Granična policija nezakonito kažnjava građane Bosne i Hercegovine sa dvojnim državljanstvom 

Edin Osmančević
Autor/ica 14.10.2020. u 09:07

Granična policija nezakonito kažnjava građane Bosne i Hercegovine sa dvojnim državljanstvom 

Foto: bild.ba

Kao što je već poznato Granična policija BiH (GP) posljednjih dana na graničnim prelazima nezakonito kažnjava građane/državljane Bosne i Hercegovine koji imaju dvojno državljanstvo (primjerice sa Švedskom) sa 200 KM prilikom ulaska u BiH sa obrazloženjem da nemaju važeću putnu ispravu, tj. pasoš BiH, iako imaju važeći pasoš/ putnu ispravu zemlje iz koje dolaze (npr. Švedske). Kao obrazloženje za kažnjavanje  se  navodi primjena najnovije odluke Vijeća Ministara BIH (Sl. glasnik BiH”, br. 57/2020 i 58/2020) o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, odluka se odnosi na strance a ne na državljane Bosne i Hercegovine (prema zakonu o strancima BiH državljani BiH sa dvojnim državljanstvom nisu stranci). Da bi stranci prema pomenutoj odluci mogli ući u BiH moraju predočiti negativan nalaz RSR testa na virus SARS-COV-2 (corona) koji nije stariji od 48 sati do dolaska na granični prelaz Bosne i Hercegovine. Predočenje navedenog testa za ulazak u Bosnu i Hercegovinu ne zahtijeva se za državljane Srbije, Crne Gore i Hrvatske.

Da bi dobio adekvatan odgovor na ovo pitanje razgovarao sam sa gospodinom Zijom Šantićem, našim Mostarcem i ekspertom Poreske uprave u Švedskoj, te vam prenosim njegov stav:

“Prema odluci Vijeća Ministara BiH iz maja 2020. o zabrani ulaska u BiH zbog situacije izazvane pandemijom virusa Corona 19, državljani BiH koji imaju dvojno državljanstvo mogli su ući u Bosnu i Hercegovinu uz dodatno predočavanje lične karte izdane od strane nadležnog tijela Bosne i Hercegovine.

Kao rezultat ove odredbe državljani Bosne i Hercegovine su od 21. maja 2020. pa sve do polovine oktobra ove godine, u najvećoj mjeri putovali u Bosnu i Hercegovinu sa putnom ispravom zemlje u kojoj takođe imaju državljanstvo (npr. pasošem Švedske), a identitet BH-državljanstva dokazivali između ostalog ličnom kartom Bosne i Hercegovine. Pri tome logično nisu plaćali taksu za ulazak u svoju zemlju. Dakle, ni tada nisu bh. državljani ulazili u BiH sa ličnom kartom, nego sa važećom putnom ispravom na koju imaju pravo jednako kao i naš BH-pasoš, a lična karta BiH je služila samo za potvrdu BH-državljanstva radi primjene odredaba Vijeća Ministara BiH o restrikcijama ulaza u BiH zbog situacije izazvane pandemijom virusa Corona, inače se lična karta ne bi ni tražila jer važeća putna isprava već postoji (pasoš jedan ili drugi).

Primjenom najnovije odredbe tvrdi se da državljani Bosne i Hercegovine ne mogu ući u svoju zemlju sa ličnom kartom, nego sa važećom putnom ispravom, a to je pasoš BiH??? Ulazak u Bosnu i Hercegovinu sa ličnom kartom je po tumačenju Granične policije prekršaj za koji je propisana novčana kazna prema zakonu o graničnoj kontroli, i oni to i primjenjuju. Ali ko uopšte plasira tezu o ulasku naših građana sa dvojnim državljanstvom u BiH sa ličnom kartom kao putnom ispravom???

Nitko, osim što je tako tretira Granična policija u primjeni posljednje odluke Vijeća Ministara BiH.

Zakon o graničnoj kontroli propisuje da je putna isprava važeća ako je pasoš ili drugi identifikacijski dokument izdalo nadležno tijelo u BiH ili strano nadležno tijelo vlasti, a koje je priznato u našoj državi.

Jasno je dakle da je npr. važeći švedski pasoš važeća putna isprava za njenog imaoca (državljanina BiH sa dvojnim državljanstvom) na isti način kao i važeći pasoš Bosne i Hercegovine. To su dakle putne isprave koje služe za prelazak međunarodnih granica, pa time i ulazak u Bosnu i Hercegovinu.

GP, prema tome, ne može tvrditi da npr. švedski pasoš nije važeća putna isprava za državljanina BiH kada ga pokaže na pasoškoj kontroli pri ulasku u BiH. GP to nikad naravno nije ni činila jer bi to bilo nezakonito, što objašnjava da se već preko 20 godina putuje sa švedskim pasošem u i iz BiH.

Pitanje lične karte, kao komplementa putnoj ispravi, aktualizirano je, međutim, tek sa pojavom pandemije virusa Corona 19 i stim u vezi odluke Vijeća Ministara BiH u maju 2020., i to isključivo kao važećem identifikacionom dokumentu za potvrđivanje BH-državljanstva pri ulasku u BiH za putnike sa dvojnim državljanstvom (Švedska), i ni u kom slučaju kao putna isprava ili zamjena za pasoš BiH, kako se to pokušava tumačiti u aktuelnoj situaciji kada se neopravdano kažnjavaju BH-građani iako imaju važeću putnu ispravu (da nemaju ne bi ni mogli sjesti u avion u Švedskoj).

Dakle u slučaju državljana BiH sa dvojnim državljanstvom (primjer Švedske), lična karta BiH se u skladu sa odredbom Vijeća Ministara BiH donesenom isključivo povodom pandemije Corona virusa, ne koristi kao putna isprava nego isključivo kao identifikacioni dokument za BH-državljanstvo. Pokazujući na uvid svoju putnu ispravu (švedski pasoš), i identifkacioni dokument za BH-državljanstvo (lična karta), putnici iz Švedske su u potpunosti ispoštovali odluku Vijeća Ministara BiH, kao i zakon o graničnoj kontroli (važeća putna isprava + lična karta). Osnova za neko kažnjavanje za prekršaj prema zakonu o graničnoj kontroli jednostavno ne postoji.

Primjer:

– Jedan Šveđanin neće biti vraćen sa granice BiH zato što mu je švedski pasoš nevažeći kao putna isprava, nego zato što u skladu sa odlukom Vijeća Ministara BiH nema negativan corona-test ne stariji od 48 sati.

– Jedan Bosanac i Hercegovac neće/ne može biti vraćen sa granice BH zato što mu je švedski pasoš nevažeći kao putna isprava, nego što ne može da dokaže svoje državljanstvo dodatnim dokumentom kao što je lična karta, jer se od njega, pošto nije stranac,  ne zahtijeva corona-test. Dokaže li svoje državljanstvo ličnom kartom, on bez  problema može ući u svoju BiH.

Pomenutom praksom Granične policije je jedan ogroman broj BH-državljana sa dvojnim državljanstvom neopravdano diskriminiran i s razlogom razočaran u naše organe vlasti, pošto uprkos posjedovanju važećih putnih i drugih identifikacionih dokumenata bivaju neopravdano maltretirani i materijalno oštećeni.

Nadam se da će neko normalan u našoj zemlji, nadležan za ukidanje ove nelegitimne radnje, hitno reagovati i ukinuti ovu nelogičnu proceduru i u principu nezakonitu primjenu zakona o graničnoj kontroli koju vrši Granična policija BiH možda i ne vlastitom krivicom, nego više onih koji im daju takve instrukcije.

Ispravka pomenute odluke Vijeća Ministara BiH ili ispravka njene primjene trebala bi nužno voditi obeštećenju nedužnih građana i povratom novca za uplaćene kazne.”

Na potezu je Vijeće Ministara BiH!

Edin Osmančević
Autor/ica 14.10.2020. u 09:07