Kosor: Dat ću crkvi i Katoličkim školama novca koliko god im treba

Autor/ica 23.5.2011. u 06:34

Kosor: Dat  ću crkvi i Katoličkim školama  novca  koliko god im  treba

U prostorijama Hrvatske biskupske konferencije na Kaptolu potpisan je ugovor između Vlade i HBK o katoličkim osnovnim i srednjim školama, prema kojemu će se svi djelatnici financirati iz državnog proračuna

Ugovor o katoličkim osnovnim i srednjim školama temelji se na ugovoru države sa Svetom Stolicom i njime se, rekao je predsjednik HBK, nadbiskup Marin Srakić, određuje koje su to škole, navodi se nastavni plan, način osiguravanja sredstava i pitanje imenovanja ravnatelja.

Premijerka Jadranka Kosor rekla je da je potpisivanje ugovora jedan od važnijih događaja prije dolaska pape Benedikta XVI Hrvatskoj. Na pitanje koliko će se nastavnika i drugih djelatnika katoličkih škola financirati iz državnog proračuna i koliko će to državu koštati, Kosor nije jasno odgovorila te je samo kratko uzvratila: ‘Koliko treba!’

Trenutno djeluju dvije katoličke osnovne škole, 12 gimnazija i 48 vrtića. ‘Nastojanje hrvatskog obrazovnog sustava je njegovanje svega što smatramo važnim, naše baštine, identiteta i domoljublja…’, rekla je Kosor i obvezala se da će Vlada financirati plaće djelatnika u katoličkim školama i sve ostalo što im pripada prema kolektivnom ugovoru.

Naime, prema tom ugovoru, svi zaposleni u katoličkim školama imat će ista prava kao i zaposleni u državnim školama. Naziv ‘katolička’ može imati samo ona škola koja je za to dobila pristanak dijecezanskoga biskupa. U katoličkim školama izvodit će se nastava u skladu s nacionalnim kurikulumom i programom koji je donijelo mjerodavno ministarstvo.

Ravnatelji koje imenuje škola moraju se držati zakona RH i kanonskog prava Katoličke crkve, a škole samostalno odlučuju o upisu učenika u školu.

Tagovi:
Autor/ica 23.5.2011. u 06:34