Solidarnost sa ženama Španjolske

tačno.net
Autor/ica 4.2.2014. u 15:23

Solidarnost sa ženama Španjolske

Ženska mreža Hrvatske 5. veljače organizira javnu akciju predaje prosvjednog pisma izvanrednom i opunomoćenom veleposlaniku Kraljevine Španjolske u Republici Hrvatskoj Rodrigu Aguirre de Cárcer y García del Arenal, kojim se izražava duboka zabrinutost zbog nedavnog razvoja događaja u Španjolskoj vezano uz seksualna i reproduktivna prava i zdravlje žena.

Naime, ako prođe prijedlog zakona, kojega je 20. prosinca 2013. godine Vijeće ministara Kraljevine Španjolske uputilo u parlamentarnu proceduru, ograničit će se pravo na pobačaj samo u slučajevima silovanja ili ako trudnoća ozbiljno ugrožava psihičko ili fizičko zdravlje žena. Bilo koji pobačaj koji ne potpada u jednu od ove dvije dozvoljene kategorije smatrao bi se kaznenim djelom. Na taj način ženama u Španjolskoj preostala bi samo dva izbora: putovati u inozemstvo kako bi obavile siguran i legalan pobačaj ili će biti primorane otići na ilegalan pobačaj s ozbiljnim prijetnjama za njihovo zdravlje i život.

Nadalje, ukoliko ovaj prijedlog zakona bude usvojen, unazadit će osnovna prava žena trideset godina i predstavljat će propust Vlade da ispuni svoju osnovnu ulogu u promociji rodne ravnopravnosti i ljudskih prava. “Žene imaju pravo odlučivati o svojim tijelima. Pravo žena da slobodno odlučuju o svojim tijelima ne obavezuje nikoga da napravi pobačaj”, pojašnjavaju iz Ženske mreže.

Veleposlaniku će se dostaviti i pismo premijeru Kraljevine Španjolske Marianu Rajoy. Javna akcija će se održati u srijedu pred zgradom Veleposlanstvu Kraljevine Španjolske u Zagrebu,  na adresi Tuškanac 21A, s poečetkom u 11.00 sati. Nakon predaje pisama simbolično će se razviti transparenti s porukama protesta na španjolskom i hrvatskom jeziku.

Akcijom će se uputiti apel Vladi Kraljevine Španjolske da zaštititi prava žena i povuče prijedlog zakona, a kojim se namjerava izmijeniti postojeći zakon koji regulira seksualno i reproduktivno zdravlje i prava. “Ovom akcijom izražavamo solidarnost sa ženama Španjolske koje se okupljaju u obranu svojih ljudskih prava, te se pridružujemo velikom broju žena i ženskih organizacija u Europi koje organiziraju akcije protesta protiv pokušaja ugrožavanja ženskih prava u Španjolskoj”, poručuju iz Ženske mreže.

Za Žensku mrežu Hrvatske:

Biserka MomčinovićSanja JurasMirjana KučerĐurđica Kolarec i Nela Pamuković

STav

tačno.net
Autor/ica 4.2.2014. u 15:23