Vlada RH krši prava službenika na slobodu sindikalnog organiziranja i kolektivnog pregovaranja, time krši preuzete obveze od Vijeća Europe iz Europske socijalne povelje

tačno.net
Autor/ica 29.12.2021. u 16:24

Vlada RH krši prava službenika na slobodu sindikalnog organiziranja i  kolektivnog pregovaranja, time krši preuzete obveze od Vijeća Europe iz Europske socijalne povelje

Nezavisni sindikat carinika Hrvatske uputio je danas saopćenje povodom dopisa kojeg su zaprimili od strane pročelnika PCU Rijeka, Andreja Franulovića zbog, kako navode, ograničavanja nesmetanog rada sinidikata, prava na zagarantirani rad i djelovanja sindikalnih predstavnika. 

Saopćenje prenosimo u cijelosti:

“Sindikat je zaprimio dopis pročelnika PCU Rijeka, Andreja Franulovića, kl: 080-01/21-02/47 i urbroj: 513-02-6000/2-21-2 od 27. prosinca 2021. godine, u kojemu ograničava nesmetani rad sindikata, pravo na zagarantirani rad i djelovanje sindikalnih predstavnika pozivajući se na tumačenje Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike, upravo kada je bila predsjednica Josipa Rimac, koja je potpisala naručeno tumačenje iz Carinske uprave RH. Scenarij raznih naručivanja od Josipe Rimac, dok je bila državna tajnica u Ministarstvu uprave, kojeg su nakon niza afera ugasli odlukom Vlade RH, poznat je u slučaju, gdje je bivši ravnatelj Carine RH, bivši državni dužnosnik, Hrvoje Čović, naručio državni ispit za „svojeg malog bracu Matu“. Mi smo upozorili Vladu RH i druge institucije, da Carinska uprava RH vrši nedozvoljene pritiske u tom razdoblju, koji su se nastavili u kontinuitetu i dalje, jer je novi ravnatelj Carinske uprave RH, ranije bio zamjenik Hrvoja Čovića i njegov ranije imenovani „glasnogovornik Carinske uprave“. Iz dopisa koji je uputio pročelnik PCU Rijeka, jasno se vidi da se pozivaju na tumačenje Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, izvod iz Zapisnika sa sjednice održane 22. veljače2019. godine, kojeg je potpisala predsjednica, Josipa Rimac, gdje pravo na sindikalno djelovanje pripisuju samo i isključivo potpisnicima Kolektivnog ugovora, što je protivno zakonu.

Koliko god htjeli da se to prikrije, da u tišini onemoguće sindikalni rad i djelovanje samo određenih sindikata, koji ukazuju na nepravilnosti u radu Carinske uprave RH, pogrešno ustrojstvo i kršenja materijalnih i socijalnih prava službenika, kao kršenja prava službenbika na izobrazbu, usavršavanje, specijalizaciju i na pravo dostupnosti do rukovodećih mjesta iz definicije Zakona o carinskoj službi, pravo na prevenciju stresa na poslu ispravnim organiziranjem i planiranjem posla, kojeg prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i drugim propisima, uopće nema.

Pravo na nesmetano organiziranje, rad i djelovanje sindikata i pravo na kolektivno pregovaranje definirano je Zakonom o potvrđivanju Europske socijalne povelje, koju je Hrvatska prihvatila, ratificirala i objavila još 2002. godine (NN Međunarodni ugovori 15/02), https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2002_12_15_172.html gdje se IZRIČITO OBVEZUJE, u čl. 5. i 6. na slobodu sindikalnog organiziranja, djelovanja i prava službenika i njihovih zakonskih predstavnika, sindikata, na kolektivno pregovaranje.

Vlada RH podržavajući rukovodeće službenike iz Carinske uprave RH, prije svega bivšeg ravnatelja Hrvoja Čovića i novog ravnatelja, njegovog bivšeg zamjenika, Maria Demirovića, koji se, služeći se neispravnim tumačenjem i pozivajući se njega, Zajedničke komisije, kojeg je potpisala Josipa Rimac, ustvari neosporno dokazuju namjeru i cilj, a to je da pokušavaju ograniči rad i nesmetano sindikalno djelovanje samo određenih sindikata, što je protivno odredbama čl. 192. st. 2. Zakona o radu (NN 93/14 – 98/19). Pokušaj korištenja „pravnog trika“ na bazi obvezujućih pravila iz ugovora, kojeg ne mogu se koristiti za pravo prednosti, u slučaju onemogućavanja rada i djelovanja sindikata, to je valjda svima jasno.

Isti trik su koristili radi montiranja procesa protiv predsjednika NSCH, obvezujućim ugovorom, te dakle znamo tko je to napravio.

Iz priloženih dokaza vidi se da predstavnici Carinske uprave RH krše zakone Republike Hrvatske, Opće propise o radu i Zakon o potvrđivanju Europske socijalne povelje, a gdje je to jako čudno, jer je novi ravnatelj po zanimanju pravnik, što dodatno opterećuje, utvrđuje i bitno određuje navedeni slučaj. Pravo na rad i djelovanje sindikata uređuju se ravnopravno za sve sindikate, a ne samo za neke, općim propisima o radu, te nikakva tumačenja, pogotovo na relaciji opasanih „partnera“ ne mogu biti sredstvo za borbu protiv drugih sindikata, „istine i pravde“ radnika i službenika u Carinskoj upravi RH. Ako Vlada RH tada nije smijenila Hrvoja Čovića radi korupcijskih odnosa s Josipom Rimac, to je trebala napraviti zbog kršenja prava sindikata na nesmetani radi djelovanje, te prava na kolektivno pregovaranje iz Zakona o potvrđivanju Europske socijalne povelje. Njegova želja da vrši kontrolu nad sindikatima, udružujući se u tom nastojanju i planu s drugima, sve radi mogućeg prikrivanja mnogih neispravnosti rada i djelovanja Carinske uprave RH, neispravnog unutarnjeg ustrojstva, pritisaka na sindikaliste, je propala stvar.

Uz navedeni slučaj, koji je precizan i jasan, moramo spomenuti da trenutno sve državne službenike u Republici Hrvatskoj predstavljaju dva sindikata policije, koji po modelu brojnosti zauzimaju mjesto u pregovaračkom odboru s Vladom RH, za Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike. Policajaca ima najviše, a to im ne daje nikakvo pravo da ograničavaju rad i djelovanje drugih sindikata, takav model pravno i stvarno nigdje ne postoji. Taj model gdje se potencira brojnost zaposlenika, navodi na neospornu činjenicu da je po tiho stvorena „diktatura vlasti“ zajedno s policajcima, koji određuju prava drugim službenicima u kolektivnom ugovoru, ujedno i carinicima. Kako carinici imaju posebna prava iz rada iz posebnog Zakona o carinskoj službi (NN 68/13 – 98/19), te posebna prava iz odrednica Vijeća za carinsku suradnju, Svjetske carinske organizacije (NN Međunarodni ugovori 14/03, Deklaracija Arusha), tada se otvara pitanje iz čl. 6. Europske socijalne povelje, gdje carinski službenici i sindikati imaju pravo tražiti svoj strukovni kolektivni ugovor, gdje im pravila i ograničenja neće definirati policajci udruženi s Vladom RH, u svojevrsnom paktu za uništenje drugih sindikata. Carinici imaju veća prava nego policajci, koji proizlaze iz ovlasti rada i djelovanja carinske službe, koje u ovakvim opisanim odnosima i relacijama, onemogućavanjima, ne mogu ostvariti.

Stvar je iznimno ozbiljna te pozivamo Vladu RH da nam omogući pravo na sindikalno djelovanje i sindikalno organiziranje, kao i kolektivno pregovaranje, koje priječe povezani akteri iz Carinske uprave RH pozivajući se na suradnju s Josipom Rimac, u obliku nezakonitog tumačenja odredbi Kolektivnog ugovora, što nije dobro, a budemo li bili prisiljeni, podnijeti ćemo prijavu Vijeću Europe protiv Vlade RH, koja dozvoljava nezakonite obračune sa sindikatima, potenciranim od osoba koje su sudjelovale u korupcijskim radnjama, a sami su kao dužnosnici dužni provoditi Nacionalni program strategije borbe protiv korupcije, što je jako neobično, ne samo neobično, nego i to je nevjerojatno. Budemo li se morali braniti od nasrtaja koji nisu u dobroj vjeri i ne predstavljaju nikakav socijalni dijalog između predstavnika poslodavca i sindikata, morati ćemo se obratiti institucijama u EU, što će imati određene posljedice, jer je pravo nesmetanog djelovanja i rada svih sindikata, a ne samo nekih, zagarantirano hrvatskim i međunarodnim propisima.

Uz sve navedeno, postavlja se OTVORENO pitanje, pravno gledano, da li uopće postoji sloboda kolektivnog pregovaranja, kada znamo da su u pregovaračkom odboru samo dva sindikata iz Policije, kojima Vlada RH može bilo kada ograničiti sindikalno djelovanje i organiziranje sukladno čl. 5. Zakona o potvrđivanju europske socijalne povelje (NN MU 14/03), što znači načelno da nema pregovaranja ‘u dobroj vjeri'”.

Saopćenje je potpisao predsjednik Nezavisnog sindikata carinika Hrvatske Željko Popović.

tačno.net
Autor/ica 29.12.2021. u 16:24