Dok je u BiH ljevica ovakva nacionalisti mogu mirno nastaviti da rade na štetu građana i države BiH.

tačno.net
Autor/ica 7.7.2016. u 13:49

Dok je u BiH ljevica ovakva nacionalisti mogu mirno nastaviti da rade na štetu građana i države BiH.

Međunarodni monetarni fond (MMF) odgodio je kreditni aranžman BiH, jer još uvijek svi članovi Fiskalnog vijeća nisu potpisali Pismo namjere. Ovakav način finansijske destabilizacije države uz pojačan intenzitet međusobnog optuživanja i nacionalističke i šovinističke retorike koja uglavnom dolazi od predstavnika iz entiteta RS u vlasti na razini države pogodiće sve nivoe vlasti.

Svojom retorikom i ucjenjivačkim ponašanjem aktuelna vlast ugrožava budućnost svih građana u BiH bez obzira na njihovu vjersku i nacionalnu pripadnost i dokazuju da u BiH samo lopovi imaju budućnost.

Više od ove vrste usložnjavanja ukupne ekonomske, socijalne i političke situacije u BiH, političku scenu u BiH pogađa činjenica da aktuelna vlast nema adekvatne alternative niti ozbiljne opozicije. Ljevica je postala nijemi posmatrač i bilježnik ukupnih političkih procesa u BiH. Njena anemičnost ogleda se u ograničavanju aktivnosti na izdavanje kabinetsko-frigidnih saopštenja u kojima nema konkretne osude niti naglašavanja klasnih razlika i borbe za socijalnu pravdu, a u kojima prednjače SDP i DF. To pokazuje da su najjače stranke ljevice zapale u komformizam i da se zadovoljavaju sa solidnim izdacima iz budžeta prema političkim partijama od kojih izdržavaju svoju insfrastrukturu i održavaju se u izbornim ciklusima na 7-10% učešća u parlamentarnom životu.

Pošto se kod kreditnog aranžmana sa MMF-om radi o pitanju od vitalnog značaja za BiH, SDU BiH apeluje na stranke ljevice koje imaju svoje zastupnike u parlamentima na svim nivoima da odmah intervenišu i zatraže sazivanje hitnih sjednica skupština u kojima participiraju.

SDU BIH poziva ljevicu i ukupnu lijevu misao u BiH da se ujedinimo oko zajedničkih aktivnosti na raskrinkavanju korumpiranog i do kraja nacionalistički zavađenog političkog sistema prije nego bude kasno i za ljevicu i za BiH. U protivnom, ispravnim će se pokazati teza da je ljevica nakon jednoumlja  Zlatka dobila više malih Lagumdžija koji i dalje vode ljevicu u BiH čvrstom rukom.

Dok je u BiH ljevica ovakva, nacionalisti mogu mirno nastaviti da rade na štetu građana i države BiH.

tačno.net
Autor/ica 7.7.2016. u 13:49