Sarajevski Kazani – između sjećanja, poricanja i zaborava

tačno.net
Autor/ica 23.10.2015. u 16:57

Sarajevski Kazani – između sjećanja, poricanja i zaborava

Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (YIHR BIH) organizovanjem predavanja i posjeta mjestima stradanja poziva na razvoj jedne nešto drugačije perspektive na kulturu sjećanja u Bosni i Hercegovini. Kultura sjećanja koja je povezana sa isključivim prikazivanjem svojih žrtva zanemarujući stradanje i tugu drugih dugoročno dovodi do neusklađenih zajedničkih narativa o prošlosti, što za posljedicu ima podijeljna društva sklona zloupotrebi sjećanja i stvaranju potencijala za nove sukobe.

21.10.2015. i 22.10.2015. godine smo organizovali predstavljanje studije slučaja historičara doktora nauka Nicolasa Molla. Studija slučaja se bavi temom ‘Sarajevska najpoznatija javna tajna, suočavanje sa Cacom, Kazanima i zločinima počinjenim nad Srbima u opkoljenom Sarajevu, od rata do 2015. godine’.

Predavanju su prisustvovali članovi Oštre nule, Kvarta i Centra za nenasilnu akciju kao i drugi zainteresovani učesnici_ce koji su se prijavili putem poziva koji je objavljen prošle sedmice na web stranici http://yihr.ba/

Na predavanju otvorena su pitanja i predstavljene su slijedeće cjeline:

– etape razvoja u odnosu javnosti prema Caci, Kazanima i zločinima počinjenim nad Srbina u opkoljenom Sarajevu, događaji, akteri i diskursi u okviru procesa sjećanja: 26. oktobar 1993. i ono što je uslijedilo neposredno nakon njega
– herojski status za Cacu: Sahrana na Kovačima u novembru 1996. godine
– protuudar: tekstovi u štampi o Kazanima i Caci u novembru 1997.
– pravno bavljenje Kazanima: ubistvo ili ratni zločini?
– debata o Caci: heroj ili zločinac?
– odnos prema žrtvama i uloga članova porodice
– Spomen ploča na Kazanima? Pudarićeva inicijativa i reakcija na nju

Nakon predavanja organizovana je i posjeta Kazanima na Trebeviću

tačno.net
Autor/ica 23.10.2015. u 16:57