Budi se sjever i jug

Autor/ica 5.9.2011. u 02:41

Budi se sjever i jug

Ja sam sjedio na tapetiću u primaćoj. Ja sam po tapetiću vozijo autić šta mi ga je barba Vjeko kupijo za rođić. Tata je sjedio u hotelji i čitao je novine. Mama je sjedila na trosjedu i gledala je dnevnik. Mama je svako malo fljaskala se po čelu i govorila je: „Koja tuka, jebate dragi irud…“ Ja sam vozijo autić po tapetiću i govorijo sam: „Brrruuummm… brrru-bruuummmm…“ Mama je vrtila sa glavom i govorila je: „Nemoš virovat da postoji taka kokoš, čoviče božji…“ Onda sam ja zamahnijo sa autićom i zafrljacnijo sam ga u pod. Onda sam ja skupijo sa stolića kristalsku ćikopelnicu i zdimijo sam ga tuta forca da ga skršim. Mama i tata su okrenili se prema meni sa turbo izneredom. Tata je podviknijo: „Šta ti to radiš, jebate konj?!“ Ja sam pitao: „Kojo?“ Tata je dreknijo: „Šta kojo?! Zašto si iz čista mira razbija autić, divljače?!“ Ja sam naperijo sa prstom prema skršenom vozilu i rekao sam: „Ima zagrebačku registraciju!“

Tu je u primaćoj uletila mrkla tišinčina. Mama i tata su piljili u mene sa razrogačenim očima. Onda je tata ustao iz hotelje i rekao je: „A sram te bilo i stid, bolesniče jedan!“ Meni je uletijo živi useritis. Tata je dogibao do mene na tapetić i rekao je: „Majmune jedan brezobrazni! Ko je vidija tako barbarski razbivat auto sa zagrebačkom registracijom…“ Onda je on skašijo autić sa nogom i dodao je: „… a ostavit vozača da preživi!“

Mama je ukočenila se na trosjedu sa zinutim ustima. Ja i tata smo rikavela od smijade i davali si po gimi fajv iznad skašenog vozila. Onda smo žbengili se sa drobušama i opet smo se gimifajvali. Mama je u šoku zlamenovala se na trosjedu. Onda je ona tati rekla: „Ti si gori debil od maloga, to samo da znaš!“ Tata je raširijo ruke i rekao je: „Ma šta sad dramiš, ženac! Ovo su samo baze, brume i žmorfiji!“ Mama je njemu rekla: „Lipi ti je odgoj diteta, moš bit ponosan! Kad ti mala pantagana sutra na ulici bude radila razna sranja, onda će svi reć da je to skupija iz kuće!“ Tata je rekao: „Koja sranja, koji odgoj? Alo, ovo su zezancije i sprdancije samo za po doma!“ Mama je rekla: „Je, je, čekaj dok ti debilko skrši nešto veće od Vjekinog autića! Ondaš malo drukčije pivat kad ti murija zakuca na vrata!“ Tu je moj tata uozbiljio se i počeškao se po ćiverici. Onda je on okrenijo se prema meni i rekao je: „Slušaj, malac! Ovo su bile brume i zajebi isključimo za po doma! Jel to jasno?“ Ja sam rekao: „Je!“ Tata je rekao: „U primcipu, ne smi se širit mržnja između sjevera i juga! Jel to kjaro?“ Ja sam rekao: „Je!“ Tata je rekao: „Pošto još nismo potrošili onu između istoka i zapada!“

Onda smo mi za pet minuti svi opet ušutili se u primaćoj. Tata je sjedio u hotelji i čitao je novine. Mama je sjedila na trosjedu i gledala je dnevnik. Plus je ona stalno vrtila sa glavom i govorila je: „C, c, c, c…“ Ja sam sjedio na tapetiću i slagao sam komadićke od skršenog autića. Onda je mama okrenila se prema tati i pitala je: „Jel se tebi pari da Jaca ima umjetne limune?“

Tata je zakolutačijo sa očima kao da pun je njemu kua da ga degaši prekidaju u čitanju. On je samo uzdahnijo u novine i šutijo je. Mama je gledala u dnevnik. Onda je ona rekla: „Nema šanse da su pravi! Viš kako joj idu protunaravno uzgor! A? Jel se tebi pari da su joj pumpaona?“ Tata je zavrtijo sa glavom i rekao je: „Čime se ti u životu baviš, jarče pasu! Ja mislim da ti se mozak ukiselija na dolće garbo od žute štampe!“ Mama je rekla: „Pa pitam te normalno pitanje, jebate! Šta ti je teško odgovorit?“ Tata je podviknijo: „Otkud ja znam, ženska glavo! I šta je mene briga za njene limune!“ Mama je opet gledala u dnevnik. Onda je ona rekla: „Ja mislim da je uzet brokvu i probužat ih da bi to sve izdušilo vanka! To je čisti helij, čoviče! Pneumatoza! Njente naturale!“ Tata je sa stravom spustijo novine i rekao je: „Srceliti irudovo, jel ti sebe čuješ?! Pa jesil ti postala totalni mentalist, majketi?!“ Mami je uletilo čudilo: „Ja? Šta bi ja bila mentalist?“ Tata je rekao: „Kako nisi, jebate? Zašto bi ženskoj sa brokvom bužala limune ako nisi mentalist?“ Mama je nakeserila se i rekla je: „Zato šta nosi broš sa zagrebačkom registracijom!“

Ja sam gledao u mamu sa ošamutom i zblentozom. Mama je zakočila sa kesom i skupila je ombrve. Onda je ona meni rekla: „Sinak, ovo su baze i brume isključimo za po doma! Kapito?“ Ja sam rekao: „Kapito!“ Mama je rekla: „U primcipu, ne smi se širit mržnja između sjevera i juga! Jel to tuto kjaro?“ Ja sam rekao: „Je!“ Mama je rekla: „Pošto još nismo potrošili onu između istoka i zapada!“ Onda smo mi obitelj opet se ušutili u primaćoj. Tata je u hotelji čitao novine. Mama je sa trosjeda gledala dnevnik. Ja sam na tapetiću vrtijo prednje livo kolo od barba Vjekinog autića i govorijo sam: „Brrruuummm… brrru-bruuummmm…“

Onda je onaj barba na dnevniku rekao: „Presjednica vlade danas je oštro reagirala na tvrdnje djela opozicije da ima lažne limune! Takva prljava podmetanja ne samo šta su seksofilistička, naglasila je, nego tim bezočnim napadima oporba nastoji omalovažit giganske uspjehe u suzbijanju gospodarske krize i borbe protiv korupcije! Naši rezultati svakako nisu lažni i isprazni, a ovu vladu zasigurno ne vodi osoba sa pneumatskim limunima, naglasila je premijerka prilikom otvaranja svinjogojske farme u Orioliku, a zatim pred uzvanicima i novinarima skinula bluzu i ređipet! Evo šta su zabilježile naše kamere…“

Tata je zablesijo se u televiziju sa obješenim ustima. Mama je zablesila se u televiziju sa obješenim ustima. Ja sam zablesijo se u televiziju sa obješenim ustima. Tata je promrmorijo: „Jebate jarac…“ Mama je promrmorila: „Jebate jarac…“ Ja sam promrmorijo: „Eto ti sad baze i brume za po doma…“ Onda je mama okrenila se prema tati i rekla je: „Pa jel ti ovo moš virovat?!“ Tata je rekao: „Virujen! Nema šanse da su joj lažni!“ Mama je rekla: „Ama ne govorim to, klipsone! Nego kakvi je ovo dnevnik?!“ Ja sam sa tapetića rekao: „Zagrebački!“ 

  t-portal.hr                                                                      

Tagovi:
Autor/ica 5.9.2011. u 02:41