Alarmantno stanje: Blizu 2.000 migranata uoči zime u USK ostaje bez krova nad glavom

tačno.net
Autor/ica 12.10.2019. u 12:04

Alarmantno stanje: Blizu 2.000 migranata uoči zime u USK ostaje bez krova nad glavom

foto: Al Jazeera

Nadležnima je oštro poručeno da će, ukoliko se ogluše na ovu naredbu i produže ugovor, poduzeti sve zakonom propisane mjere i tražiti krivičnu odgovornost potpisnika ugovora. Dopis su poslali Vijeću ministara BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH i Vladi USK.

“Navedeno tražimo iz razloga što Ministarstvo sigurnosti BiH ima zakonsku obavezu da provodi politiku i uređuje procedure za kretanje i boravak stranaca, što podrazumijeva i smještaj i komunikaciju s predstavnicima UNHCR-a i nevladinim organizacijama. Iz navedenog proizilazi da potpisnik ugovora za korištenje prostora za smještaj ilegalnih migranata ne može biti Međunarodna organizacija za migracije IOM, već je u isključivoj nadležnosti Ministarstva sigurnosti BiH rješavanje pitanja smještajnih kapaciteta odnosno Centara za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite”, kazali su iz Operativne grupe USK.

Istakli su da će produžavanje ugovora o iznajmljivanju i korištenju objekata Miral u Velikoj Kladuši i Bira u Bihaću za smještaj migranata prouzrokovati eskalaciju sigurnosne situacije i pritisak lokalnog stanovništva Bihaća i Velike Kladuše.

Naveli su i to da je na području USK prisutan sve veći broj migranata i da novi svakodnevno pristižu. Traže da se migranti smjeste u prihvatne centre van naseljenih područja.

Kako nam je rekao glasnogovornik MUP-a USK Ale Šiljdedić, prema podacima IOM-a, u Miralu je smješten 621 migrant, u Biri 1.390, a na Vučjaku oko 800. Kada je riječ o drugim centrima, u Sedri ih ima 380, a u Borićima 310. Stvaran broj migranata na području USK je mnogo veći, jer se registruju samo oni koji su smješteni.

Upozorili su da Unsko-sanski kanton neće sam snositi teret migrantske krize.

“Iskoristit ćemo sva ustavna i zakonska ovlaštenja i mehanizme vlasti da se dosljedno primjenjuju važeći zakonski propisi kad je riječ o radu privremenih prihvatnih centara koji se nalaze u urbanim područjima, a sve u cilju zaštite života, imovine, kao i drugih prava i sloboda građana USK, utvrđenih ustavima BiH”, poručili su iz Operativne grupe USK.

Premijer Mustafa Ružnić kazao je da su sve institucije ponovo zakazale, a da Brisel nije ispunio obećanje i poslao ekspertne timove koji su trebali pomoći u rješavanju problema smještaja migranata. Istakao je da su ponovo ostali sami.

“Tražimo da se postojeća lokacija Vučjak izmjesti u Salakovac ili Ušivak prije zime”, rekao je Ružnić.

Od inspekcije rada zatraženo je da krene u ponovnu akciju zatvaranja privatnih objekata koje vlasnici ilegalno smještaju migrante, a od MUP-a USK da intenzivira kontrole kretanja migranata i zabrani okupljanje na javnim mjestima. Od Grada Bihaća i Općine Velika Kladuša zatraženo je definitivno izjašnjavanje o mogućim lokacijama na kojima bi se mogli uspostaviti kampovi za prihvat migranata, a Vlada USK poručila je da ostaje pri saglasnosti za lokaciju Medeno Polje te traže da nadležne institucije razmotre tu lokaciju.

Od Crvenog križa USK je zatraženo da zamole za pomoć u donacijama od domaćih i stranih organizacija s kojim sarađuju u vidu šatora, topova za grijanje, agregata i ostale opreme kako bi se uspostavio kamp na novoj lokaciji.

Željeznicama FBiH su poslali upozorenje u kojem traže suspenziju linija za Bihać iz Sarajeva i Tuzle.

klix.ba

tačno.net
Autor/ica 12.10.2019. u 12:04