Potvrđeno: Izbori u BiH su leglo korupcije i nepoštenja

Autor/ica 27.12.2011. u 10:15

Potvrđeno: Izbori u BiH su leglo korupcije i nepoštenja

Centar za humanu politiku (CHP) uputio je Parlamentu BiH i Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH pismo u kome se navodi da su na prošlogodišnjim izborima u našoj zemlji troškovi izborne kampanje bili nekoliko puta veći od prijavljenih, da su masovno podmićivani birači i članovi biračkih odbora, te da se trgovalo članstvom u biračkim odborima.

Osim toga, CHP upozorava da se na prošlogodišnjim izborima glasalo u ime pet posto odsutnih sa izbora, da su trećini kandidata dopisani direktni glasovi i da je naknadno učinjeno nevažećim pet posto važećih glasačkih listića.

“Stranački birački odbori i lokalne izborne komisije su leglo izbornih zloupotreba, a CIK je najodgovorniji za korumpiran izborni sistem i nepoštene izbore. Tužilaštva u BiH po službenoj dužnosti nisu provela nijednu istragu za masovno ugrožavanje izbornih prava i druga izvršena krivična djela u vezi sa izborima”, navodi se u današnjem saopštenju CHP.

U tom kontekstu, CHP traži da se izmjenama Izbornog zakona i drugih zakona obezbijede pošteniji izbori u BiH, a kao moguća rješenja predlaže eliminisanje nedozvoljenog stranačkog utjecaja na rad lokalnih izbornih komisija i biračkih odbora, time što bi za predsjednike lokalnih izbornih komisija bili imenovane sudije i da više od polovine članova budu nestranačke ličnosti, dok bi za predsjednike biračkih odbora bili imenovane sudije i druge nestranačke ličnosti, te da se članovi lokalnih izbornih komisija i biračkih odbora biraju na osnovu javnog poziva.

Između ostalog, CHP smatra da bi za predsjednika CIK-a bilo potrebno imenovati nekoga od sudija Ustavnog suda BiH, pri čemu bi predsjednik i polovina članova ove komisije bili vanjski članovi.

S ciljem poboljšanja izbornog procesa, CHP predlaže nepristrasno praćenje izbornog procesa koje će biti finansirano budžetskim sredstvima, uz izbor organizacije za praćenje izbora na osnovu međunarodnog javnog poziva, obezbjeđenje video-nadzora na biračkim mjestima i praćenje finansiranja i troškova učesnika na izborima, uz mogućnost sankcionisanja zloupotreba ili prikrivanje izvora finansiranja i izbornih troškova i to zabranom kandidovanja na izborima za političke stranke, odgovorna lica i kandidate na izborima.

Osim pobrajnog, CHP smatra da bi ubuduće izbori u BiH mogli biti proglašeni legitimnim ukoliko bi na njima glasalo više od 50 posto birača, uz odredbu kojom bi se utvrdilo da rok za konstituisanje vlasti ne može biti duži od šest mjeseci.

Izmjene izbornog i drugih zakona moraju biti nestranačka i nebirokratska kreacija, a ne kao do sada isključivi monopol političkih stranaka i CIK-a, navodi se u pismu koje je Parlamentu i CIK-u BiH uputio CHP, naglašavajući da će građane pozvati na bojkot izbora, ukoliko nadležni ne osiguraju suštinske izmjene Izbornog i drugih zakona.

Autor/ica 27.12.2011. u 10:15