Pismo predsedniku Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove

tačno.net
Autor/ica 24.5.2019. u 12:06

Pismo predsedniku Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove

“Poštovani predsedniče, sudijo Ađijus,

Mi, nevladine organizacije za ljudska prava, smatramo da nijedan osuđenik za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid ne bi trebalo da bude prevremeno pušten na slobodu ukoliko se nije javno obratio porodicama žrtava sa izjavom iskrenog žaljenja i iskazao spremnost da pomogne u otkrivanju počinilaca konkretnih zločina i otkrivanju masovnih grobnica.

Obraćamo vam se u vezi sa mogućim prevremenim puštanjem na slobodu Vlastimira Đorđevića, osuđenog na kaznu zatvora u trajanju od 18 godina za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, koji je obuhvatio ubistva, deportacije, druga nečovečna dela i progone. Osuđen je za deportaciju najmanje 200.000 kosovskih Albanaca iz 13 kosovskih opština; ubistvo najmanje 724 Albanca; prisilno premeštanje tela ubijenih i njihovo sakrivanje u masovne grobnice na teritoriji Srbije. Žalbeno veće MKSJ je utvrdilo da je Đorđević, kao načelnik Resora javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, naložio da se tela kosovskih Albanaca pokopaju u masovne grobnice na teritoriji Srbije kako bi se uklonili dokazi o počinjenim zločinima, kao i da je „jasno izdavao naređenja vezana za tajno postupanje sa telima, njihov prevoz i ponovno pokopavanje”.

Do danas su na teritoriji Srbije otkrivene masovne grobnice sa oko 950 tela kosovskih Albanaca. Sudbina još 1092 kosovska Albanca koji su nestali tokom oružanih sukoba na Kosovu i dalje je nerazjašnjena.

Mi, nevladine organizacije za ljudska prava iz Srbije i sa Kosova, očekujemo od Vas da pozovete osuđenika Đorđevića da iznese informacije o preostalim masovnim grobnicama u Srbiji u kojima su pokopana tela ubijenih Albanaca, da iznese podatke o učesnicima „dogovora” i izvršiocima streljanja trojice braće Bitići/Bytyqi.”

Potpisnici:

Admovere

Astra

Autonomni ženski centar

Balkans group

BIRN Kosovo

Centar modernih veština

Centar za evroatlantske studije

Centar za ljudska prava Niš

Centar za regionalizam

Civil Rights Defenders

Civil Rights Program Kosovo

Fond za humanitarno pravo

Fond za humanitarno pravo Kosovo

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

forumZFD, Kosovo

forumZFD, Srbija

Građanska akcija Pančevo

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovë

Inicijativa mladih za ljudska prava Srbija

Integra

Internews Kosova

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM

Kosova’s Women Network

Kosovar Institute for Policy Research and Development

Kulturni centar DamaD

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Žene u crnom

Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës

tačno.net
Autor/ica 24.5.2019. u 12:06