Egipat dobio socijaliste

Autor/ica 4.7.2011. u 00:40

Egipat dobio socijaliste

Četiri mjeseca je prošlo od svrgavanja režima u Egiptu. No, revolucija još nije okončana. Još uvijek se demokrate na Nilu bore za učešće u političkom procesu kako bi stvorili otvoreno društvo i socijalnu pravdu. Iskorak u novo vrijeme je težak, kaže Mamdouh Habashi, politički aktivista iz Kaira: Treba srušiti simbole starog režima, poručuju socijalisti Treba srušiti simbole starog režima, poručuju socijalisti

„Nama je uspjelo da u roku od 18 dana srušimo režim. Ipak cijeli režim je i dalje na vlasti i ne mijenja se tako jednostavno. U svim preduzećima, na svim univerzitetima, u svim bolnicama, u svim školama i u svim ministarstvima sjede isti kadrovi. Potrebno je ukloniti simbole starog režima i to također ne ide tako glatko. To je povezano sa puno borbe.“

Demokratija nije cilj, nego proces

Habashi je jedan od osnivača egipatske Socijalističke partije koja je prije nekoliko sedmica formirana u Kairu. On naglašava da je riječ o „socijalističkoj“, a ne socijaldemokratskoj stranci. Nova stranka sebe vidi kao ljevicu koja se suprotstavlja neoliberalnim interesima i zalaže se za demokratizaciju društva:

„Mi demokratiju ne promatramo kao cilj koji se može dostići. Demokratija za nas nije cilj, već proces i to trajni proces“, kaže Habashi.

Proces demokratizacije se stoga ne može ograničiti samo na izbore koji se održavaju svake četiri ili svakih pet godina. Taj proces se mora odvijati svakodnevno i mora obuhvatati sve društvene oblasti.

„To znači da ljudi moraju imati učešća na svim pozicijama i u svako doba. Oni moraju suodlučivati, a ne samo svake četiri ili pet godina staviti križić na glasačkom listiću, već moraju učestvovati u donošenju odluka u preduzećima, bolnicama, školama, svugdje – neovisno od toga da li je riječ o privatnom sektoru, privatnom ili državnom kapitalu“, smatra Habashi.

Egipatski socijalisti prebacuju zapadnim zemljama da ne rade dovoljno u korist demokratskih procesa u zemlji. Zbog straha od nestabilnosti i zbog prijetnji njihovim ekonomskim interesima u regionu oni se čak potajno stavljaju na stranu Muslimanske braće. Naime, islamisti obećavaju kako neće ugroziti zapadne interese. Prema Habashijevim riječima Europljani i Amerikanci još uvijek nisu u stanju procijeniti demokratske pokrete u Egiptu, te strahuju da bi njihovi već zaključeni poslovi mogli biti ugroženi.

Autor/ica 4.7.2011. u 00:40