Promocija knjige “Iza mušebaka” Tahani Komarice

tačno.net
Autor/ica 8.11.2017. u 09:13

Promocija knjige “Iza mušebaka” Tahani Komarice

Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH organizira promociju knjige “Iza mušebaka” Tahani Komarice koja će se održati 10.11.2017. (petak) u 20.00 sati

O knjizi govore: Zamira Džinić, dipl. prof. i Aida Kršo, mr.sci.

Roman Iza mušebaka autorice Tahani Komarica je priča o plesu žene savremenog doba između patrijarhata i liberalizma u kojem junakinja otkriva vlastiti put ka svrsi svog postojanja. Roman snažnim i jasnim ekspresijama, poput oštrog sječiva noža, neštedeći nijedan segment društva, ra zotkriva lažne moralne norme i isto to društvo poziva na odgovornost. Ovo je priča o kontroverzi našeg okruženja u kojem društvo nameće jedan sistem vrijednosti u kojem igra ulogu i kadije, i porote i dželata, a iza mušebaka realno živi sasvim drugi sistem vrijednosti. Samim tim je ovo priča o svakome od nas kao dijelu te cjeline i dovodi nas do ozbiljnih promišljanja i pitanja koje svako sebi treba postaviti: Ko sam ja? Da li sam ja mjera stvari? Odakle mi pravo za osudu i uigravanje u ulogu Boga? Gdje su moje granice?

tačno.net
Autor/ica 8.11.2017. u 09:13