Prezentiran prvi izvještaj o socijalno isključenim kategorijama djece u BiH

tačno.net
Autor/ica 24.3.2014. u 13:39

Prezentiran prvi izvještaj o socijalno isključenim kategorijama djece u BiH

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, uz podršku UNICEF-a u okviru programa „Jačanje sistema  socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH” (SPIS) kojeg finansira EU, prezentiralo je prvi izvještaj baziran na Smjernicama za prepoznavanje socijalno isključenih kategorija djece u BiH.

Jedan od osnovnih razloga za izradu ovog dokumenta bili su i trenutni pokazatelji o pojavi socijalne isključenosti djece i društvenoj reakciji na tu pojavu u Bosni i Hercegovini.

„Ovim izvješćem se uspostavlja praćenje socijalne isključenosti djece u BiH, i upotpunjuje spektar informacija o pojavama i problemima što je jedan od primarnih uvjeta za pravilno donošenje odluka u budućnosti. Naučene lekcije pri izradi izvještaja govore da je neophodno unaprijediti postojeće sustave te podržati efikasniju, održivu i kontinuiranu razmjenu informacija kako bismo unaprijedili sustav prepoznavanja i adekvatnog reagiranja ka socijalno isključenim kategorijama“, kazao je na prezentaciji Damir Ljubić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH zahvalivši UNICEF-u i Delegaciji EU u BiH na podršci.

Među glavnim problemima tokom izrade Izvještaja istaknuta je činjenica da neke od institucija od kojih su podaci traženi nisu odgovorile na upit i dostavile ih.

“Broj nedostajućih podataka već govori jako mnogo o odnosu društva prema djeci”, kazala je Saliha Đuderija, pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Izvještaj baziran na Smjernicama za prepoznavanje socijalno isključenih kategorija djece u BiH je prilika da stručnjaci iz oblasti socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja, policije, pravosuđa i statistike odbiju uvid u stanje socijalne isključenosti djece u Bosni i Hercegovini, a što će pružiti priliku za pravilno usmjeravanje budućih inicijativa i projekata.

„Smjernice su važne jer je potrebno jasno ukazati ko su ta djeca koja pripadaju isključenim i ugroženim kategorijama i kako im se na najbolji način može pomoći. Stoga je bitno nastaviti prikupljati podatke, ovo je jedan važan korak i u budućnosti će biti još izazova, ali ono što me ohrabruje jeste to što će Ministarstvo za ljudska prava ovakve izvještaje objavljivati svake dvije godine za šta je najvažnije da institucije na svim nivoima redovno dostavljaju podatke“, kazala je Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a u BiH.

Natalia Dianiskova, šefica Sekcije Operacija za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije EU u BiH kazala je kako je EU podržala izvještaj jer djeca u BiH imaju potrebu za javnim dokumentom koji sadrži smjernice na koji način se mogu riješiti njihovi problemi.

Projekat “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH (SPIS program)” finansira Europska unija, a provode ga UNICEF i vlasti na svim nivoima. Evropska unija finansira ovaj projekat od 2008. godine iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 4,1 miliona EUR, sa ciljem da pomogne u izgradnji sistema koji će osigurati adekvatnu politiku socijalne zaštite te socijalnu zaštitu i inkluziju djece i njihovih porodica.

zasvakodijete.ba

tačno.net
Autor/ica 24.3.2014. u 13:39