Protiv Sebije Izetbegović pokrenut postupak utvrđivanja sukoba interesa

N.Vasić/Klix.ba
Autor/ica 4.1.2023. u 13:56

Protiv Sebije Izetbegović pokrenut postupak utvrđivanja sukoba interesa

Foto: Armin Durgut/PIXSELL/Arhiv

Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije Kantona Sarajevo je s 1. januarom stupio na snagu, a danas je Ured za borbu protiv korupcije izdvojio 13 osoba kako bi utvrdio postojanje sukoba interesa. Među njima je i direktorica KCUS-a te zastupnica u Skupštini KS Sebija Izetbegović.

Šef Ureda Erduan Kafedžić je za Klix.ba kazao da su ustanovili postojanje 30 osoba koje su u sukobu interesa, a da je postupak utvrđivanja za sada pokrenut protiv njih 13.

Osim Sebije Izetbegović, među njima ima još ministara, direktora te drugih “važnih imena”.

“Ured je proteklih pet godina radio na tome da utvrdi sistem koji će omogućiti adekvatnu prevenciju korupcije. Tu prije svega mislim na uređaje i analitičke softvere koje je ured dobio od SAD-a te na različite baze podataka koje smo uspostavili”, rekao je Erduan Kafedžić.

Zašto se sada pokreće postupak protiv Sebije Izetbegović

Kantonalni Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 35/22), kojim se reguliše pitanje nespojivosti sa vršenjem javne funkcije na snagu je stupio tek s početkom ove godine stoga postupak protiv Sebije Izetbegović nije ni bilo moguće pokrenuti ranije.

Zakon propisuje u članu 5. stav (1) da nosilac javne funkcije može istovremeno obavljati samo jednu javnu funkciju, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno. Dalje taj član zakona u stavu (3) propisuje da se navedeno ograničenje obavljanja više javnih funkcija odnosi na sve nivoe vlasti koji su definisani zakonima, koji regulišu istu materiju na drugim nivoima vlasti. To znači, da Izetbegović, koja je trenutno na dvije javne funkcije, definitivno ne ispunjava zakonske uslove za to, uprkos tome što je riječ o dva različita nivoa vlasti.

Konfuziju u samoj realizaciji zakona o sukobu interesa pravi to što i na federalnom nivou postoji zakon koji reguliše sukob interesa, a prema kojem direktorica i zastupnica Izetbegović nije u sukobu interesa. Međutim, taj zakon je loš i ne provodi se što je ranije za Klix.ba potvrdila i resorna kantonalna ministrica.

“Mi samo teoretski imamo zakon o sprečavanju sukoba interesa. On je naime mrtvo slovo na papiru. On postoji od 2008. godine, ali se već devet godina ne primjenjuje jer nije nikada formirana institucija koja će utvrđivati, a zatim i sankcionisati postojanje sukoba interesa”, kazala je ministrica Darja Softić Kadenić za Klix.ba.

Šta će se desiti dalje

Nakon što postupak utvrđivanja sukoba interesa bude proveden, Ured će donijeti Odluku o postojanju sukoba interesa, koja će zatim dalje biti dostavljena Sebiji Izetbegović.

Nakon dostavljanja odluke, Izetbegović će imati rok od 30 dana da podnese ostavku ili na drugi način odstupi sa jedne od javnih funkcija te da o tome pismeno obavijesti Ured.

Ukoliko odbije da to uradi, zakon propisuje i kazne pa tako nosiocu javne funkcije, koji je u sukobu interesa, može biti izrečena novčana kazna te drugi oblici sankcija kao što su prijedlog za razrješenje s javne funkcije, poziv na podnošenje ostavke, opomena i javno objavljivanje odluke.

Ured za borbu protiv korupcije dostavlja instituciji u kojoj je osoba zaposlena (npr. CIK-u ako su oni ti koji su dodijelili mandat) prijedlog za razrješenje s funkcije o čemu oni zatim odlučuju. Nakon toga, ukoliko ne dođe do odstupanja sa duple nezakonite funkcije, propisana je novčana kazna od 2.000 do 10.000 KM.

Odlazak sa pozicije direktorice KCUS-a ili ne?

Godišnji odmor Sebije Izetbegović je bio razlog za nedavne špekulacije da se direktorica KCUS-a odlučila na odlazak iz ove ustanove. No, ona je to za Klix.ba vrlo kategorično demantovala.

Izvori portala Interview.ba su kazali da je Izetbegović već odnijela lične stvari iz svoje kancelarije te da je postavila zamjenika, upravo znajući da je čeka napuštanje ove zdravstvene institucije. Ona pak od samog početka tvrdi da nije u sukobu interesa i da će nastaviti da obavlja obje funkcije.

Uzimajući u obzir pritisak javnosti zbog skandala sa diplomom i tvrdnji da je akademsko zvanje stekla na sumnjiv način, ostavka na funkciji direktora ne bi bila neočekivana ni da se utvrdi da nije u sukobu interesa. U Evropi i drugim dijelovima demokratskog svijeta su takve insinuacije skoro po pravilu razlog za povlačenje s funkcije, ali i nazadovanje u karijeri zbog direktne štetnosti koju optužbe čine politici partije.

Osim toga, njen odlazak može biti ponukan i formiranjem nove vlasti na nivou Federacije BiH, ukoliko do toga dođe.

Klix.ba

N.Vasić/Klix.ba
Autor/ica 4.1.2023. u 13:56