JANŠINA VLADA: SVI JEDNAKO ODGOVORNI

Autor/ica 26.1.2012. u 15:42

JANŠINA VLADA: SVI JEDNAKO ODGOVORNI

Vlada i njen predsjednik ne bi htjeli preuzeti krivicu na sebe

Vidi se da su se Janez Janša i njegova ekipa dugo pripremali na preuzimanje vlade. Ako događaje prigodom nastajanja nove koalicije poredimo sa onim prije vremena neuspješnog sastavljanja vlade, koju je trebao voditi Zoran Janković, razlika je očita. Jankovićeva ekipa nije imela pripremljeno skoro ništa. Janšina skoro sve. Pripremljeni su bili svi dokumenti, ugovori, sporazumi, ponude i pozivi, prijedlozi zakona i mjera za nekoliko mjeseci unaprijed. Sada,  kad se zbog svega toga sve odvija tako brzo, postaje još očitije kakav je šok morao biti za tu ekipu, koja je imala sve tako razrađeno i spremno, kad im je izbornu pobjedu odnio neki došljak sumnjivih kvaliteta.

Ako nastajanje sadašnje Janšine koalicije poredimo sa onim od prije osam godina, možemo primijetiti priličito više pomirljivosti i spremnosti na suradnju. Janša već poziva sindikate na socijalni dijalog, posebno je istakao žaljenje što Pahorov SD nije prihvatio poziv u koaliciju, u Partnerstvo za razvoj je pozvao i Jankovićevu Pozitivnu Sloveniju. Odnosi zahtijevaju što širu suradnju, objašnjava. Ili drugačije rečeno, vlada će biti prisiljena na teške i nepopularne mjere, njihova učinkovitost nije osigurana, u svakom slučaju će za Sloveniju biti slabije, a vlada i njen predsjednik neće htjeti preuzeti krivicu za sve što će biti gore.

U tom smislu najprije treba razumjeti drugu Janšinu poruku, da je nastala koalicija jednakopravnih partnera, koji svi preuzimaju jednako veliku odgovornost. Neće za sve biti kriva vodeća vladina stranka. U tome može biti i kal budućih nesporazuma u koaliciji. Ako svi imaju jednaku  odgovornost, onda svi u vladi imaju jednaku težinu. Vlada će moći raditi samo ono o čemu će postojati suglasnost svih pet stranaka. Koliko puta će biti moguće postići tu suglasnost? I kakva će uopće biti uloga predsjednika Vlade?

 

Marko Pečauer, unutarnja politika, DELO

25.01.2012.

Autor/ica 26.1.2012. u 15:42