Komitet EU za IPA fondove o uskraćivanju sredstava BiH

tačno.net
Autor/ica 9.12.2013. u 08:47

Komitet EU za IPA fondove o uskraćivanju sredstava BiH

Komitet EU za IPA fondove danas će donijeti odluku o uskraćivanju 47 miliona eura namijenjenih BiH. Uslov da se sankcije ne provedu bilo je bude postizanje dogovora o provođenju odluke Suda u Strazburu u predmetu “Sejdić – Finci”.

Radi se o više od polovine predviđenih sredstava za BiH, što će značiti ukidanje više projekata koji će uticati na sve nivoe vlasti. Riječ je o projektima podrške za saobraćaj, podršci institucijama na svim nivoima za provođenje Zakona o malom biznisu i projektu nabavke opreme za parlamente.

Finansiranje namijenjeno direktnoj dobrobiti građana BiH, preostalih 40 miliona eura neće biti smanjivano, kao što su slučajevi podrške za izbjegla i trajno raseljena lica, pitanje socijalne uključenosti u obrazovanje, te Akcioni plan za Rome.

RSE

tačno.net
Autor/ica 9.12.2013. u 08:47