FBiH daleko od obećanih 10.000 radnih mjesta

tačno.net
Autor/ica 4.3.2016. u 14:15

FBiH daleko od obećanih 10.000 radnih mjesta

Prije nego što je preuzeo mandat, premijer FBiH, Fadil Novalić, najavio je zapošljavanje 10.000 ljudi godišnje. Sudeći prema dosadašnjoj situaciji, teško je očekivati ispunjavanje ovog obećanja u skorije vrijeme.

(…) On je dodao da je namjera Vlade FBiH zapošljavanje 10.000 radnika godišnje kroz reformu tržišta rada, poboljšanje poslovnog okruženja i privlačenje investitora.

(Klix.ba, 16.02.2015.)

Fadil Novalić započeo je svoj mandat u aprilu 2015. godine, kada je u Federaciji BiH registrovano ukupno 448.232 nezaposlenih. Kraj 2015. godine FBiH je dočekala sa 450.833 nezaposlenih – 2.601 više nego na početku mandata. Istovremeno, broj zaposlenih se od aprila do decembra povećao za 1.017.

Odnos broja zaposlenih i broja nezaposlenih

Mjesec Broj zaposlenih1 Broj nezaposlenih2
April 2015 448.232 388.848
Maj 2015 448.800 385.540
Jun 2015 452.015 387.103
Juli 2015 451.248 390.822
Avgust 2015 450.799 390.659
Septembar 2015 453.631 390.281
Oktobar 2015 454.214 389.276
Novembar 2015 453.606 389.471
Decembar 2015 450.833 389.865
Prosjek 451.486 390.587

(1Izvor: Mjesečni bilteni Federalnog zavoda za statistiku;,

2Izvor: Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje)

Ukupan bilans “reformisanog” tržišta rada za sada pokazuje da se u prvih devet mjeseci aktuelnog mandata broj zaposlenih povećao za ukupno 1.584 osobe.

Broj zaposlenih Broj nezaposlenih Razlika
April 2015 448.232 388.848 59.384
Decembar 2015 450.833 389.865 60.968
Razlika 2.601 1.017 1.584

Podaci o broju zaposlenih za 2016. godinu još nisu objavljeni, ali je više nego jasno da se ovakav rezultat neće značajno promijeniti do kraja prve godine rada federalne vlade. U prilog tome govore statistike nezaposlenosti, koje pokazuju da je od aprila 2015. do januara 2016. registrovano u prosjeku 9.825 novih nezaposlenih  mjesečno, dok je prosječan broj osoba koje su izbrisane sa evidencije po osnovu zaposlenja iznosio 6.645 mjesečno.

Statistike nezaposlenosti u aktuelnom mandatu

Mjesec Brisani sa evidencije zbog zaposlenja Novoprijavljeni na evidenciju Razlika
April 2015 7140 7445 305
Maj 2015 6338 6133 205
Jun 2015 6603 11082 -4479
Juli 2015 6955 13417 -6462
Avgust 2015 5842 10435 -4593
Septembar 2015 10173 10887 -4331
Oktobar 2015 6645 9893 -3248
Novembar 2015 5841 9461 -3620
Decembar 2015 5246 9521 -4275
Januar 2016 5668 9974 -4306
Prosjek 6645 9825 3480

(Izvor: Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje)

Pogleda li se odnos broja novoprijavljenih nezaposlenih osoba i onih koje su “skinute” sa evidencije zbog zapošljavanja, vidi se da je on bio pozitivan samo u prva dva mjeseca mandata, kada je broj onih koji su našli zaposlenje bio veći od broja novih nezaposlenih. U junu 2015. došlo je do rapidnog pogoršanja, kada je broj novoprijavljenih skočio sa 6.133 na 11.082.

Na ovom mjestu se vrijedi osvrnuti i na najavu federalnog premijera o “reformi tržišta rada”, koja je trebala da dovede do povećanog zapošljavanja.

Novi Zakon o radu – jedini potez Vlade FBiH koji se može dovesti u vezu sa “reformom tržišta rada” – usvojen je krajem jula 2015. godine. Ako se odvojeno pogleda period prije i nakon usvajanja Zakona o radu, vidi se da se situacija nakon njegovog stupanja na snagu zapravo pogoršala.

Do kraja jula mjeseca, kada je usvojen Zakon o radu, broj novih nezaposlenih bio je u prosjeku veći za 2.608 od broja osoba koje su zbog zaposlenja izbrisane sa evidencije Zavoda za zapošljavanje. Od avgusta 2015. do januara 2016, ta se razlika povećala na prosječno 4.062 osobe mjesečno.

Sveukupno, prema do sada dostupnim podacima, ukupan broj zaposlenih povećan je za svega 1.584 osobe, što je šest puta manje od najavljenih 10.000. Stoga se ovo obećanje Fadila Novalića za sada može ocijeniti kao neispunjeno.

(istinomjer.ba)

tačno.net
Autor/ica 4.3.2016. u 14:15