Dr. Zlatan Begić: Pucajte, ja ću i dalje da držim čas!

Alen Haman
Autor/ica 11.3.2017. u 12:16

Dr. Zlatan Begić: Pucajte, ja ću i dalje da držim čas!

Nažalost, sve manje je ljudi, POSEBNO MLADIH LJUDI za koje se vrijedi boriti i to sam danas VIDIO i DOŽIVIO. Ali su ostali principi za koje vrijedi i život dati!

Zlatan Begić je moj komšija i drug iz zgrade, preko puta Doma, u kojoj je on nakon 22 godine života izgubio stanarsko pravo, a u zamjenu je Bosna i Hercegovina dobila doktora Ustavnog prava i beskompromisnog građanskog aktivistu koji na Ustavnom sudu ruši državne zakone osmišljene za pljačkanje radnika i bori se da čovjek u Tuzlanskom kantonu (i u USK, i HNK, i svim drugim) vrijedi isto kao i u Sarajevskom kantonu kad se dijeli lova što je PDV-om prikupimo, a ne duplo manje.

Ne sviđa mi se njegov ulazak u stranku, pa to sad spinuju za nepismene građane i od sve luđe politike umorne novinare, koji brzopleto gutaju poziv za relativizaciju dešavanja na Univerzitetu u Tuzli i pišu “svi su isti”.

Građanski aktivizam i političke stranke koje ne razumiju koliko snage, volje, integriteta i života čovjek treba imati da se suprotstavi stranačkim mašinerijama ne vidim kao sretan par. Ipak, imajući u vidu tišinu studenata i naš tužni poslijeratni običaj da sa sigurne udaljenosti, sebično razmišljajući samo o svom komforu, šutke posmatramo sječu, protjerivanje, odlaske pametnih i nepodobnih, sve ga više razumijem.

Jučer je premijer TK Bego Gutić otvoreno napao i njega i njegovu suprugu i njegove kolege profesore i građanske aktiviste. Danas su na opasne i maliciozne tvrdnje premijera TK svoje odgovore uputili dr. Vedad Pašić: Do danas sam šutio – laži premijera TK i maliciozni napadi neće proći”dr. Edin Delić: Kad spinuju naši batinaši i poručili da se prijetnji i neistina ne plaše te da će o svemu obavijestiti relevantne pravosudne institucije, te predstavnike međunarodne zajednice u BiH zbog brige za ličnu i sigurnost svojih porodice.

Dr. Zlatan Begić, oglasio se putem Facebook profila tekstom koji prenosimo u cjelini, uz koji je objavio svoju impresivnu biografiju.

Pardon, još samo jedna sitnica, možda i najbitnija. Naime, iz direktnog odgovora profesorice Amele Begić, supruge dr. Zlatana Begića, premijeru TK koji je jučer i danas najpopularniji video na društvenim mrežama u BiH možemo zaključiti da “banovićka” struja unutar SDA nema podršku dugogodišnjih članova (video od 2:40), koji svakodnevno dokazuju da nisu svi u istom kolu sa “Kukom i Begom” te da su prvo ljudi a tek onda članovi stranke.

Dragi moji, danas je Vaš profesor Zlatan Begić dobio javnu prijetnju da ga sleduje otkaz zbog odbijanja da pogne glavu pred političkim i pravnim nasiljem i to javno izrečenu od PREMIJERA Tuzlanskog kantona Bege Gutića – što je nezapamćeno miješanje u akademsku autonomiju od kako postoji ideja i forma Univerziteta – gdje najviši nosilac izvršne vlasti javno prijeti profesoru Univerziteta zbog neposlušnosti i odbijanja da ćuti pred političkim i pravnim nasiljem!

Svima onima kojima “nije jasno” šta se dešavalo u prethodnih sedam dana, svima onima koji su ko fol “neutralni”, svima onima koji podržavaju ovakav barbarizam toplo želim da vam u budućnosti USTAVNO PRAVO predaje BEGO GUTIĆ, a DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA Izudin Hasanović.

U prilogu je moja Biografija, pa koga zanima nek pročita, kako bi se svi uvjerili da ja naučne reference nisam sticao po strankama, već na svjetskom nivou.

Nažalost, sve manje je ljudi, POSEBNO MLADIH LJUDI za koje se vrijedi boriti i to sam danas VIDIO i DOŽIVIO. Ali su ostali principi za koje vrijedi i život dati! Pucajte, ja ću i dalje da držim čas!

P.S. Nije meni za mene, ja ću se bez problema snaći sa naučnim referencama koje imam, ali šta će biti sa vama – e to je meni problem?

B I O G R A F I J A

– OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE:

Obrazovanje:                    Institucija:                                                    Zvanje:
Visoko obrazovanje        Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu   dipl. pravnik
Postdiplomski studij  Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli / Teza magistarskog rada: Narodni suverenitet i konstitutivnost naroda u izbornom sistemu Bosne i Hercegovine magistar društvenih nauka iz oblasti prava

Doktorat Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru / Teza doktorske disertacije :Legitimitet institucija državne vlasti u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine sa osvrtom na institucije Evropske unije doktor pravnih nauka

BIBLIOGRAFIJA

(Lista publikacija)

Objavljene knjige:

– Ribičić, Ciril; Begić, Zlatan; Pavlović, Dejan, Bosnia and Herzegovina after Sejdić-Finci Case, Publishing House of the University of Regensburg (Germany) (Universitätsverlag Regensburg), 2016., i

– Begić, Zlatan, War, Peace and the Protests, in: Unbribable Bosnia and Herzegovina, Edited by: Damir Arsenijević, (separat: 35-45 str.), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2014 (Germany).

Objavljene knjige/studije nastale kao rezultat naučnih projekata:

– Trnka, Kasim; Miljko, Zvonko; Simovic, Miodrag; Begic, Zlatan; Bajramovic – Rizvanovic Jasmina; Sahažic Maja; Jašarbegovic, Amra, „Proces odlučivanja u Parlamentarnoj skupštini BiH“, Konrad Adenauer, Sarajevo, 2009., (http://www.kas.de/wf/doc/kas_17300-544-15-30.pdf.);

– Begić, Zlatan; Todorović, Branko, Subotić, Vedrana; Zrnović, Tamara, “Istraživanje o percepciji aktera u pravosuđu Bosne i Hercegovine o najvažnijim preprekama koje utiču na efikasnost i nezavisnost pravosudnih institucija”, Helsinki Committee for Human Rights and Forum of the Tuzla citizens, Bijeljina, 2015.,

– Trnka, Kasim; Begić, Zlatan, “Glas građana za ustavne promjene”, Centar za građansku saradnju, 2016.

1. Begić, Zlatan; Delić, Zlatan, Constituency of Peoples in the Constitutional System of Bosnia and Herzegovina, International Journal of Constitutional Law, New York, (USA), No. 11/2, april 2013., doi: 10.1093/icon/mot003; (časopis indeksiran u CC/SCI bazama – Thomson Reuters);

2. Begić, Zlatan, Legal Capacities of the Dayton Constitution in the Process of Accession of Bosnia and Herzegovina to European Union, Journal of Politics and Law Toronto (Canada), Vol. 9, No 1, mart 2016, doi:10.5539/jpl.v9n1p11; (časopis indeksiran u e SCI bazi – Thomson Reuters);

3. Begić, Zlatan, One more Attempt of the U.S. Administration in Bosnia and Herzegovina: Constitutional Reform of the Federation of Bosnia and Herzegovina – Mission Impossible or Back to the Future?, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Oxford, Oxfordshire (England), (časopis indeksiran u s SCI bazi – Thomson Reuters);

4. Begić, Zlatan; Idrizović, Kenan, Elements of Federalism in the Constitutional Organisation of Bosnia and Herzegovina, in: Public Law in Bosnia and Herzegovina: Trends and Challenges, European Public Law Series, Publishers: European Public Law Review and European Public Law Organization, Athene (Greece), 2015.;

5. Begić, Zlatan, Legalitet i legitimitet državne javne vlasti u kontekstu prava na otpor nepravednoj vlasti: Slučaj Bosne i Hercegovine/Legality and Legitimacy of the Public Authorities in the Context of the Right to Resist Unjust Government: The Case of Bosnia and Herzegovina, Možnosti politike danes, Univerzitetska založba Annales, Univerza na Primorskem, Koper (R Slovenija), 2015. – rad objavljen u okviru međunarodne naučne konferencije na temu Vzgoj kritičnega državljanstva, održane na Univerza na Primorskem, Koper, (R Slovenija);

6. Begić, Zlatan; Razić, Selma, Ustavnost stečajnih postupaka u Bosni i Hercegovini: Kako smo ubili radničku klasu?, Društveni ogledi, Sarajevo (BiH), br. 2/2 2015., dx.doi.org/10.14706/DO15223; (časopis indeksiran u Central and Eestern European Online Library, EBSCOhost Online Research Databases, Google Scholar Online Research Database i Open Academic Journal Index);

7. Alihodžić Jasmina; Begić, Zlatan, Pravne pretpostavke za reformu međunarodnog privatnog prava u Bosni i Hercegovini, u: Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije: Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, Mostar, novembar 2013.;

8. Delić, Edin; Begić, Zlatan, Društvena odgovornost kao pretpostavka autonomije univerziteta u Bosni i Hercegovini, u: Zbornik radova sa međunarodne konferencije o implementaciji Bolonjskog procesa u Federaciji BiH, Mostar, 2014. Mostar, 2014;

9. Begić, Zlatan, Opšta načela međunarodnog prava u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine/General Principles of the International Law in the Constitutional System of Bosnia and Herzegovina, Source: Anali Pravnog fakulteta u Zenici, Zenica, 5:9/2012;

10. Begić, Zlatan, Referendum i njegova zloupotreba/Referendum and its (miss) use, Source: Sveske za javno pravo, Sarajevo, 2-6/2011;

11. Begić, Zlatan, Međunaroodni demokratski standardi u izbornom sistemu Bosne i Hercegovine/International Democratic Standards in the Electoral System of Bosnia and Herzegovina, Source: Yearbook of the Faculty of Law/University of Tuzla – Collections of papers from the International Conference: Constitutional development of Bosnia and Herzegovina (1910 – 2010), 2010, Tuzla;

12. Mirašcic, Dženeta; Begic, Zlatan, Pravna priroda bosanskohercegovačkog pluralnog društva i najznačajnije specifičnosti njegovog savremenog ustavnog uređenja/Legal Nature of the Pluralistic Society of Bosnia and Herzegovina and Most Important Specificities of the Current System, Source: Revus – Journal of Constitutional Theory and Philosophy of Law, Ljubljana, (R Slovenia), No.11, 2009. (časopis indeksiran u sliječećim bazama: Dialnet (Universidad de la Rioja), HeinOnline (Wm. S. Hein & Co.), Legal Source (EBSCO Publishing), PhilPapers (The PhilPapers Foundation), Revues.org (Cléo), Scopus (Elsevier), SSRN eLibrary (Social Science Research Network) i The Philosopher’s Index (Philosopher’s Information Center).;

13. Begic, Zlatan, Odcjepljenje od politike konsenzusa/Secede From the Politics of Consensus, Source: Web – portal Puls of Democracy, No. 11, Sarajevo, 2008.;

14. Begic, Zlatan, Državna uprava u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine/State Administration in the Constitutional System of Bosnia and Herzegovina, Pravna misao, Sarajevo, XXXVIII, No. 5-6, 2007.;

15. Begic, Zlatan, Dejtonski Ustav – Propuštena šansa/The “Dayton” Constitution – A Forgone Opportunity?, Web-portal Puls of Democracy, No. 5, Sarajevo, 2007.;

16. Begic, Zlatan, Džon Kin: “Civilno društvo”/John Kean: “Civil Society”, Pravna misao, Sarajevo, XXXVII, No. 7-8, (July – August 2007);
17. Begic, Zlatan, Džozef Vajler: “Evropski ustav”/Joseph Weiler: “European Constitution”, Source: Pravna misao, Sarajevo, Year XXXVII, No. 3-4, 2006.

– NAUČNE I STRUČNE KONFERENCIJE:

– Učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji: “Constitutional Courts and Ordinary Courts: Cooperation or Conflict?” (16/17 oktobar, 2015, Regensburg, SR Njemačka);

– Učešćena međunarodnoj naučnoj konferenciji “Public Law in an Uncertain World”, koja je održana na Pravnom fakultetu u Nju Jorku, u organizaciji International Society of Public Law, u svojstvu predavaća na temu: “One more Attempt of the U.S. Administration in Bosnia and Herzegovina: Constitutional Reform of the Federation of Bosnia and Herzegovina – Mission Impossible or the Back to the Future?” (1/3 juli, 2015, New York, USA);

– Učešćena međunarodnoj naučnoj konferenciji „Courts, Power, and Public Law“, u svojstvu predavača na temu: „Rule of Law Principle in the Dayton Constitutional Order“ (Humboldt University, Berlin, SR Njemačka);

– Učešćena međunarodnoj naučnoj konferenciji “Constitutional Justice and Politics” u svojstvu predavaća na temu: „Institutional support for Unconstitutional Injustice (14/15 October, 2016, Regensburg, Germany)”;

– Učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji: “Vzgoj kritičnega državljanstva”, u svojstvu predavaća na temu: “Legalitet i legitimitet državne javne vlasti u kontekstu prava na otpor nepravednoj vlasti: Slučaj Bosne i Hercegovine/Legality and Legitimacy of the Public Authorities in the Context of the Right to Resist Unjust Government: The Case of Bosnia and Herzegovina”, koja je održana u Kopru, u organizaciji Univerza na Primorskem (2015, Koper, R Slovenija);

– Učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji“Rethinking the Boundaries of Public Law and Public Space”, koja je održana u Firenci u organizaciji International Society of Public Law, u svojstvu predavaća na temu: “Sejdić-Finci Case?” (26/28 juni, 2014, Firenca, Italija);

– Učešće na međunarodnoj konferenciji: “100 jahre Bosnisches Landes statut – Eeine erste Verfassung für Bosnien-Herzegowina?/100 years of Bosnian Statute – First Constitution of Bosnia and Herzegovina?”, koja je održana na Pravnom fakultetu u Beču, u svojstvu predavača na temu: “Historical and Legal Significance of the Land Statute for Development of Constitutionality in Bosnia and Herzegovina” (25/26 Novembar 2010, Beč, R Austria);

– Učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji“Usklađivanje zakonodavstva sa ACQUIS-EM”, koja je održana u Sarajevu u organizaciji Centra za društvena istraživanja Burch Univerziteta i Direkcije za evropske integracije, u svojstvu predavaća na temu: “Ustavnost stečajnih postupaka u Bosni i Hercegovini: Kako smo ubili radničku klasu?” (16 decembar, 2016, Sarajevo, BiH);

– Učešće na međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji: “Izgradnja modernog pravnog sistema”, koja je održana u Sarajevu u organizaciji Centra za društvena istraživanja Internacionalnog Burch Univerziteta i partnera, u svojstvu organizatora i moderatora panela na temu: “Uloga međunrodne zajednice u procesu implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma” (24/25 Oktobar 2014, Sarajevo, BiH);

– Organizator međunarodne naučne konferencije na temu: “Ustavna reforma – uslov za brži napredak Bosne i Hercegovine”, te urednik Zbornika radova sa ove Konferencije (decembar 2012, Tuzla, BiH );

– Učešće na međunarodnoj konferenciji: “Utjecaj Evropske konvencije o ljudskim pravima na Ustav i Izborni zakon Bosne i Hercegovine” (28 januar 2010., Sarajevo, BiH);

– Učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji: “Ustavno-pravni razvoj Bosne i Hercegovine (1910 – 2010)”, koja je održana na Pravnom fakultetu u Tuzli, u svojstvu organizatora i predavala na temu: “Međunarodni demokratski standardi u izbornom sistemu Bosne i Hercegovine” (2010., Tuzla, BiH);

– Učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji: “Metode tumačenja Ustava Bosne i Hercegovine”, koja je održana u Zenici u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, u svojstvu predavala na temu: “Opšta načela međunarodnog prava u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine” (2011., Zenica, BiH);

– Učešće na Politološko-pravničkom kolokviju: Neposredna demokratija u Bosni i Hercegovini, koji je održan u Sarajevu u organizaciji Centra za javno pravo, u svojstvu predavača na temu: “Referendum i njegova (zlo)upotreba” (2012., Sarajevo, BiH);

– Međunarodna naučna konferencija: Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, (2013., Mostar, B&H) itd.

– PROJEKTI:

– Učešće u projektu ustavne reforme Federacije BiH: Prijedlog preporuka za promjene Ustava Federacije BiH, u svojstvu člana i sekretara Ekspertne grupe. Projekat je realizirana pod pokroviteljstvom Ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u BiH i US AID-a (u okviru istog projekta učestvovao u izradi prijedloga Nacrta novog Ustava Federacije BiH koji se trenutno nalazi u parlamentarnoj proceduri u Parlamentu Federacije BiH) (2012-2013.);

– Učešće u projektu: Istraživanje o percepciji aktera u pravosuđu Bosne i Hercegovine o najvažnijim preprekama koje utiču na efikasnost i nezavisnost pravosudnih institucija (Civilno društvo u procesu reforme pravosuđa), u svojstvu glavnog konsultatnta i rukovodiova istraživačkog tima, pod pokroviteljstvo Ambasade Velike Britanije i US AID-a, a u organizaciji Helsinškog komiteta za ljudska prava RS i Forum građana Tuzla (u okviru projekta objavljena je studija čiji sam koautor) (2015.);

– Učešće u projektu: Naš Ustav – naš život, u svojstvu istraživača-konsultanta i koautora studije “Glas građana za ustavne promjene”. Projekat je realiziran u organizaciji Centra za građansku suradnju, pod pokroviteljstvom PeaceNexus Fondacije iz Švicarske (2016.);

– Organizacija Fokus grupe i realizacija projektnih zadataka u svrhu prikupljanja podataka neophodnh za istraživanja u okviru projekta “Efikasnost sistema pravne zaštite optuženih osoba u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji i Srbiji”. Nosilac projekta je Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj u saradnji sa partnerskim organizacijama u regionu, a projekat finansira Američka agencija za međunarodni razvoj kroz program ,,Balkanska regionalna mreža za vladavinu prava”, iniciran u okviru Inicijative za vladavinu prava Američkog udruženja pravnika (ABA ROLI) )2015);

– Recezent studije: Sistem državne pomoći u Bosni i Hercegovini, autora Murisa Bulića i Asmira Ćilimkovića, publikovane u okviru istraživanja realiziranog od strane Centara civilnih inicijativa, pod pokroviteljstvom US AID-a (2016.);

– Učešće u projektu: Proces odlučivanja u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine/Decision – making process in the Parliamentary Assembly of B&H“ pod pokroviteljstvom fondacije Konrad Adenauer Stiftung, u okviru kojeg je objavljena studija (recenzenti projekta: Prof. dr Matthias Hartwig, Max-Planck Institut, Heidelberg, Njemačka i Prof. dr Joseph Marko, Univerzitet Graz, Austrija) (2008-2009.);

– Učesnik i, u jednom periodu, voditelj projekta: Development of Policy-Oriented Training Programmes in the Context of European Integrations, /TEMPUS/ (2012-2013,)i;

– Učesnik projekta: Benchmarking as a Tool for Improvement of Higher Education Performance-BIHTEK, /TEMPUS/ (2012-2015.);

– Član Komisije Skupštine TK za implementaciju Odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine u Ustav Tuzlanskog kantona (2013.),

– Angažovan kao pravni zastupnik potpredsjednika Federacije BiH u postupku za ocjenu ustavnosti Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH pred Ustavnim sudom Federacije BiH (2015-2016.).

– ČLANSTVO U PROFESIONALNIM ORGANIZACIJAMA I UREDNIČKIM ODBORIMA:

– Član Međunarodnog udruženja za javno pravo (International Society of Public Law);

– Član uredničkog odbora časopisa Journal of Politics and Law, Toronto (Canada), (časopis indeksiran u e SCI bazi – Thomson Reuters, te bazama, EBSCOhost, ERA, HeinOnline, Lockss, NewJournal, Open J-Gate, PKP Open Archives Harvester, ProQuest, SHERPA/RoMEO, Ulrich’s, Universe Digital Library);

– Član uredničkog odbora časopisa International Journal of Social Science Studies (časopis indeksiran u slijedećim relevantnim međunarodnim bazama: Academic Journals Database, AUT University Library, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Beardslee Library, CNKI Scholar, Crossref, EconBiz, EconPapers, Google Scholar, IDEAS, IE Library, JournalTOCs, LOCKSS, MediaFinder.com, Open Access Library (OALib), Open J-Gate, PKP Open Archives Harvester, RePEc, SHERPA/RoMEO, The, Standard Periodical Directory i Ulrich’s);

– Član uredničkog odbora časopisa Üniversitepark Bülten, R Turska.

Front Slobode

Alen Haman
Autor/ica 11.3.2017. u 12:16