Inicijativa Sabine Ćudić: Zaštititi prava osoba sa invaliditetom kroz novi način obračunavanja lične invalidnine

tačno.net
Autor/ica 10.9.2019. u 09:28

Inicijativa Sabine Ćudić: Zaštititi prava osoba sa invaliditetom kroz novi način obračunavanja lične invalidnine

Na septembarskoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zastupnica Naše stranke Sabina Ćudić podnosi inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBiH. Ova inicijativa je pripremljena u saradnji sa Udruženjem porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju „Dajte nam šansu“, a u cilju zaštite i izjednačavanja prava svih skupina osoba sa invaliditetom.

Ćudić predlaže da se po postotku oštećenja lica sa invaliditetom umjesto u dosadašnje dvije grupe (lica sa 100% i 90% oštećenja) razvrstavaju u pet grupa (lica sa oštećenjem od 100%, 90%, 80%, 70% i 60%). Ovakva izmjena zakona bi sa sobom povlačila i izmjenu postotaka za obračun mjesečnog iznosa lične invalidnine, koja bi se srazmjerno stepenu oštećenja također obračunavala u pet kategorija u postotcima od 10 do 50% umjesto u dosadašnje dvije kategorije od 30% i 40%.

Također, u inicijativi se predlaže i izmjena osnovice za obračun mjesečne lične invalidnine po ovim postotcima. Tako bi se umjesto dosadašnjih zakonski određenih 274,40 KM za osnovicu uzeo iznos prosječne mjesečne plaće u Federaciji BiH.

Ćudić se prilikom podnošenja ove inicijative poziva na Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom UN koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2010. godine, te naglašava kako je ovo odličan primjer saradnje predstavnika građana u zakonodavnim tijelima i organizacija civilnog društva s ciljem dokidanja diskriminacije. „Na osnovu svakodnevnih primjera iz prakse očigledna je višestruka diskriminacija unutar diskriminacije, posebno kada su u pitanju materijalna primanja različitih tipova osoba sa invaliditetom“, stoji u inicijativi zastupnice Naše stranke.

tačno.net
Autor/ica 10.9.2019. u 09:28