CIRKUSKA PREDSTAVA NA NAJVIŠEM NIVOU: Otvoreno pismo jugoslovenskoj šestorci

 Dr. Husnija Bitić
Autor/ica 21.3.2019. u 16:54

CIRKUSKA PREDSTAVA NA NAJVIŠEM NIVOU: Otvoreno pismo jugoslovenskoj šestorci

foto seecult

Tokom traganja za materijalom za knjigu koju privodim kraju, naišao sam na jedno pismo za kojeg smatram da je vrlo interesantno da, još jednom objavim da se čitaoci prisjete ko sve snosi odgovornost za rušenje nama drage SFRJ. Pismo sam svojovremeno napisano na srpsko-hrvatskom jeziku koje je poslato u nekoliko listova tadašnje Jugoslavije. Pored drugih listova objavljeno je i u nedeljniku Kosovarja (Kosovka), na albanskom jeziku. Pismo iz moje arhive koje prenosim nešto malo se razlikuje od originala jer svaki put kada se prevede po malo gubi od originalnosti.

Autor pisma je u početku jugoslovenske krize svim silama nastojao da se očuva državna zajednica onako kako je uređena po ustavu 1974. godine. Napisao je mnoga otvorena pisma tadašnjim političkim moćnicima. Kada mu je bilo sasvim jasno da, Jugoslaviji nema spasa, onda se zalagao za mirni razlaz. Predložio je tadašnjem rukovodstvu SFRJ eutonazaciju za Jugoslaviju.

Sva otvorena pisma, prvo su upućena na adrese onih kojima je namenjeno, poštom, faxom ili lično predate u kabinet dotičnog, tek posle dan dva, po jedna kopija dostavljena je dnevnoj i revijalnoj štampi.

                                                *         *          *

Gospodo i “gospodo“ predsednici,

U vreme kada se suočavamo sa razno-raznim, mnogim problemima, kada nam rapidno pada standard, kada imamo svakodnevno štrajkove radnika, kada hiljade radnika ostaju bez posla, kada nas guši inflacija, kada bande i hajduci čine teror diljem zemlje…, kada nas svakim danom sa malog ekrana “bombarduju“ crnim hronikama, jedino osveženje dolazi, koju nam vi pružate svakog četvrtka, cirkuska predstava najvišeg nivoa. Ovakve predstave mogu da pružaju samo “profesionalci“ visokog ranga, BRAVO! Ovo što vi radite, može da bude jedna od najboljih pozorišnih predstava, ali treba da znate, gospodo i „gospodo“, malo ko je zainteresovan za predstave i zabavljanja.

Ozbiljno nam preti građanski rat. Jeste, jeste, građanski rat, rat kejog vi izazivate, uvodite građane u katastrofu. Vi jugoslovenska šestorka izigravate uloge nekih velikih svetskih državnika. Sastajete se na “ničijem“ dvorištu, praktično na “državnim granicama“, a zatim alternativnon u dvorište svakog od vas jugo-predsednici! Putujete specijalnim avionima, uključujući i vojne…Da li ste svesni preduzete odgovornosti? Vi jugo-šestorica, vi i niko drugi, gurate nas u građanski rat. Ovo što činite neće vam oprostiti istorija. Bilo je i drugih ovakvih kabadahija, koji su govorili: “Posle mene potop”, “država to sam ja“ idr., ali svi su oni odgovarali za svoje postupke, tako da se nadamo, nećete se izvući odgovornosti ni vi jugo-predsednici.

Istina je to, gospodo i “gospodo“, da je svaki rat pa i onaj stogodišnji između Engleza i Francuza, završio za okruglim stolom. Međutim, vi se ne sastajete da zaključite ugovor o miru, za završetak rata, da se ne uzrokuje rat… Vi radite na tome da počne rat i to što je moguće pre!!!

Da li stvarno mislite da, to što projektujete na vašim sedeljkama lažnih državnika, da će građani Jugoslavije obe ručke zagrliti? Treba da budete svesni da, ukoliko se niko drugi neće suprotstaviti, dva miliona Albanaca u Jugoslaviji, neće “kušati čorbu koju vi kuhate“. Prirodno bi bilo da pravi državnici ne čine ništa što može da izazove nezadovoljstvo ni 3-4 čoveka, dok vi jugo-šestorka negirate miliona njih.

Istina je da, i pre vas Albance niko nije pitao za bilo šta. Njihovo nezadovoljstvo traje od kada su pali pod vlast Slavena u 1912. godine. To nije interesovalo nikoga, bilo se ta država zvala Srbija, Kraljevina SHS, Kraljevina Jugoslavija ili sadašnja Nova Jugoslavija. Ali vremena se menjaju zar ne, jugo-predsednici?

Na vašim konferencijma za štampu vi kažete da, narodi imaju pravo na samoopredeljenje, uključujući i pravo na otcepljenje. Zašto onda više od dva miliona Albanaca ne uzimate u obzir kao subjekt kojima isto tako pripadaju sva prava kao i drugima? Jedno treba da vam bude jasno, Albancima ne pada na pamet da mole bilo koga za svoja nacionalna prava. To što je njihovo, niko neće moći da im oduzme.

Samo po sebi se postavlje pitanje, koje je do sada ostale bez odgovora. Država Jugoslavija, na mig kojeg je dao Milošević, poslala elitne policijske snage na Kosovo. Poslata je i vojska. I vojska i poilicija pucaju nad goloruki albanski narod, kao da gađaju glinene golubove. Sve se ovo radi pod motivacijom, da se brani ustavni poredak zemlje! Na Kosovu je pala i krv, ubijeno je desetine mladih ljudi od kuršuma jugo-policije. Navodno tamo se deluje protivustavno. Pa u čije ime i po kojim ustavom radite vi jugo-predsednici, kada se sastajete protivno odredbama važećeg ustava, u čije ime su ugašene desetine života mladih Albanaca? Može li biti veće ironije od ove?

Treba da nam odgovorite: kako mislite da se izlazi iz ove situacije a da sve to bude u duhu Ustava SFRJ, koji još uvek nije promenjen? Vi znate da, ako skupština jedne republike ili autonomne pokrajine ne daje saglasnost, nema nikakvih promena spoljnih ili unutrašnjih granica. Skupština Kosova neće davati saglasnost za promene koje negiraju postojanje albanske nacije kao važan faktor jugolovenske države, nezavisno od toga kako se ona naziva: nacija ili nacionalnost! Skupština Kosova postoji, njeno postojanje garantuje Ustav iz 1974.g. Zašto vi nemate hrabrosti da se suočavate sa antiustavnim izborom kojeg imponuje Milošević, to je druga stvar, ali jedno je sigurno, Albanci ovo vaše kolebanje ne mogu više da trpe!

Možda vi, jugo-šestorica mislite da, Makijavelijeva teorija, cilj opravdava sredstvo, ili Lambrozina, kriminalci se poznaju od rođenja, treba da se primenjuje i kada su u pitanje Albanci, tako da nećete „razbijati glave“ za ustavna rešenja idr. Neka bude tako, i mi smo bar nešto naučili iz istorije, a treba da znate i vi da, nijedan narod se nije pomirio da večito bude pod tuđom vlasti, tako da ni Albanci neće.

Na kraju da završim. Vi radite kako hoćete, vi možete da se sporazumete kako god vam je želja. Ukoliko to prihvate vaši narodi, koje predstavljate, sve će biti dobro i za vas i za vaš narod. U takvoj situaciji Albanci ostaju slobodni, njih ne obavezuju nikakvi vaši dogovori, za to što sa vama ne učestvuje i njihovi predstavnici. Oni će sami rešiti, da li će se ujediniti i sa kim. Ovo je njihovo pravo, oni su kadri da vladaju sobom. Srpski narod je bio u ropstvo pod Turcima pet stotina godina i na kraju se oslobodio. Sličnu sudbinu su imali i Hrvati i drugi narodni u okolini. Nema razloga da na kraju ne budu slobodni i Albanci, da sami sebi grade kuću.

Foto: B92

NAPOMENA: Jugo-šestorica su predsednici republika, Slobodan Milošević – Srbija, Franjo Tuđman – Hrvatska, Milan Kučan – Slovenija, Alija Izetbegović – Bosna i Hercegovina, Momir Bulatović – Crna Gora, Kiro Gligorov – Makedonija.

                                                           Objavljeno: 24/04/1991. – Kosovarja br. 16

 Dr. Husnija Bitić
Autor/ica 21.3.2019. u 16:54