Nermin Nikšić zvanično preuzeo dužnost premijera Federacije BiH

Autor/ica 19.3.2011. u 10:34

Nermin Nikšić zvanično preuzeo dužnost premijera Federacije BiH

Primopredaja izvršne vlasti u FBiH počela je u petak, a prva sjednica Vlade FBiH u novom sazivu očekuje se u utorak, 22. marta. Prema riječima novog federalnog premijera Nermina Nikšića, očekuju se opstrukcije nekih ministara, iz starog saziva prilikom primopredaje, ali sila neće biti korištena.

Likvidnost blagajne

Kao najbitnije u trenutku primopredaje bivši premijer Mustafa Mujezinović istakao je sadašnju likvidnost federalne blagajne, koja osigurava isplate za sljedeći mjesec. Mujezinović je odlazeći poželio sreću novom premijeru i ministrima. Već na prvoj sjednici Vlade FBiH u novom sazivu može se očekivati revizija prijedloga budžeta za 2011. godinu, ali po Nikšićevim riječima taj prijedlog neće pretrpjeti značajnije promjene.

– Mi ćemo raditi svoj posao i mislim da će i te stvari doći na svoje. Ne želim da ovo mjesto koristim za bilo kakvu propagandu, pa da kažem da ti ministri neće da predaju kabinete iz nekih drugih razloga. Očekujemo to polako, sve će doći na svoje mjesto. Ova vlada će nastojati da pokaže i tim ministrima i građanima FBiH iz mjesta gdje stranke parlamentarne većine nisu pobijedile, da nisu na neprijateljskoj teritoriji i da ovo nije neprijateljska vlada – kazao je premijer Nikšić u petak.

Antiustavno djelovanje

Upitan da prokomentariše Čovićevu izjavu da će se tri kantona izdvojiti u poseban entitet, premijer Nikšić je rekao da je Čović dosad “svašta govorio i najavljivao”.

– Jasno je da funkcionisanje kao zaseban entitet ne dolazi u obzir. To je antiustavno djelovanje i postoje institucije sistema u BiH i FBiH koje se brinu o tome – kazao je Nikšić. Prema njegovom mišljenju nova vlada nije vlada eksperata, već stručnih i sposobnih ljudi. U petak je održan sastanak nove vlade sa bivšim premijerom i nekoliko ministara iz starog saziva na kojem se pripremila dinamika primopredaje ministarstava.

M. Đurović Rukavina

Predsjednik i potpredsjednici Federacije

Predsjednik FBiH Živko Budimir, rođen je 20. novembra 1962. godine. školovani je prijeratni oficir. Bio je pripadnik Vojske Hrvatske, a početkom rata u BiH uključio se u HVO. Penzionisani je general Vojske FBiH. Dopredsjednik je HSP-a BiH. Potpredsjednik Mirsad Kebo, ro­đen je 22. sep­tem­bra 1947. go­di­ne u Mos­ta­ru. Inžinjer je hemije i član je Predsjedništva SDA. Ovo mu je dru­gi man­da­t na fun­kci­ji pot­pred­sje­dni­ka FBiH. Potpredsjednik Sve­to­zar Pu­da­rić ro­đen je 16. sep­tem­bra 1959. go­di­ne u Sa­ra­je­vu, diplomirani je ar­he­olo­g. Bio je federalni i kantonalni zastupnik i delegat. U ovom mandatu prvo je izabran za potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Predsjednik je Glavnog odbora SDP-a BiH. Ože­njen je i otac tro­je dje­ce.

Branka Đurić

Ministrica okoliša i turizma, ujedno i jedina žena u novoj vladi, Branka Đurić iz SDP-a rođena je 27. decembra 1957. godine u Konjicu. Ekonomski fakultet završila je u Sarajevu. Prije rata je radila kao finansijski rukovodilac u ODP Merkur u Brčkom. Članica Predsjedništva Općinske organizacije SDP BiH Brčko distrikta BiH. Od 2000. do 2004. godine bila je SDP-ova zastupnica u prelaznoj Skupštini Brčko distrikta BiH ispred SDP BiH. Od 2005. do 2008. godine radila je kao šefica Odjela za raseljene osobe, izbjegle i stambena pitanja. U 2008. i 2009. godini bila je zastupnica u Skupštini Brčko distrikta BiH.

Sanjin Halimović

Ministar razvoja, poduzetništva i obrta Sanjin Halimović iz SDA rođen je 31. maja 1969. godine. Doktor je veterine, oženjen i otac dvoje djece. Koristi se njemačkim i engleskim jezikom. Bio je načelnik Općine Sanski Most. Radio je kao direktor Veterinarske stanice Sanski Most, Profesor na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću.

Jerko Ivanković Lijanović

Zamjenik premijera i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerko Ivanković Lijanović iz NS Radom za boljitak rođen je 15. novembra 1969. godine u Širokom Brijegu. Oženjen je i otac troje djece. Završio je srednju poljoprivredno-prehrambenu školu u Sarajevu. Predsjednik je udruženja malih i srednjih poduzetnika u BiH, predsjednik Nadzornog odbora kompanije Lijanović, te član Predsjedništva NS Radom za boljitak. Bio je državni poslanik.

Erdal Trhulj

Ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj iz SDA rođen je 27. avgusta 1964. godine. Građevinski je inžinjer i trenutno je na doktorskom studiju. Bio je direktor federalne Direkcije za ceste, te radio u “Hidrogradnji”. Kao svoje tehničke sposobnosti naveo je komunikativnost, timski rad, organizatorske sposobnosti, rukovođenje složenim projektima i radnim sredinama. Oženjen je.

Desnica Radivojević

Zamjenik premijera i ministar prostornog uređenja Desnica Radivojević iz SDA, rođen je 14. decembra 1952. godine u Srebrenici. Magistar je ekonomije i pred odbranom je doktorata. Između ostalog je bio srednjoškolski profesor u Bratuncu, radio je u Energoinvestovoj Fabrici akumulatora u Srebrenici. Bio je predsjedavajući općinskog vijeća Srebrenice, potpredsjednik FBiH, federalni poslanik, te ministar trgovine u prethodnom mandatu, i jedini je ministar iz starog saziva koji će raditi i u novoj Vladi. Oženjen je i otac troje djece.

Salmir Kaplan

Ministar kulture i sporta Salmir Kaplan iz SDA rođen je 26. juna 1981. godine. Profesor je turskog jezika i književnosti. Bio je stručni saradnik u Orijentalnom institutu u Sarajevu, te savjetnik u državnim ministarstvima civilnih poslova i sigurnosti. Predsjednik je Asocijacije mladih SDA, član Predsjedništva SDA i njihov glasnogovornik. Neoženjen je.

Adil Osmanović

Ministar raseljenih lica i izbjeglica Adil Osmanović iz SDA rođen je 1963. godine u Puračićima kod Lukavca. Orijentalista je. Magistrirao je na FPN-u u Sarajevu. Govori Arapski, Turski i Engleski jezik. Bio je predsjednik ratnog predsjedništva Općine Teslić. Bio je narodni poslanik u RS-u, te potpredsjednik RS-a u dva mandata. Potpredsjednik je SDA, oženjen i otac dvoje djece.

Milorad Bahilj

Ministar trgovine Milorad Bahilj iz NS Radom za boljitak rođen je 23. februara 1953. godine u Mostaru. Diplomirani je ekonomist. Oženjen je i otac dvoje djece. Radio je u mostarskom Energoinvestu, te u kompaniji Lijanović. Bio je gradski vijećnik u Mostaru.

Ante Krajina

Ministar finansija Ante Krajina iz HSP-a, rođen je 1. juna 1954. godine u Tomislavgradu. Ekonomski fakultet završio je u Osijeku. U biografiji navodi da je bio radnik kod osam poslodavaca i to na rukovodećim položajima. Radio je u Elektroprivredi u Tomislavgradu, a posebno ističe članstvo u Upravnom odboru Privredne banke Sarajevo. Bio je ministar finansija u Herceg-bosanskom kantonu. Oženjen je i otac troje djece.

Zukan Helez

Ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Zukan Helez iz SDP-a, rođen je 1. januara 1964. godine u Kupresu. Završio je Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu. Bio je profesor u Skender Vakufu prije rata, te srednjoškolski profesor poslije rata. Od maja 1992. je pripadnik Armije RBiH. Član je Glavnog odbora SDP-a. Živi u Bugojnu sa roditeljima, ženom i troje djece. U četiri mandata je biran za federalnog poslanika.

Nermin Nikšić:

Premijer Nermin Nikšić iz SDP-a rođen je 1960. godine u Konjicu i diplomirani je pravnik. Radio je u Općini Konjic. Od 2000. godine je bio federalni poslanik. U ratu je bio pomoćnik komandanta Sedme Brdske brigade za pravne poslove i pomoćnik komandanta 43. Brdske brigade za moral. Od 2007. godine je generalni sekretar SDP-a. Oženjen je i otac dvoje djece.

Rusmir Mesihović

Ministar zdravstva Rusmir Mesihović iz SDP-a, rođen je 1964. godine u Sarajevu gdje je završio i Medicinski fakultet, a doktorsku disertaciju odbranio je 2002. godine. Trenutno je šef Klinike za gastroenterohepatologiju KCUS-a. Prvi je predsjednik Asocijacije gastroeterologa i petaologa BiH. Član je Američkog udruženja gastroenterologa, Evropskog udruženja za gastrointestinalnu endoskopiju, Evropskog udruženja za bolesti jetre. Vanredni je profesor Medicinskog fakulteta u Sarajevu, objavio je dva univerzitetska udžebnika i dvije monografije, te više od sto publikacija. Federalni je poslanik od 2006. godine. Član je Glavnog odbora SDP-a.

Enver Bijedić

Ministar prometa i komunikacija Enver Bijedić iz SDP-a, rođen je 2. novembra 1961. godine u Tuzli. Diplomirao je na Rudarsko-mašinskom fakultetu u Tuzli. Magistar je ekonomskih nauka. Do rata je bio privatnik. U ratu je postao oficir Armije RBiH. Poslije rata je radio u Polihemu, te u Carinskoj upravi FBiH. Posljednja funkcija mu je direktor Direkcije za izgradnju. Član je predsjedništava opštinskog i kantonalnog odbora SDP-a Tuzle. Predsjednik je teniskog kluba Sloboda. Oženjen je i otac jednog djeteta.

Damir Mašić

Ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić iz SDP-a, rođen je 22. januara 1979. godine u Gračanici. Diplomirani je politolog, a u toku je postdiplomskih studija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Između ostalog, prošao je i obuku Harvard univerziteta, te NATO-ov parlamentarni trening. Bio je TV voditelj i novinar, državni i federalni poslanik, predsjednik Foruma mladih SDP-a. Član je GO i Predsjedništva SDP-a, te šef odjela za odnose s javnošću SDP-a. Oženjen je i otac jednog djeteta.

Vjekoslav Čamber

Ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber iz HSP-a je rođen 2. juna 1976. godine u Širokom Brijegu. Profesor je geografije. Gimanzijski je profesor od 2001. godine u Posušju. Bio je opštinski vjećnik u Posušju, te kantonalni ministar orazovanja i kantonalni poslanik.

Zoran Mikulić

Ministar pravde Zoran MIkulić iz SDP-a rođen je 15. maja 1962. godine u Mostaru. Diplomirani je pravnik sa položenim pravosudnim i advokatskim ispitom. Od 1983. godine je radio u opštinskim organima Mostara. Od 1992. godine radio je u Ministarstvu odbrane HZ Herceg – Bosna, kao šef odsjeka za mobilizaciju i popunu oružanih snaga. Bio je šef sektora za stambenu privredu i poslovne prostore, a trenutno je voditelj upravnog postupka u Gradskoj upravi Mostara. Oženjen je.

Predrag Kurteš

Ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš rođen je 18. marta 1953. godine u Sarajevu. Do imenovanja bio je glavni inspektor Sektora kriminalističke policije MUP-a Kantona Sarajevo. Diplomirani je ekonomist, a završio je i Višu upravnu školu Univerziteta u Sarajevu. Prošao je specijalizaciju iz oblasti antiterorizma, te njemačku specijalizaciju iz borbe protiv organiziranog kriminala i prijeratne specijalizacije iz oblasti kriminalističkih nauka i kriptozaštite i obrade informacija. Završio je više stručnih seminara. Više puta je pohvaljivan za svoj rad. Oženjen je i otac jednog djeteta.

Karolina Pavlović, predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta FBiH

Bilo je vrijeme za nove ljude

Karolina Pavlović, prva je žena koja je izabrana za predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije BiH. Ona za “San” kaže kako vjeruje da će pod njenim predsjedavanjem Dom naroda uraditi dosta dobrih stvari za našu zemlju.

– Iskreno se nadam da će u naredne četiri godine Dom naroda raditi dobro, te postići zavidne rezultate. Očekujem da nam se uskoro pridruže i delegati iz tri kantona koji još uvijek nisu izabrali delegate u Dom naroda – kaže Pavlović, dodajući da su BiH bili potrebni novi ljudi koji će povesti zemlju u bolje sutra.

– Isti ljudi bili su na vlasti 18 godina i nisu ništa napravili. Bilo je krajnje vrijeme za promjene i novi početak. Sigurna sam da ćemo opravdati povjerenje birača i početi izvlačiti BiH iz krize – kazala je Pavlović, po zanimanju profesorica hrvatskog i njemačkog jezika.

– Predajem u srednjoj školi u Novoj Bili već dugi niz godina. Inače živim sa porodicom u Vitezu, a politikom sam se počela baviti prije dvije godine. Postala sam član stranke Radom za boljitak sa željom da pomognem ovoj zemlji da postane bolja za sve njene građane – rekla je Pavlović.

san.ba


Tagovi:
Autor/ica 19.3.2011. u 10:34