ZLATKO JELISAVAC: Šta nas očekuje u 2013. godini

Zlatko Jelisavac
Autor/ica 10.1.2013. u 08:30

ZLATKO JELISAVAC: Šta nas očekuje u 2013. godini

Ovo je doba kada se obično sumiraju događaji iz prošle i razmišlja o tome kako bi oni mogli da utiču na aktuelnu godinu. Ja ne bih da sumiram, dosta sam sakupljao užase svekolikih vlasti u Srbiji, više bih voleo da se bavim predviđanjem budućnosti i da pokušam da proniknem u događaje koji se sada naslućuju, a mogu se desiti upravo ove kalendarske 2013. Muzičar Rambo Amadeus je jednom prilikom izjavio da bi u Srbiji valjalo, na neko vreme, suspendovati istoriju i uvesti predmet koji bi se zvao budućnost. Pokušaću da napravim pionirske korake u bavljenju sa budućnošću, mada se, sa obzirom na svoje skromne kapacitete, neću mnogo zaletati…

Piše: Zlatko Jelisavac

2013 – izborna godina… Posle ubedljive pobede SNS, ova partija je odlučila da joj ne treba partner u vlasti i sama je sa sobom formirala vladu. Predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić odlučio je da pohapsi sve političke protivnike jer više ne želi nikakve smetnje u borbi protiv korupcije. Predsednik vlade je objasnio da on nema ništa lično protiv svojih političkih oponenata, ali da je njemu Srbija ipak na prvom mestu i da ne želi da rizikuje bolji život građana zbog nečijih političkih interesa. Nakon hapšenja političkih protivnika, Aleksandar Vučić je odlučio da raspusti parlament jer tamo više i nema ko da sedi osim članova SNS-a, što baš i nije demokratski – ocenio je aktuelni predsednik vlade. Da bi se napravile što veće uštede i smanjili nepotrebni troškovi, Vučić je otpustio članove vlade i sebe proglasio Ministrom svih ministarstava. Naravno, ovaj čin predsednika vlade znači i ukidanje velikog administrativnog aparata koji prati ministarstva gde su se nepotrebno trošili milioni dinara. Sredstva koja će se dobiti od ušteda će se preusmeriti na jačanje policije i vojske, jer to su stubovi stabilnosti države – kako se izrazio aktuelni predsednik vlade i ministar svih ministarstava Aleksandar Vučić. Ovakav sistem vladanja Vučić je predložio i da se prenese na lokalni nivo, to jeste da se ukinu gradski ili opštinski parlamenti i postavi jedan čovek od ličnog poverenja samog predsednika vlade koji će brzo i efikasno izvršavati naređenja i tekuće poslove. Ovim lokalnim poverenicima-gradonačelnicima daće se na raspolaganje i stranačka policija radi efikasnijeg suzbijanja kriminala i korupcije.

Vojska, policija, tajne službe su pod direktnim rukovodstvom predsednika vlade! Svi vojnici, policajci ili pripadnici vojno-policijskih tajnih službi koji ne budu lojalni predsedniku biće smenjeni po kratkom postupku. Predsednik vlade Aleksandar Vučić je odlučio da ukine aktuelni Ustav i predložio je novi u kome u premabuli stoji da autonomne pokrajine ne postoje u Srbiji! Vojvodina će biti srpska regija koja će imati pravo da se ujedinjuje sa ostalim srpskim regijama. Kosovo je Srbija, bez obzira što situacija na terenu ne govori tako, ali, daće Bog, i Kosovo će ponovo biti naše. U prvom članu novog ustava stoji da je Srbija država svih Srba koji u njoj žive! Sve države u okruženju se neprijateljski raspoložene prema Srbiji i zato vojska mora biti uvek u pripravnosti, a svi građani su dužni da budu spremni zbog neposredne opasnosti od napada spoljnjeg neprijatelja. Protiv unutrašnjeg neprijatelja: domaćih izdajnika, stranih špijuna i ostalih plaćenika boriće se policija i sve nadležne službe, ali su i građani dužni da sarađuju i pomognu policiji kako bi se lakše suzbila subverzivna dejstva unutrašnjih neprijatelja. Državna himna biće „Bože pravde”, ali i „Spremte se spremte, četnici”. Međunarodne ugovore nećemo poštovati (non bona fide) ukoliko oni nisu u potpunosti u skladu sa interesima države Srbije.

Zabranjeni su javni skupovi sem onih koje organizuje sam predsednik vlade! Svaki javni skup koji bude organizovan bez znanja ili odobrenja predsednika vlade biće zabranjen, a organizatori kažnjeni. Zabranjuju se svi mediji koji nisu državni, a umesto slobode govora se uvodi volja novo-govora svih slobodno-lojalnih građana. Zabranjuje se korištenje interneta, a kompjuteri će biti strogo kontrolisani od strane specijalnog odreda policije. Svaki građanin moraće da se podvrgava barem jedanput mesečno kontroli misli, gde će biti utvrđeno da li je građanin lojalan vlasti i da li može i dalje da bude slobodan građanin. Kontrolom misli će se takođe baviti specijalni policijski odred dobro obučenih stručnjaka čiji posao će biti da održe lojalnost građana i izbace sve subverzivne misli koje bi mogle da ugroze suverenitet države.

Od decembra 2013. predsednik vlade postaje Veliki brat i svi građani su dužni da ga tako i oslovljavaju.

April 2014… U zatvorskoj samici… Ispisujem poslednje redove na toalet papiru koji krijem u pacovskoj rupi u zidu. U stvari, više i nemam šta da napišem, osim da kažem šta mislim o Velikom bratu… U ovom trenutku, na ekranu tv-a koji se pali samo kada On govori, vidim lepo i dobro lice našeg Velikog brata. I posle svega, ja ne mogu da razumem zašto sam nekada imao loše misli o njemu, sada me je sramota zbog toga… Da, konačno, ja volim Velikog brata…

(Autonomija)

Zlatko Jelisavac
Autor/ica 10.1.2013. u 08:30