Obrazovanjem protiv populizma i ekstremizma

Edin Osmančević
Autor/ica 12.9.2018. u 09:05

Izdvajamo

  • Švedski sistem školovanja je među najboljim na svetu jer neguje specifičan pristup učenju i studiranju. Najmlađi u Švedskoj u školi zadužuju iPade, a svi udžbenici i pribor su potpuno besplatni. Nastava se odvija samo u jednoj, prijepodnevnoj smjeni. Učenici na računalu rade već od prvog razreda te, kroz zanimljive animacije, s lakoćom usvajaju nova znanja. Vjeronauka u školama nema, školarce se ne opterećuje učenjem o povijesnim bitkama i ratovima, ali zato se od njih traži da već od nižih razreda budu pravi mali istraživači te rade na projektima koje su sami odabrali. Do kraja osnovne škole svi moraju naučiti plivati, svirati jedan instrument, kuhati, šivati i snalaziti se u čitavom nizu praktičnih životnih situacija. Studenti u Švedskoj aktivno učestvuju na predavanjima, profesori ih podstiču da razvijaju svoju kreativnost i kritičko mišljenje, a obavezan dio studiranja je rad u grupama.

Povezani članci

Obrazovanjem protiv populizma i ekstremizma

Foto: express.co.uk

Opći izbori u Švedskoj ojačali ekstremnu desnicu

Na skoro  održatim opštim izborima u Švedskoj ekstremna desnica Švedskih demokrata (SD) je osvojila gotovo 17,6 % glasova što je povećanje od preko 4 % u odnosu na prethodne izbore iz 2014. Ovaj uspjeh im donosim 63 zastupnička mjesta u švedskom parlamentu.  Ultradesne stranke proteklih su godina postigle značajan uspon širom Europe u jeku sve jačih strahova za vlastiti nacionalni identitet i učinaka globalizacije nakon sukoba na Bliskom istoku i u Africi.

Tako je priljev od 163.000 tražitelja azila 2015. – najviše u Europi u odnosu prema broju stanovnika od 9 milijuna – polarizirao i glasače u Švedskoj i razbio političke konsenzuse. Anti-imigracijska politika jest upravo ono što povezuje sve radikalno desne stranke.

Najeksponiranija obilježja radikalno desnih stranaka su ksenofobija i rasizam pri čemu se najviše naglašava strah od pripadnika islamske vjere, odnosno, islamofobija. Upravo ovaj termin postaje glavno uporište popularnosti radikalno desnih stranaka. Sve radikalno desne stranke u većoj ili manjoj mjeri zastupaju anti-imigracijsku politiku koja se prvenstveno odnosi na pripadnike islamske vjere. Sve veći broj useljenika (prvenstveno muslimana) stvara dodatnu podjelu u društvu. S jedne strane je domaće stanovništvo, dok nasuprot njih stoje useljenici. Stvara se podjela: mi i oni, nešto što je viđeno i na prostorima bivše Jugoslavije!

Uspjeh ekstremne desnice je posebno autentičan za  pokrajinu Skåne gdje su postali najveća partija. Postavlja se logično pitanje kako je moguće da u jednoj od ekonomski najrazvijenijih država raste ekstremna desnica i populizam tim više kad se zna da od 9 miliona stanovnika gotovo 1 milion je stranog porijekla. Švedski političari znaju reći da, bez ovih ljudi,  Švedska bi stala u svom ekonomskom i demokratskom razvoju. Kako je onda moguće da ekstremna desnica raste kada se zna da prosječan brutto nacionalni prihod u Švedskoj bilježi rast u prosjeku 3 % svake godine a njen stabilni politički sistem je čini jednom od najpoželjnijih država za život običnog čovjeka? Da li se gasači švedskih demokrata plaše da će imigranti ugroziti njihovu ekonomsku sigurnost?

Značaj obrazovnog sistema u očuvanju humanističkih vrijednosti

Profesor Andres Hellström sa univerziteta u Malmeu posebno ukazuje na produbljen jaz glasača na liniji grad-selo. Dok grad i veće komune aktivno radi na integraciji doseljenika  dotle manje komune i sela su mišljenja da useljenicima nije mjesto u Švedskoj. Analiza izbornih rezultata ukazuje na snažnu vezu obrazovanog nivoa i podrške glasača ekstremne desnice. Uspjeh desnice je veći u komunama sa lošijim obrazovnim nivoima i manji u komunama sa visokim prosječnim obrazovnom edukacijom. Što niži obrazovni nivo to su veće šanse da isti glasa za ekstremnu desnicu.

Švedski sistem školovanja je među najboljim na svetu jer neguje specifičan pristup učenju i studiranju. Najmlađi u Švedskoj u školi zadužuju iPade, a svi udžbenici i pribor su potpuno besplatni. Nastava se odvija samo u jednoj, prijepodnevnoj smjeni. Učenici na računalu rade već od prvog razreda te, kroz zanimljive animacije, s lakoćom usvajaju nova znanja. Vjeronauka u školama nema, školarce se ne opterećuje učenjem o povijesnim bitkama i ratovima, ali zato se od njih traži da već od nižih razreda budu pravi mali istraživači te rade na projektima koje su sami odabrali. Do kraja osnovne škole svi moraju naučiti plivati, svirati jedan instrument, kuhati, šivati i snalaziti se u čitavom nizu praktičnih životnih situacija. Studenti u Švedskoj aktivno učestvuju na predavanjima, profesori ih podstiču da razvijaju svoju kreativnost i kritičko mišljenje, a obavezan dio studiranja je rad u grupama.

No i pored te činjenice i fantastičnih uslova za lični edukativni razvoj, postoji i ona populacija koja  do kraja ne koristi ove mogućnosti.  Da je gospodin Hellstrom u pravu uvjerio sam se i sam prateći forume Švedskih demokrata na socijalnim medijima. Često u nedostatku argumenata se pribjegava primitivnim konotacijam, predrasudama pa i negativnih generalizacija jedne cijele etničke grupe. Praćenjem ovih foruma razbijen je mit po kome u ovoj lijepoj državi žive uglavnom visokoobrazovani ljudi. Istovremeno je razbijen i mit da parlamentarna demokratija stoji samo u službi progresa jer kao što je to i bilo u slučaju bivše Jugoslavije ona nas može odvesti na slijepi kolosjek sa katastrofalnim posljedicama.

Iskustva švedskog profesora još jednom potvrđuje značaj obrazovanja i edukacije! Jasno je da se očuvanje istinskih humanističkih vrijednosti može ostvariti samo kvalitetnijem i boljim obrazovnim sistemom koje se stalno nadograđuje i usklađuje sa potrebama savremenog života. Obrazovanje nas čini kompletnijim i slobodnijim ličnostima dajući nam širi spektar između ostalog i političkog promišljanja. Obrazovanje nas čini jačim da prepoznamo i odupremo se manipulativnim populistima poput Jimmie Åkessona, lidera Švedskih  demokrata.

Zato sam i uvjeren da će zdrave političke snage kao lijeve tako i desne provijencije  nastaviti bojkot  ekstremne desnice i zajedničkom suradnjom očuvati ekonomsku i političku  stabilnost Švedske.

Edin Osmančević
Autor/ica 12.9.2018. u 09:05