FEDERALNO MINISTARSTVO DALO REPREZENTATIVNOST SINDIKATU SALIHA KRUŠČICE VJERUJUĆI MU NA RIJEČ

tačno.net
Autor/ica 21.6.2016. u 10:37

FEDERALNO MINISTARSTVO DALO REPREZENTATIVNOST SINDIKATU SALIHA KRUŠČICE VJERUJUĆI MU NA RIJEČ

Samostalni sindikat kantonalnih državnih službenika i namještenika u Sarajevu uputio je zahtjev Ministarstvu rada i socijalne politike Federacije BiH (FBiH) za uvid u dokumentaciju u vezi dobijanja rješenja o reprezentativnosti Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, čiji je predsjednik Salih Kruščica.

U skladu sa odredbama Člana 11. Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH zahtjevamo kao zainteresovana strana da nam se dostavi i kopija navedene dokumentacije.

Samostalni sindikat kantonalnih državnih službenika i namještenika u Sarajevu upozorava da je, između ostalog, na osnovu izjave Saliha Kruščice njegov sindikat dobio reprezentativnost i da kao takav učestvuje u pregovorima s Vladom FBiH o usklađivanju Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH.

Ovo rješenje je izdato 8. oktobra 2015. godine, odnosno prije osnivanja našeg sindikata čiji su članovi sada bivši članovi Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

„Prilikom razmatranja podnesenog zahtjeva i dostavljene dokumentacije, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je na osnovu dostavljenog spiska sindikalnih organizacija i članova sindikata, kao i izjave predsjednika Sindikata o broju članova konstatovao da Sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH ima ukupno 14.709 članova“, kaže se u u rješenju Federalnog ministarstva.

„Međutim kako je prema podacima Federalnog zavoda za statistiku broj zaposlenih iskazan za područje djelatnosti javne uprave, odbrane i obaveznog socijalnog osiguranja koje obuhvata i zaposlene u odbrani, Federalno ministarstvo rada i socijalno politike prihvatilo je izjavu predsjednika Smostalnog sindikata o ukupnom broju zaposlenih u federalnim, kantonalnim, općinskim i gradskim organima uprave, te zavodima i javnim ustanovama i konstatovalo da je ukupan broj zaposlenih 23.000 osoba“, navodi se u rješenju Federalnog ministarstva o reprezentativnosti sindikata Saliha Kruščice.

Zbog svega navedenog još jednom upozoravamo da u pregovore o usklađivanju Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH moraju biti uključeni svi sindikati, te tražimo da se uvaže svi naši ranije dostavljeni prijedlozi i primjedbe.

Naš sindikat obuhvata sindikalne podružnice Općinskog suda u Sarajevu, Kantonalnog suda u Sarajevu, Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju KS i Zavoda za planiranje razvoja  KS i ima najviše sindikalnih članova u ovoj grani u KS.

tačno.net
Autor/ica 21.6.2016. u 10:37