Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika: Odobrena gradnja nad spomenikom Tašlihan

A.Z.
Autor/ica 28.7.2017. u 10:23

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika: Odobrena gradnja nad spomenikom Tašlihan

“Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je na sjednici održanoj u novembru 2004. godine donijela Odluku o proglašenju arheološkog područja – ostaci Tašlihana nacionalnim spomenikom BiH. Komisija može odlučiti o izmjeni i dopuni ranije donesene odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom prema članu 40. Poslovnika o radu Komisije”, kazali su za Klix.ba iz komisije.

Odluka o izmjeni Odluke o proglašenju arheološkog područja – ostaci Tašlihana nacionalnim spomenikom donesena je u julu 2016. godine na osnovu dobijenih podataka kojima se, ističu, nije raspolagalo u 2004. godini.

“U junu 2016. je utvrđeno da je na većem dijelu parcele Tašlihana izgrađena podzemna garaža, da su ostaci temelja istočnog zida konsolidovani i konzervisani, a da je uz zapadnu granicu ostataka izgrađen pješački most. U toku izgradnje garaže hotela Evropa 2008. godine izvedene su preventivne mjere urgentne stabilizacije temelja, temelji su bili razidani i vraćeni na krov garaže i konstruktivno podupiranje istočnog zida s ciljem da se ne izazove destabilizacija kompletne strukture. Tim zahvatima autentičnost i integritet samih ostataka objekta su postali vrlo upitni. U cilju zaštite mjesta i ostataka iskazana je opravdanost potrebe za izmjenom odluke”, navode iz komisije.

Dodaju da im je Federalno ministarstvo prostornog uređenja dostavilo Idejni projekt konzervacije i prezentacije arheološkog područja i revitalizacije objekta Tašlihan u okviru kompleksa hotela Evropa u Sarajevu” kako bi Komisija dala mišljenje o njegovoj usklađenosti s mjerama zaštite koje su propisane odlukom. Nakon razmatranja idejnog projekta, komisija je zaključila da je dostavljeno rješenje u skladu s odlukom te predložila da se idejni projekt izmijeni na način da se omogući bolja vizuelna prezentacija uvođenjem više staklenih površina i usklađivanjem materijala i boja.

“Predloženo rješenje na kvalitetan način štiti i prezentuje ostatke temelja i zida koji je povezivao Tašlihan s Gazi Husrev-begovim bezistanom te uspostavlja vezu objekta s bezistanom stavljanjem u funkciju ulaza u bezistan sa zapadne strane. Također, novi prostori će omogućiti unapređenje kulturno-edukativne ponude sarajevske čaršije. Drugi vrlo važan doprinos projekta je urbana harmonizacija prostora koji čine objekti izgrađeni u vremenskom rasponu od pet vijekova. U cilju usklađivanja odluka koje tretiraju susjedne objekte Tašlihan i bezistan, komisija je raniju izmjenu i dopune odluke za Graditeljsku cjelinu Gazi Husrev-begov bezistan s dućanima u Sarajevu stavila van snage jer je tretirala prostor Tašlihana i onemogućavala pravilan tretman objekta tako da je na snazi ostala prvobitna odluka o proglašenju Gazi Husrev-begovog bezistana s dućanima nacionalnim spomenikom”, ističu iz komisije.

A.Z.
Autor/ica 28.7.2017. u 10:23