MojPorez.ba – prva online alatka putem koje građani mogu saznati koliko poreza plaćaju i na šta se porezi troše

tačno.net
Autor/ica 28.2.2017. u 18:14

MojPorez.ba – prva online alatka putem koje građani mogu saznati koliko poreza plaćaju i na šta se porezi troše

Centar za politike i upravljanje i Udruženje građana „Zašto ne“ iz Sarajeva su u utorak, 28.02.2017. godine  promovirali novu internet platformu na kojoj su radili prethodnih mjeseci – online poreski kalkulator www.MojPorez.ba.

Poreski kalkulator je platforma koja na jednostavan i zanimljiv način omogućava građanima BiH da ustanove koliko različitih izdataka plaćaju za poreze, doprinose i slično na mjesečnom i godišnjem nivou, te koliko se tih izdataka troši na različite stvari u okviru budžetskih i vanbudžetskih fondova. Zbog kompleksnog poreskog sistema i složene administrativne strukture državnog aparata, prikupljanje i utrošak poreza su građanima slabo razumljivi. MojPorez.ba je je edukativni online alat koji Vam omogućava da jednostavno izračunate ukupne poreze koje plaćate na godišnjem nivou po osnovu rada i potrošnje, a što uključuje izračun plaćenih doprinosa, poreza na dodanu vrijednost i akciza na gorivo i luksuzne proizvode.

Tako će svaki građanin, nakon što unese osnovne podatke o svojim primanjima i troškovima, kao informaciju dobiti tri stvari. Prvo, saznaće koliko poreza plaća na godišnjem i mjesečnom nivou i po kojim osnovama to plaća. Zatim, dobiće lični „Račun za javne usluge“ koji će prikazati kako i na šta se njegov porez troši, a na njemu će vidjeti sopstvena izdvajanja za penzije, zdravstvo, otplatu vanjskog duga, puteve i autoputeve, javne usluge, odbranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu životne sredine, stambene i zajedničke poslove, rekreaciju, kulturu i religiju i obrazovanje i socijalnu zaštitu. Na kraju, MojPorez.ba će svakom korisniku izračunati lični/osobni Dan slobode od poreza. Dan slobode od poreza predstavlja simbolični dan na koji prestajete raditi za plaćanje poreza, a počinjete raditi za ispunjavanje svojih potreba. Ovaj dan je individualan i prikazat će odnos vaših bruto prihoda i ukupnih poreskih izdvajanja.

U svrhu približavanja ove platforme javnosti kreiran je i kratki animirani video:

https://www.youtube.com/watch?v=VPhdGowdx1A

Zašto ne i CPU su u proteklih šest mjeseci radili na prikupljanju podataka o naplati, alokaciji i potrošnji javnih prihoda u BiH, na osnovu kojih je kreiran online poreski kalkulator MojPorez.ba i preporuke koje su trenutno u procesu definiranja u konsultacijama sa privatnim sektorom i ekspertima, a koje će biti komunicirane prema javnosti i donosiocima odluka.

MojPorez.ba je kreiran u sklopu projekta „Uvođenje transparentnosti i odgovornosti u javno budžetiranje“ čiji je cilj povećati objektivno informisanje o tome kako fiskalne politike utiču na građane i uključiti privatni sektor u demokratske procese u zemlji. Projekat je podržao Centre for International Private Enterprise i rađen je u saradnji sa Litvanskim institutom za slobodno tržište koji je kreator originalnog koncepta poreskog kalkulatora. Promocija alata je podržana od strane Američke ambasade u Sarajevu.

Tagovi:
tačno.net
Autor/ica 28.2.2017. u 18:14