Forum mladih Naše stranke organizirao tribinu pod nazivom Prilike za mlade na tržištu rada BiH

tačno.net
Autor/ica 31.1.2014. u 15:04

Forum mladih Naše stranke organizirao tribinu pod nazivom Prilike za mlade na tržištu rada BiH

Javna tribina pod nazivom: “Dijalog: Prilike za mlade na tržištu rada BiH. Šta morate znati?!”, održana je sinoć sa početkom u 17:30 sati , u sali Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića 3/1, u organizaciji Foruma mladih Naše stranke.

Javna tribina je za cilj imala  informisati mlade sa sadašnjim stanjem, kao i strateškim ciljevima na bosanskohercegovačkom tržištu rada, upoznati ih sa značajem YERP projekta i pozitivnim pričama iz svijeta prakse, te im otkriti plan novog sistema rada Zavoda za zapošljavanje. Prezentovana je važnost formalnog i neformalnog obrazovanja i raspravljalo se o pitanju “Kako riješiti problem nezaposlenosti mladih?”

Učesnici/e javne tribine bili su Ranko Markuš, zamjenik rukovodioca projekta za Zapošljavanje mladih (YEP), Omer Korjenićiz Federalnog Zavoda za Zapošljavanje, Alma Šunje, iz Međunarodne organizacije za migracije (International Organization for Migration), Albin Zuhrić, generalni Sekretar Naše Stranke. Moderator tribine je bio Erol Mujanović, ekonomski analitičar.

“Forum mladih Naše stranke će i u buduće organizovati slične tribine na kojima će se raspavljati o aktuelnim temama. Trudićemo se pozivati zanimljive govornike  koji su kompetentni govoriti o određenim oblastima kao što su ekonomija, obrazovanje, pravo, politika i sl.,  u cilju edukacije i informisanja mladih ljudi u BiH.”, izjavio je Kerim Somun predsjednik Foruma mladih Naše stranke.

tačno.net
Autor/ica 31.1.2014. u 15:04