoravaju da opozicija nikada nije bila razjedinjenija kao što je sada pred predstojeće parlamentarne izbore. Demokratski front (DF) građen je na pogrešnom konceptu, koji je oko sebe okupio Srpsku novu demokratiju i Pokret za promjene kao konglomerat šarolikih političkih subjekata, koji imaju vrlo malo šta zajedničkog osim ostvarenja ličnih ambicija nekolicine pojedinaca za dolaskom na vlast. Politička retorika Demokratskog fronta usmjerena je uglavnom u borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije, protiv vladajuće Demokratske partije socijalista (DPS) i protiv opozicione Socijalističke narodne partije (SNP). Demokratski front ne nudi konkretna rješenja osim da će se obračunati sa sadašnjom vlašću. To je model koji trenutno u Srbiji nudi aktualni zamjenik premijera Srbije Aleksandar Vučić, koji se želi obračunati sa organiziranim kriminalom i korupcijom pri tome ne razlikujući privatnu inicijativu od kriminala i korupcije.

Lider Demokratskog fronta dugogodišnji diplomata i profesor Miodrag Lekić, prema ocjenama analitičara, nije najbolje rješenje za lidera opozicije. Pored toga Lekić je bio ministar inostranih poslova u Vladi Mila Đukanovića. Vjerovatno bi se Lekić bolje snašao u ulozi predsjedničkog kandidata nego opozicionog lidera. Novoosnovana politička partija Pozitivna Crna Gora predstavlja osvježenje na političkoj sceni i ukoliko u završnici bude dobro vodila kampanju može postići zapažen izborni rezultat.

U Crnoj Gori još uvijek je nedovoljna zastupljenost žena u politici. Država se na odgovarajući način ne odaziva po pitanjima LGBT populacije. Većina medija u Crnoj Gori nalazi se u nezavidnom položaju. Novinarima su često ugrožene novinarske ali i fizičke slobode. Više od osam godina još uvijek nije razjašnjeno ubistvo osnivača i urednika dnevnog lista „Dan“ Duška Jovanovića. Položaj manjinskih zajednica mora se sistemski urediti i osigurati mehanizmi za njihovu zaštitu kako bi se sačuvale od asimilacije. Jasan pozitivan signal od strane države manjinskim zajednicama, albanskoj i bošnjačkoj, može predstavljati osnivanje samostalnih opština Tuzi i Petnjica. Primjetno je, da država ne koristi ogromne potencijale brojne crnogorske dijaspore, koju u izbornoj kampanji ne spominju ni vlast ni opozicija.

Analitičari smatraju, da se u Crnoj Gori od raspada nekadašnje SFRJ još uvijek nije uspjela profilirati snažna opoziciona autohtona politička partijai zbog toga predstojeći parlamentarni izbori još uvijek ne mogu donijeti potrebne suštinske promjena u politički razdijeljenoj Crnoj Gori.

Međunarodni institut IFIMES smatra, da izborna kampanja nije kreativna i inovativna već da predstavlja već viđeno na prethodnim izborima. Umjesto da političke partije ponude odgovore na otvorena ekonomska i socijalna pitanja i artikuliraju životne prioritete one se uglavnom bave pitanjima identiteta i tako ponovno kao i na prethodnim izborima homogeniziraju svoje izborno tijelo.


ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNIJENJA

Međunarodni institut IFIMES je u periodu 29.septembra do 7. oktobra 2012.godine sproveo istraživanje javnog mnenja metodom terenskog dubinskog intervjua na teritoriji Crne Gore. Standardna devijacija +/-3. Kontrola na 10% uzorka. Stepen pouzdanosti 95%.

Uzorak je slučajan troetapni i obuhvata 1.111 anketiranih, punoljetnih državljana Crne Gore oba spola. U anketi nisu htjela učestvovati 94 slučajno izabrana ispitanika, 76 nije odgovaralo određenom uzorku. Demografski podaci su od Zavoda za statistiku Crne Gore – MONSTAT. Struktura je približno usklađena ispitanicima iz urbanih i neurbanih sredina. Spolna, starosna, socijalna i obrazovna struktura anketiranih približno odgovara strukturi stanovništva Crne Gore na osnovu podataka Zavoda za statistiku Crne Gore. Izdvajamo odgovore na najvažnija i najzanimljivija pitanja.

1.      DA LI ĆE TE IZAĆI NA PREDSTOJEĆE PRIJEVREMENE PARLAMENTARNE IZBORE U CRNOJ GORI?

–         DA                          58,1%

–         NE                          21,8%

–         NEMAM STAV           20,1%

 2.     DA LI JE U CRNOJ GORI BILO POTREBNO ODRŽATI PRIJEVREMENE PARLAMENTARNE IZBORE?

–         DA                        68,5%

–         NE                        19,6%

–         NEMAM STAV         11,9%

3.     UKOLIKO BUDETE IZAŠLI NA PREDSTOJEĆE PARLAMENTARNE IZBORE ZA KOGA BI STE GLASALI?

1         Albanska omladinska alijansa                                                               0,3%

2        Srpska sloga                                                                                       1,8%

3        Hrvatska građanska inicijativa (HGI)                                                      1,0%

4        Pozitivna Crna Gora – Darko Pajović                                                     10,8%

5        SNP – Socijalistička narodna partija Crne Gore                                       13,6%

6        Demokratska unija Albanaca                                                                1,3%

7        Albanska koalicija: Demokratski savez u Crnoj Gori, Demokratska  partija i  

         Albanska alternativa                                                                            0,1%

8.      Demokratski front – Miodrag Lekić                                                         17,9%

9.       Forca za jedinstvo                                                                                0,3%

10.      Bošnjačka stranka – Rafet Husović                                                         2,5%

11.      Koalicija Evropska Crna Gora – Milo Đukanović                                        48,3%    

12.       Zajedno                                                                                           2,0%

13. Srpski nacionalni savez – dr. Ranko Kadić (DSS, SSR i GG)                           0,1%

*Samo sigurni i vjerovatni birači bez neodlučenih

 4.     PRILIKOM GLASANJA DA LI VAM JE VAŽNIJA PREFERENCIJA POLITIČKA STRANKA ILI POJEDINAC ZA KOGA GLASATE?

–         POLITIČKA STRANKA            43,6%

–         POJEDINAC                              35,3%

–         NEMA STAV                              21,1%

 5.     KAKO OCJENJUJETE RAD VLADE CRNE GORE U MANDATU PREMIJERA DR. IGORA LUKŠIĆA?

–         SLABO                 28,2%

–         DOBRO                47,3%

–         NEMAM STAV        24,5%

 6.     DA LI PODRŽAVATE ULAZAK CRNE GORE U NATO?

 –        DA                          49,6%

–         NE                          32,5%

–         NEMAM STAV          17,9%

 7.     DA LI PODRŽAVATE ULAZAK CRNE GORE U EVROPSKU UNIJU?

–         DA                           74,6%

–         NE                           20,5%

–         NEMAM STAV             4,9%

 8.    DA LI VJERUJETE, DA CRNA GORA IMA DOBRE ODNOSE SA SUSJEDIMA?

–         DA                           73,6%

–         NE                           20,6%

–         NEMAM STAV              5,8%

 9.     DA LI SE BOJITE SNAŽNIJEG POVEZIVANJA CRNE GORE   SA SRBIJOM?

–         DA                            61,8%

–         NE                            29,6%

–         NEMAM STAV              8,6%

10. DA LI VJERUJETE U POBOLJŠANJE EKONOMSKE SITUACIJE U CRNOJ GORI?

–         DA                           42,2%

–         NE                           35,9%

–         NEMAM STAV      21,9%

 11.  DA LI JE RUSKI KAPITAL „PREVIŠE“ ZASTUPLJEN U CRNOJ GORI?

–         DA                            53,4%

–         NE                            35,3%

–         NEMAM STAV             11,3%

12. DA LI SMATRATE POTREBNIM, DA NOVI PREDSJEDNIK VLADE  BUDE MILO ĐUKANOVIĆ?

–         DA                               52,7%

–         NE                               31,7%

–         NEMAM STAV                 15,6%

                                                                            

13. DA LI ĆE CRNOJ GORI BITI POTREBNA FINANSIJSKA MEĐUNARODNA POMOĆ?

–         DA                            41,8%

–         NE                            39,3%

–         NEMAM STAV             18,9%

 

 

 

Ljubljana, 9.oktobar/listopad 2012                                                                                             

 

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) – Ljubljana                                                         

                                                                                     

Tagovi:
Autor/ica 9.10.2012. u 16:09