Kojović: 94% budžeta FBiH za 2016. ide na otplatu dugova, socijalne transfere i plate

tačno.net
Autor/ica 27.11.2015. u 12:53

Kojović: 94% budžeta FBiH za 2016. ide na otplatu dugova, socijalne transfere i plate

Na jučerašnjoj sjednici Doma naroda FBiH, delegati Naše stranke uskratili su podršku Nacrtu budžeta Federacije BiH za 2016. godinu. Tim povodom oglasio se delegat Predrag Kojović.

„Više od 40% budžeta ići će na otplatu dugova, još 40% na socijalne transfere, a ostatak na plate i troškove. Takva struktura, u kojoj je više od 94% sredstava zakonski preuzete obaveze,  nameće pitanja – čemu služi Vlada i o kakvim reformskim promjenama političko-ekonomskog kursa je uopšte moguće govoriti. Vlada FBiH, dakle, nema sredstava za sprovođenje politika i logično je pomisao da bi izvršenje ovakvih budžeta bilo jeftinije povjeriti nekoj nezavisnoj računovodstvenoj firmi. Stvarnih i radikalnih rezova na rashodovnoj strani budžeta nema, a bez tih rezova i slobodnog kapitala Vlada ne može pomoći realnom sektoru, koji je jedini u stanju pojačati prihodovnu stranu budžeta i biti generator novih radnih mjesta“, kazao je Kojović.

„Kada tome dodate da se planira novo zaduženje od 800 miliona KM onda vidite da se trošenje nezarađenog, pozajmljenog novca nastavlja kao i dosad. Riječju, ova vlast čini da naša generacija liči na domaćina koji pozajmljuje novac kako bi pokrivao životne troškove, računajući da će njegova djeca vraćati te dugove, a ne računajući da će ta djeca, osim otplate njegovih dugova, imati i vlastite životne troškove“, dodao je.

„Posebno je iritantno da ni u ovom nacrtu budžeta nisu predviđena sredstva za implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala, cijele dvije godine nakon što je isti usvojen u oba doma Parlamenta Federacije BiH i objavljen u Službenom glasniku. Ukoliko Vlada FBiH u najskorije vrijeme ne krene hrabro u promjene zakone kojima je država na sebe preuzela nerealne finansijske obaveze to će značiti da je opredijeljenost vladajuće koalicije za reformsku agendu isključivo deklarativne, marketinške prirode. Najkraće rečeno, predloženi budžet se ne razlikuje bitno od dosadašnjih i predstavlja kontinuitet u naporima da se uruše ekonomski temelji države“, zaključio je Kojović.

tačno.net
Autor/ica 27.11.2015. u 12:53