Bez straha od korumpiranih profesora

Autor/ica 22.3.2011. u 02:58

Bez straha od korumpiranih profesora

Tuzla i Banja Luka u akciji protiv korupcije

Bilo je u Bosni i Hercegovini na desetine velikih „objava rata“ korupciji u obrazovanju. Skoro svaki od projekata, pokrenutih s najboljom namjerom nije, međutim dao očekivane rezultate. Anonimne prijave studenata na sudu nisu imale snage, prijave upućene u kabinete dekana završavale su u smeću a ni tužioci do sada nisu baš pokazali preveliku spremnost da uopće istražuju navode o korumpiranim profesorima. A samo im mediji godinama podastiru hrpe materijala za istraživanje.

Stoga će, bar tako obećavaju iz nevladine organizacije Vesta iz Tuzle, u sklopu najnovijeg projekta koji su pokrenuli, Uvođenje antikoruptivnih mjera na univerzitetima u BiH, najprije razgovarati sa studentima o tome: zašto, kome i na koji način prijaviti korupciju. Razgovarat će i sa profesorima svih univerziteta u BiH te tužiocima i sudijama, kako bi iznašli najbolji način kako da priča nakon prijave studenta ne završi samo na tome. U najkraćem, projekat na kojem u Vesti rade skupa sa Omladinskim kulturnim centrom iz Banje Luke, trebao bi ponuditi odgovore na pitanja koja su se u nas pokazala ključnim, jer navodna borba protiv korupcije nije otišla dalje od anonimnih prijava, sumnji, spekulacija a samo u rijetkim slučajevima, „istraga je u toku“.

Rezultati koje očekujemo, pored dokumenta mjera za borbu protiv korupcije, jesu jasnije i efikasnije procedure borbe sa svakim pojedinačnim slučajem, bez bojazni da će žrtva korupcije biti podvrgnuta revanšizmu profesora. Mi zaista želimo vjerovati da nisu svi profesori, studenti i drugi članovi akademske zajednice korumpirani ali isto tako želimo doprinijeti da oni koji jesu, budu identifikovani i sankcionirani, kaže za Žurnal, Mirza Efendić, koordinator projekta, inače predstavnik tuzlanskog udruženja Vesta.

Poučeni vjerovatno blijedim rezultatima svih dosadašnjih ratova s korupcijom na univerzitetima, u Vesti problemu žele pristupiti oprezno, sistematski i temeljito. Zato su, za početak odlučili raditi samo sa studentima na dva univerziteta. U aprilu će, kaže Efendić, objaviti poziv bosanskohercegovačkim agencijama za istraživanje javnog mnjenja jer planiraju najprije uraditi detaljno istraživanje koliko je akademska zajednica uopće spremna da se suoči sa nečasnima u svojim redovima te koliko i do koje mjere studenti mogu i uopće žele biti dio tog procesa.

PRIJAVI KORUPCIJU NA www.antikorupcija.ba

Tuzlanska Vesta i OKC Banja Luka, do kraja 2012. godine do kada je planirano da projakat traje, organizirat će desetine javnih rasprava o problemu suzbijanja korupcije u obrazovanju, sa učesnicima iz akademske zajednice ali i pravosuđa. Debate će biti organizirane na univerzitetima, te u studijima radio stanica Vesta u Tuzli i Balkan u Banjoj Luci. Za nekoliko dana bi u funkciji trebao da bude i internetski portal antikorupcija.ba i u Vesti očekuju da će na taj način uspjeti da ostvare dodatnu, korisnu komunikaciju sa studentima ali i svim drugim građanima u BiH koji žele sudjelovati u ratu protiv pošasti koja je već podobro narušila dignitet akademske zajednice u BiH.

PROJEKAT PO UKUSU EVROPE

Akciju Veste i OKC-a Banja Luka, u Evropskoj komisiji su prepoznali kao dobar početak temeljite borbe protiv korupcije na bosanskohercegovačkim univerzitetima. Finansijski su, kroz IPA program, projekat Uvođenje antikoruptivnih mjera na univerzitetima u BiH , podržali sa 126.000 eura.

(zurnal.info)

Autor/ica 22.3.2011. u 02:58