Tužbe podnijelo 16.000 logoraša

Autor/ica 2.7.2012. u 10:21

Tužbe podnijelo 16.000 logoraša

Savez logoraša BiH organizirao je u Goraždu javnu tribinu na kojoj se govorilo o načinima pokretanja tužbi za nadoknadu nematerijalne štete licima koja su tokom rata bila protupravno zatvarana u brojnim logorima na području Bosne i Hercegovine. Razgovarano je o tome na koji način te na koju adresu uputiti tužbeni zahtjev za nematerijalnu odštetu.

Mukotrpan put

Prisutni su izrazili negodovanje činjenicom što država BiH ni 20 godina nakon rata nema krovni zakon kojim bi štitila prava ljudi koji su prošli kroz brojne logore i torture. Upravo zbog toga u Savezu logoraša BiH odlučili su angažirati advokate koji su pred domaćim sudovima pokrenuli veliki broj procesa za nadoknadu nematerijalne štete preživjelim logorašima.

Težak je, dug i mukotrpan put do ostvarivanja prava na nadoknadu za vrijeme  provedeno u nekom od brojnih logora, međutim, to je istovremeno i jedini način da logoraši ostvare svoja prava. Tim više, jer na nivou države BiH ne postoji zakon kojim se reguliše status ove kategorije našeg stanovništva kojoj, prema nekim podacima, pripada oko 100 hiljada osoba.

– Oko 16.000 naših članova je podnijelo tužbe, izjavio je Šaćir Srebrenica, predsjednik Saveza logoraša BiH.

Proces podnošenja tužbi počeo je prije pet godina i za sada je donesena samo jedna pravosnažna presuda. Advokati koji zastupaju logoraše kažu kako je to težak proces, koji karakterišu brojni problemi.

Budi se optimizam

– U brojnim slučajevima teško je dokazati status, jer negdje nema svjedoka, u nekim slučajevima su umrli ili ubijeni, kaže Nedžla Šehić, pravna zastupnica Saveza logoraša BiH.

Ipak, iskustva u procesima pred sudovima u posljednje vrijeme advokatima daju prostor za optimizam, jer se sve češće tužbe prihvataju, a brojnim slučajevima donesene su i prvostepene presude.

Oslobodjenje.ba

Autor/ica 2.7.2012. u 10:21