Naučni skup o djelu Vojislava Vujanovića

tačno.net
Autor/ica 10.12.2014. u 11:09

Naučni skup o djelu Vojislava Vujanovića

U  organizaciji tešanjskog Centra za kulturu i obrazovanje u okviru manifestacije «Dani grada Tešnja», 13.12.2014 g. održat  će se  naučni skup o djelu Vojislava Vujanovića, istaknutog pozorišnog i likovnog kritičara i publiciste.

VOJISLAV VUJANOVIĆ je rođen u Gredi kod Bosanske Gradiške 13.4.1937. godine. Školovanje je započeo u Bosan­skoj Gradišci, srednju školu nastavio nastavio u Ba­njaluci, studirao u Zagrebu (povijest umjetnosti), Sarajevu (historiju jugoslavenskih književnosti i orijentalnu filologiju) i Beogradu gdje je specijali­zirao nacionalnu povijest u vrijeme osmanske vlasti, sa magistarskom radnjom o pokretu Hamze- vijau Bosni 1574. godine. Radio je kao prosvjetni radnik, glumac (u Dječijem pozorištu u Banjaluci) i kao novinar (u Oslobođe­nju, Večernjim novinama i Radio-Sarajevu). Bio je urednik u redakciji studentskog lista Naši dani, u redakciji Trećeg programa Radio-Sarajeva i u redak­cijama časopisa Treći program, Pozorište (izlazio u Tuzli), lista Stećak, revije Fondeko svijet i dr. Obja­vio je ogroman broj različitih tekstova (studija, ogle­da, eseja, kritika o književnosti, teatru, likovnim um­jetnostima, povijesti i iz oblasti orijentalistike) u velikom broju bh. i inozemnih časopisa i listova. Najveći dio radnog vijeka proveo je kao urednik kulture u redakciji Radio-Sarajeva, odnosno Radija Bosne i Hercegovine.

Živi i radi u Sarajevu. Član je Društva pisaca BiH i Hrvatskog društva za znanost i umjetnost. Knjige: Svitanja (poezija); Likovno djelo Miroslava Bilaća; Iz Talijina hrama (pozorišne krititke); Alkemija slike (likovne kritike); Antologija bosansko- hercegovačke drame XX vijeka (sa Gordanom Mu- zaferijom i Fahrudinom Rizvanbegovićem); Plo­dovi i rađanja (monografski ogled o Pozorišnim igrama u Jajcu); Jelena Kešeljević (portret glumice); 50 godina Pozorišta lutaka u Mostaru (mono­grafija); Kozmologija riječi: Poliptih o pjesniku Amiru Brki; Ljubičasti notturno (monografija o Gradimiru Gojeru); Madrigali sa Save: Susreti po­zorišta u Brčkom (monografija); Romor trajnosti: Škola primijenjenih umjetnosti u Sarajevu 1945/46- 2007/08. (monografija); Zatočnik svjetlosti (mono­grafija o pjesniku Velimiru Miloševiću); Grimizna ogrlica (portreti 16 bh. glumaca); Ines (monografija o glumici Ines Fančović); Dobrotvor (1991-2011): Dvadeset godina humanitarnog rada; Lazar Dr­ljača (1882-1970-2012).

O djelu Vojislava Vujanovića govorit će:

Enver Kazaz

VOJISLAV VUJANOVIĆ, KULTURNI HRONIČAR

Nedžad Fejzić

ZADATA MJERA VOJISLAVA VUJANOVIĆA Ili: hroničaru, ipak, svidjela se gluma

Gradimir Gojer

POLIVALENTNA TEATROLOŠKA MISAO 0 kritičkom i teatrologijskom djelu Vojislava Vujanovića

Željko Grahovac

SIRE, GLUMCI SU OSTALI…! Monografske sinteze Vojislava Vujanovića o glumačkim karijerama za pamćenje

Irina Dobnik

TREBA IH VOLJETI Purpurna ruža sjećanja sa 15 baršunastih glumačkih latica

Ranko Pavlović

POZORIŠNE MONOGRAFIJE VOJISLAVA VUJANOVIĆA

Fehim Hadžimuhamedović

OČUVANJE TAJNE I OTKRIVANJE ČOVJEKA U NJOJ Crtice o umjetnosti i njenom čitanju – likovni kritičar Vojislav Vujanović

Miralem Brkić

RIJEČ U DIJALOGU S BOJOM 0 likovnoj kritici Vojislava Vujanovića

Muhidin Džanko

HERMENEUTIČKO OBZORJE VOJISLAVA VUJANOVIĆA Bilješke uz knjige »Kozmologija riječi« i »Zatočnik svjetlosti«

Ljiljana Šop

U MISIJI TUMAČA POEZIJE Razmišljanja nad knjigama »Zatočnik svjetlosti« i »Kozmologija riječi«

Naida Osmanbegović & Emina Selimović

DIJALEKTIKA SPOLJAŠNJEG I UNUTRAŠNJEG U ARTIKULIRANJU MOĆI JOUISSANCE-A 0 knjizi »Kozmologija riječi«

Alija Galijašević

VOJISLAV VUJANOVIĆ ITEŠANJ

Sead Emrić

VOJISLAV VUJANOVIĆ I SERHAT

Mirko Pejak

VOJISLAV VUJANOVIĆ – AFIRMATOR LIKOVNOG ŽIVOTA U KISELJAKU

Momčilo Spasojević

VOJISLAV VUJANOVIĆ – SKRIVENI PJESNIK

tačno.net
Autor/ica 10.12.2014. u 11:09