Bosni i Hercegovini je potrebno liderstvo demokratije, a ne liderstvo autokrata

tačno.net
Autor/ica 18.3.2018. u 14:36

Bosni i Hercegovini je potrebno liderstvo demokratije, a ne liderstvo autokrata

U cijelosti prenosimo  izjavu intelektualaca o liderstvu ljevice:

“U posljednje vrijeme u javnosti se pojavljuju priče kako je bosanskohercegovačka ljevica bez lidera i kako joj je potrebno neko navodno vodstvo oličeno u karizmatičnom pojedincu. Imajući u vidu historiju i bosanskohercegovačkih prostora i šireg prostora bivše Jugoslavije, smatramo da je ova teza o potrebi nekoga navodnoga “karizmatičnog lidera” pogrešna. Historija zadnjih 30 godina i tzv. perioda osamnaestonovembarskog režima i dejtonskog sistema pokazala je da su karizmatični lideri, jake vođe i demagoške autokrate, te oslanjanje na strane sponzore nanijeli  dosta štete i nažalost još uvijek produciraju i donose probleme. Umjesto da su se jačale i izgrađivale državne i druge javne institucije, republikansko – demokratski poredak i razvijale normalne političke stranke, kod nas su se zadnje tri decenije i narod i javnost ili oslanjali na domaće lidere i stranačke poglavare ili su tražili stalno i samo stranoga mesiju ili tutora. Posljedice toga su katastrofalne i vidljive svakome građaninu. Vremenu lažnih proroka i autokrata na ljevici je došao kraj.

Zbog toga, potrebno je konačno da se okrenemo takvim političkim idejama i projektima koji idu ka tome da nama više nikada ne vladaju karizmatični pojedinci, lideri i autokrate, nego da vladaju samo načela i principi, institucije državnog sistema i zakoni. Zato je potrebno povratiti vjeru građanima i narodima u republikanski i demokratski poredak, a to podrazumijeva i da se političke stranke kao glavni akteri političkog života u višestranačju izgrade kao istinske demokratske i institucionalne bosanskoherecgovačke partije, bez autokratizma, stranoga tutorstva i podilaženja vanjskim faktorima.

Ukratko, bez demokratskih političkih stranaka nema ni demokratskog društva. To se posebno odnosi na ljevicu, koja da bi se imala pravo nazivati ljevicom mora biti istinski demokratska i posvećena principima slobode, ravnopravnosti i solidarnosti. Svako lutanje u pravcu autokratskog i oligarhijskog  odlučivanja i udaljavanje od svojih temeljnih načela vodi ljevicu u negiranje sebe same, što u konačnici završava teškom kompromitacijom i političkim debaklom.  O tome svjedoče primjeri koje ne moramo tražiti tako daleko u prošlosti, a čiju reprizu nećemo dozvoliti.

Ono što je pohvalno istaći da je Socijaldemokratska partija BiH shvatila ova načela i da je prošla kroz unutarnju preobrazbu koja je rezultirala institucionalnim uređenjem sa demokratskim načinom i biranja rukovodstva i kandidata na izborima. Time su dostignuti određeni demokratski standardi, koje je potrebno kontinuirano unapređivati i širiti na druge političke stranke, a ni u kojem slučaju od njih odstupati. Socijaldemokratija više nikada ne smije biti utamničena u autokratiju pod krinkom karizme, lijevi pokreti ne smiju biti društva jednog lica. Raduje nas da narod ovo prepoznaje i da su kao zdrav ovaj projekat ocijenili i radnici i intelektualci. Sva karizma koja nam treba je karizma jednakosti, slobode, solidarnosti, ravnopravnosti i jednakopravnosti svakog člana, svakog građanina, svake žene i muškarca, svakog čovjeka.

Bosni i Hercegovini je potrebno liderstvo demokratije, a ne liderstvo autokrata. Trebaju nam stranke i društvo za mnoge, a ne samo za odabrane.

Potpisi :

Sedina Agović

Damir Avdić

Nedžad Beća, advokat

Suad Beganović

Dr.sc. Goran Behmen

Besima Borić

Emira Bostandžić

Mr. Mirza Buljubašić

Mr. Nihad Čivić

Nina Demirović

Damir Dervišević

Edisa Đedović

Mr. Brankica Đinđić

Mihajlo Đonović

Sabahudin Đozo

Doc.dr. Meliha Frndić

Azra Hafizović

Samir Halapić

Jasmina Halilović

Prof.dr. Omer Hamzić

Adijata Hasanspahić

Emina Hasić

Emira Imamović

Prof.dr. Osman Jašarević

Almin Kalaba

Prof.dr. Enver Kazaz

Alem Krakonja

Adil Kulenović

Prof.dr. Mensur Kustura

Aida Puzić Lajhner

Ajdin Latić

Mr. Benjamina Londrc

Mr. Mirza Ljubović

Željko Majstorović

Prof.dr. Salmedin Mesihović

Elma Mišić

General Prof. dr. Džemal Najetović

Elvedin Nezirović

General Mustafa Polutak

Jasmina Prasko

Enisa Ramić

Enesa Raščić

Alisa Rogo

Mile Stojić

Doc. dr. Amra Šačić Beća

Amina Uzunović

Dr.sc. Edin Veletovac”

tačno.net
Autor/ica 18.3.2018. u 14:36