Centar za humanu politiku traži odgovornost Tužilaštva BiH zbog prikrivanja informacija o radu od interesa za javnost

tačno.net
Autor/ica 7.2.2017. u 10:27

Centar za humanu politiku traži odgovornost Tužilaštva BiH zbog prikrivanja informacija o radu od interesa za javnost

Tražimo da da se utvrdi odgovornost tužilaca iz Tužilaštva BiH zbog prikrivanja informacija o radu od interesa za javnost BiH, nesprovođenja istraga u većini predmeta neizvršavanja odluka Ustavnog suda BiH i selektivnog sprovođenja istraga pod nedozvoljenim uticajem, među kojim su i uticaji stranih ambasada koji imaju obilježja miješanja u unutrašnje poslove BiH i rad pravosudnih institucija kojim se promoviše vladavina nepravde u BiH.

U cilju analiziranja rada i potpunog informisanja javnosti o postupanju tužilaštva u predmetima neizvršavanja odluka ustavnog suda, ovaj centar je zatražio infomacije iz kojih bi se saznalo koje radnje je preduzelo Tužilaštvo BiH u cilju otkrivanja i optuživanja odgovornih za nesprovođenje više desetina odluka Ustavnog suda BiH. Tužilaštvo je odbilo da dostavi većinu traženih informacija i tako nastavilo višegodišnju praksu prikrivanja informacija o svom radu na predmetima neizvršavanja odluka ustavnog suda i izazivanja sumnje u nerad, neodgovornost, pristrasnost i postojanje uticaja pojedinaca i institucija izvan tužilaštva na njegov rad.

Prema dostavljenim informacijama od ukupno 181 predmeta neizvršenja odluka Ustavnog suda BiH, Tužilaštvo BiH u 85% predmeta nije sprovodilo ili okončalo istrage, dok je samo 5% predmeta u radu, od čega rad na nekim predmetima nije okončan ni nakon više od deset godina, a za 10% predmeta nije poznato da li su aktivni ili zatvoreni. Takođe, nije poznato zbog čega Tužilaštvo BiH nije sprovelo istrage u većini predmeta, zbog čega u nekim predmetima sprovodi a u drugim ne sprovodi istrage i da li pojedine istrage sprovodi ili ne sprovodi pod uticajem stranih ambasada i drugih?

tačno.net
Autor/ica 7.2.2017. u 10:27