Naša stranka traži da se svakom djetetu, na svakom pedlju BiH, dozvoli školovanje bez diskriminacije

tačno.net
Autor/ica 10.9.2020. u 14:20

Naša stranka traži da se svakom djetetu, na svakom pedlju BiH, dozvoli školovanje bez diskriminacije

Klub poslanika Naša stranka – Nezavisni blok u državnom parlamentu uputio je inicijativu kojom se Vijeću ministara BiH nalaže da osigura izučavanje nacionalne grupe predmeta svakom djetetu koje to želi, upisivanje naziva jezika u školske dokumente u skladu sa zvaničnim nazivima navedenim u Daytonskom sporazumu te ukidanje svih drugih oblika diskriminacije u školama u Bosni i Hercegovini.

Poslanik Damir Arnaut podsjeća da je naša zemlja preuzela brojne međunarodne obaveze, te da diskriminatorne prakse od strane entitetskih i kantonalnih organa dovode do međunarodne odgovornosti Bosne i Hercegovine kao države. “Zbog toga je neophodno”, ističe Arnaut, “ovo pitanje otvoriti na državnom nivou i institirati da Vijeće ministara BiH preuzme aktivnu ulogu prema entitetima i kantonima – u čijoj je nadležnosti obrazovanje – s ciljem sistemskog rješenja ovog problema”.

“Naime, učenici srpske nacionalnosti u Glamoču ne mogu pohađati nacionalnu grupu predmeta i nastavu na srpskom jeziku, dok bošnjačka djeca u Kotor Varoši još uvijek čekaju izvršenje sudskih presuda da im se omogući nastava na bosanskom jeziku. Hrvatski jezik je također često zapostavljen, a u nekim sredinama se upisuju nazivi jezika suprotni nazivima navedenim u Daytonskom sporazumu. Posebno zabrinjavaju medijski navodi da su Ombudsmeni zatvorili predmet i pored očitih naznaka diskriminacije djece u Glamoču, ali i da roditelji u očajanju izjavljuju da problem srpskog jezika ‘može riješiti Dodik jednim pozivom Draganu Čoviću.’ Neprihvatljivo je abdiciranje odgovornosti bilo koje državne institucije, kao što je neprihvatljivo da se ovakva pitanja rješavaju telefonskim pozivima između lidera političkih stranaka”, stoji u saopćenju za medije.

“Iz svih tih razloga neophodno je da Vijeće ministara BiH počne izvršavati međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine, te da preduzme ozbiljne institucionalne korake s ciljem potpunog iskorjenjivanja prakse obilježavanja teritorija i dominacije samo jednog jezika u obrazovnim institucijama i svim drugim javnim tijelima entiteta i kantona. Svi građani Bosne i Hercegovine zaslužuju da budu istinski ravnopravni na svakom pedlju svoje zemlje”, navodi se u saopćenju.

tačno.net
Autor/ica 10.9.2020. u 14:20