BiH je etnički najraznolikija evropska država

tačno.net
Autor/ica 25.12.2013. u 10:56

BiH je etnički najraznolikija evropska država

Grupa profesora i istraživača sa Harvard Univerziteta proveli su opsežno istraživanje u kojem je pokušali saznati koje zemlje u svijetu su najviše odnosno najmanje etnički ili nacionalno raznolike.

Prema njihovom istraživanju, Bosna i Hercegovina je  evropska zemlja koja ima najraznolikiju etničku populaciju, odnosno zemlja sa najvećim brojem različitih etničkih skupina koje žive unutar granica jedne zemlje.

Nakon BiH, zemlje sa najvećim brojem etničkih skupina su Belgija, Švicarska, Latvija, Estonija, Luksemburg, Makedonija i Moldavija. Od ostalih zemalja regije Balkana, Hrvatska, Slovenija, Albanija, Srbija, Turska i Grčka su etnički vrlo homogene države.

Posmatrano na evropskom nivou, etnički najmanje raznolike zemlje, odnosno zemlje sa najmanjim brojem različitih etničkih skupina su Francuska, Italija, Portugal, Švedska, Danska, Norveška, Finska, Poljska, Austrija, Island, Irska i Holandija.

Istraživanje je provela grupa od pet profesora ekonomije i međunarodnih odnosa sa Instituta za ekonomska istraživanja na Harvard Univerzitetu na osnovu podataka iz nekoliko izvora kao što su Enciklopedija Britannica, Centralna obavještajna agencija (CIA) i Međunarodna grupa za prava manjina.

Profesori sa Harvarda su proveli istraživanje na 650 etničkih grupa u 190 zemalja svijeta kako bi dobili uvid koje zemlje su najviše etnički heterogene, a koje najviše etnički homogene, odnosno raznolike.

Prema rezultatima njihove studije, zemlje u Evropi i sjeveroistočnoj Aziji su najviše etnički homogene u svijetu, dok su u Subsaharskoj Africi najviše etnički raznolike. Prema istom istraživanju, Amerika je u sredini ove dvije vrijednosti,  dok su bogatije i naprednije zemlje uglavnom etnički homogene.

Afričke zemlje su u etničkom smislu najraznolikije, a Uganda ima najviši stepen etničke raznolikosti, nakon koje slijedi Liberija, dok se 20 etnički najraznolikijih zemalja svijeta nalazi u Africi.

Od zemalja u Aziji, Japan i Koreja su najviše etnički homogene države. Isto istraživanje zaključuje da je veći dio Amerike etnički vrlo raznolik, počevši od SAD-a preko Centralne Amerike, pa sve do Brazila, i to najviše zbog dugogodišnjih procesa doseljavanja iz drugih zemalja na te prostore.

Na području Bliskog Istoka postoje velike varijacije u pogledu etničke homogenosti, što je jasno da je prostor koji se proteže od Maroka, pa do Irana mnogo manje monolitan nego se to misli. Prema studiji profesora sa Harvarda, Iran je jedna od etnički najraznolikijih zemalja na tom području.

anadolija

tačno.net
Autor/ica 25.12.2013. u 10:56