Osoba godine portala Tačno.net – Snježana Kordić

tačno.net
Autor/ica 30.12.2018. u 14:59

Izdvajamo

  • Prozrijeti u ideološku matricu, pri čemu je ta matrica podržana od državnih ideoloških aparata, dekonstruirajući ideološke narative, te adresirajući odgovornost stalna je pojava u radu lingvistice Kordić. Njen rad je prepoznat i visokokvalitetno ocijenjen u mnogim naučnim centrima u svijetu, čime je zanimanje za zajednički jezik ponovo, unatoč svemu, probuđeno među brojnim istraživačima i istraživačicama. Navedeni kriteriji presudno su utjecali na izbor Snježane Kordić za osobu godine portala Tačno.net.

Povezani članci

Osoba godine portala Tačno.net – Snježana Kordić

Foto: šg

Prozrijeti u ideološku matricu, pri čemu je ta matrica podržana od državnih ideoloških aparata, dekonstruirajući ideološke narative, te adresirajući odgovornost stalna je pojava u radu lingvistice Kordić. Njen rad je prepoznat i visokokvalitetno ocijenjen u mnogim naučnim centrima u svijetu, čime je zanimanje za zajednički jezik ponovo, unatoč svemu, probuđeno među brojnim istraživačima i istraživačicama. Navedeni kriteriji presudno su utjecali na izbor Snježane Kordić za osobu godine portala Tačno.net.

Centar za kritičko mišljenje i redakcija portala Tačno.net odlučili su da priznanje za osobu 2018. godine pripadne lingvistici Snježani Kordić.

Povoda za izbor Snježane Kordić kao osobe godine je mnogo, a Centar za kritičko mišljenje i portal Tačno.net njezin društveni angažman, promociju kritičkog mišljenja i borbu protiv segregacije u obrazovanju, jezičnog i političkog nacionalizma i fašizma u zemljama nastalim raspadom Jugoslavije – ocijenio je izuzetno važnim, hrabrim i principijelnim. Nasuprot slavljenju nacionalističke i mitske prošlosti nacije i “svetog trojstva” jezika, nacije i države, Snježana Kordić jedina je u njezinoj struci koja, izvan službenog obrazovnog sistema i sveučilišnih katedri, neumorno i beskompromisno progovara o nacionalističkim lažima duboko ukorijenjenim u nastavne procese osnovnih i srednjih škola, a naročito fakulteta. U godini 2017. aktivno je sudjelovala u izradi Deklaracije o zajedničkom jeziku, da bi cijelu 2018. godinu provela braneći njezin sadržaj i potpisnice i potpisnike Deklaracije od uvreda i prijetnji nacionalističkih glasinika mržnje. Doktorica znanosti Snježana Kordić je svojevremeno kao gostujuća profesorica na Humboldtovom sveučilišu u Berlinu primala mjesečno pet tisuća eura plaću, od koje je odustala u vrijeme kada je slavističkim katedrama ovladala nacionalistička laž o različitosti jezika Hrvata, Srba, Bošnjaka i Crnogoraca. Kordić je s punom sviješću o posljedicama na svoj život odbila pristati na promjenu paradigme i postati sluga nacionalizmu. Posljedica je da je Snježana Kordić, unatioč tome što je habilitirana naučnica i autorica nekoliko knjiga pisanih na na tri svjetska jezika, kao i desetine naučnih i stručnih radova, prikaza i eseja, bez posla na fakultetu i bez ikakvih redovnih primanja, kao i bez zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj. Tokom 2018. godine Deklaraciju o zajedničkom jeziku promovirala je u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Češkoj, Poljskoj, Austriji i Japanu.

Prema mišljenju redakcije, Snježani Kordić ovo priznanje pripada upravo zbog kontinuiranog naučnog rada, koji je svoje odjeke dobio i u društvenom angažmanu na polju borbe protiv nacionalističkih i regresivnih tendencija. Ustrajnom borbom Kordić je doista radila na tome „da se svijet promijeni“ ispunjavajući ulogu intelektualca kao djelatnog i aktivnog pojedinca s obavezom da modelira društvene pojave u smjeru emancipacije i progresivne promjene. Snježana Kordić se nije povukla od polemike, niti je u bilo kojem trenutku dopustila da njena argumentacija bude ispod visokog akademskog i naučnog nivoa, smatrajući da niti jedno ideološko iskrivljenje ne može pobiti naučne istine. Smatramo da je lingvistica Kordić značajno doprinijela i pokazala smjer u kojem treba djelovati cjelokupna akademska zajednica. Prozrijeti u ideološku matricu, pri čemu je ta matrica podržana od državnih ideoloških aparata, dekonstruirajući ideološke narative, te adresirajući odgovornost stalna je pojava u radu lingvistice Kordić. Njen rad je prepoznat i visokokvalitetno ocijenjen u mnogim naučnim centrima u svijetu, čime je zanimanje za zajednički jezik ponovo, unatoč svemu, probuđeno među brojnim istraživačima i istraživačicama. Navedeni kriteriji presudno su utjecali na izbor Snježane Kordić za osobu godine portala Tačno.net.

Koristimo ovu priliku za iskrenu čestitku!


Kratka biografija:

Snježana Kordić, lingvistica, predavala je petnaestak godina na fakultetima u Njemačkoj: u Frankfurtu, Bochumu, Münsteru i Berlinu. U Njemačkoj je i habilitirala 2002., a prethodno je završila postdiplomski studij lingvističke kroatistike i doktorirala 1993. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je bila i zaposlena na Odsjeku za kroatistiku od 1991. do 1995. Objavila je više naučnih  knjiga koje su prevedene na engleski, njemački ili španjolski. Uz to je objavila i 150 drugih lingvističkih radova na raznim jezicima. Velik interes šire kulturne javnosti izazvala je njena posljednja knjiga Jezik i nacionalizam.

Opširnije o Snježani Kordić na ovome linku.

tačno.net
Autor/ica 30.12.2018. u 14:59